PREZENTĂRI DE CAZ

Hipersensibilitate medicamentoasă la tolperison

 Drug hypersensitivity to tolperisone – case report

First published: 24 octombrie 2019

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/Aler.3.3.2019.2573

Abstract

Introduction. Drug hypersensitivity, now a worldwide health problem, undoubtedly has gained significance in the last years due to the increasing number of patients categorized as drug allergic. We underline unpredictable adverse reactions (type B reactions) after administration of tolperisone. The severity of anaphylaxis ranged from urticarial reactions to shock with arterial hypotension that was treated at the Emergency Room.
Aim. In clinical practice, there is an increase in the number of cases with a positive history of anaphylactic events due to administration of tolperisone. The purpose was to raise awareness among medical practitioners and take in consideration these frequent side effects when prescribing tolperisone.
Materials and method. Our case report involved a middle aged woman who took tolperisone for chronic muscular pain. Reactions occurred within 15 to 20 minutes after oral intake of this drug frequently prescribed in our country.
Discussion. Consulting medical articles and literature, the reporting of adverse reactions to tolperisone are scarce, possibly due to lack of commercialization in many countries. At the Emergency Department of the Emergency County Hospital of Târgu-Mureş we found several (almost 2-3 per year) presentations with suspicion of severe allergic reaction due to tolperisone, without further investigations.
Conclusions. Our research and the frequency of anaphylactic occurrences suggest that anaphylaxis to tolperisone is not uncommon, varying from urticaria and angioedema to more major reactions such as dyspnea and hypotension. Often, severe allergic reactions are likely to appear when tolperison is taken in combination with nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). In Romania, tolperisone remains a popular myorelaxant agent often bought without medical prescription. The mechanism of these allergic-like reactions remains unclear.

Keywords
tolperisone, anaphylactic shock, drug allergy

Rezumat

Introducere. Hipersensibilitatea la medicamente, o problemă actuală de sănătate la nivel mondial, a câştigat, fără îndoială, importanţă în ultimii ani, din cauza numărului ridicat de pacienţi clasificaţi drept alergici la medicamente. Dorim să evidenţiem reacţiile adverse neprevăzute (reacţii de tip B) după administrarea de tolperison. Severitatea anafilaxiei a variat de la reacţii urticariene până la şoc cu hipotensiune arterială, care a fost tratat în Unitatea de Primiri Urgenţe.
Scop. În practica clinică există o creştere a numărului de cazuri cu un istoric pozitiv al evenimentelor anafilactice datorate administrării de tolperison. Scopul a fost de a creşte gradul de conştientizare în rândul medicilor şi de a lua în considerare aceste efecte secundare frecvente când se decide prescrierea de tolperison.
Materiale şi metodă. Prezentarea de caz a inclus o femeie de vârstă mijlocie care a utilizat tolperison pentru dureri musculare cronice. Reacţiile la tolperison au apărut, la cazul prezentat, la aproximativ 15-20 de minute după administrarea orală a acestui medicament, prescris frecvent în ţara noastră. 
Discuţie. După consultarea articolelor şi datelor din literatura de specialitate, am observat că raportarea reacţiilor adverse la tolperison este redusă, posibil din cauza lipsei de comercializare a preparatului în mai multe ţări. La Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgu-Mureş am găsit mai multe prezentări cu suspiciune de reacţie alergică severă la tolperison (aproximativ două-trei pe an), fără ca acestea să fie ulterior investigate concludent.
Concluzii. Cercetările noastre şi prezenţa reacţiilor severe sugerează că anafilaxia la tolperison nu este rară, dimpotrivă, acestea variind de la urticarie, angioedem până la dispnee şi hipotensiune. Adesea, reacţiile alergice severe au tendinţa de a se manifesta când tolperisonul este luat în combinaţie cu antiinflamatoare nesteroidiene. În România, tolperisonul rămâne un agent miorelaxant popular, de multe ori cumpărat fără prescripţie medicală. Mecanismul acestor reacţii alergice rămâne neelucidat.

Introducere

Hipersensibilitatea la medicamente, o problemă actuală de sănătate la nivel mondial, a câştigat, fără îndoială, importanţă în ultimii ani, din cauza numărului ridicat de pacienţi clasificaţi drept alergici la medicamente. Din acest punct de vedere, am dorit să evidenţiem reacţiile adverse neprevăzute (reacţii de tip B) după administrarea de tolperison. Severitatea anafilaxiei a variat de la reacţii urticariene până la şoc cu hipotensiune arterială, care a fost tratat în Unitatea de Primiri Urgenţe.

Scop

În practica clinică există o creştere a numărului de cazuri cu un istoric pozitiv al evenimentelor anafilactice datorate administrării de tolperison. Scopul a fost de a creşte gradul de conştientizare în rândul medicilor şi de a lua în considerare aceste efecte secundare frecvente când se decide prescrierea de tolperison, având în vedere aplicabilitatea multidisciplinară a acestui tratament.

Materiale şi metodă

Prezentarea de caz a inclus o femeie de vârstă mijlocie care a utilizat tolperison pentru prima dată la indicaţia medicului reumatolog pentru dureri musculare cronice. Pacienta prezenta istoric personal de hipertensiune arterială, discopatie lombară, spondiloză cervicală, tendinită calcifiantă şi omartroză a umărului stâng. Pacienta nu avea istoric de atopie sau alergii medicamentoase. La momentul administrării se afla sub tratament cu perindopril în combinaţie cu indapamidă, un preparat care conţine naproxen şi esomeprazol, un supliment alimentar (având în compoziţie acid alfa‑lipoic, acid gama-linolenic, acid linoleic, seleniu, vitamina E şi vitaminele B1, B2, B5, B6). La 15 minute după administrarea de tolperison 150 mg, pacienta a prezentat eritem al mâinilor şi prurit generalizat, iar la 20 de minute, edem al buzelor şi dispnee marcantă, pentru care pacienta se adresează Unităţii de Primiri Urgenţe. Din documentaţia din acest serviciu observăm instituirea tratamentului cu adrenalină şi hidrocortizon şi stabilirea diagnosticului de anafilaxie. După obţinerea consimţământului informat din partea pacientei, o evaluare alergologică ulterioară a încercat să excludă alte hipersensibilizări. Nu s-a putut efectua IgE specific, testul de degranulare al bazofilelor, testul de transformare limfocitară, din motive obiective. Medicaţia antiinflamatoare administrată fiind combinată, nu am regăsit produsul antiinflamator nesteroidian (AINS) individual şi am recurs la testare cu alt AINS, pentru a putea defalca cele două tipuri de medicaţie. Testările cutanate prick la meloxicam, paracetamol, etoricoxib, pantoprazol au fost negative. Un test de provocare orală la meloxicam 7,5 mg a fost efectuat pentru a exclude hipersensibilitatea la AINS. Testarea a fost negativă, fără reacţii alergice imediate sau reacţii adverse. La preparatul tolperison nu s-a încercat testare din motive de siguranţă, acesta rămânând ultimul (după testarea celorlalte) şi cel mai susceptibil de a fi incriminat în reacţia anafilactică. Reacţiile la tolperison au apărut, la cazul prezentat, în aproximativ 15-20 de minute după administrarea orală a acestui medicament, prescris frecvent în ţara noastră. S-au recomandat evitarea preparatelor care conţin tolperison şi reevaluare reumatologică pentru întocmirea unei noi scheme terapeutice, care nu conţine tolperison.
 

Figura 1. Structura moleculară a tolperisonului
Figura 1. Structura moleculară a tolperisonului

Discuţie

După consultarea articolelor şi datelor din literatura de specialitate, am observat că raportarea reacţiilor adverse la tolperison este redusă(1,2), posibil din cauza lipsei de comercializare a preparatului în mai multe ţări(3). La Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgu-Mureş am găsit mai multe prezentări cu suspiciune de reacţie alergică severă la tolperison (aproximativ două-trei pe an), fără ca acestea să fie ulterior investigate concludent.

Concluzii

Cercetările noastre şi prezenţa reacţiilor severe ­sugerează că anafilaxia la tolperison nu este rară, dimpotrivă, acestea variind de la urticarie şi angioedem până la dispnee şi hipotensiune. Adesea, reacţiile alergice severe au tendinţa de a se manifesta când tolperisonul este luat în combinaţie cu antiinflamatoare nesteroidiene. În România, tolperisonul rămâne un agent miorelaxant popular, de multe ori cumpărat fără prescripţie medicală. Mecanismul acestor reacţii alergice rămâne neelucidat.  

Bibliografie

  1. Kwaśniewski A, Korbuszewska-Gontarz B, Mika S. Mydocalm causing anaphylaxis. Pneumonol Alergol Pol. 2003; 71(5-6):250-2.
  2. Glück J, et al. „An Immediate Hypersensitivity Reaction Caused By Tolperisone Hydrochloride.“ Journal of Investigational Allergology & Clinical Immunology, vol. 21, no. 5, 2011, pp. 411-2.
  3. Ribi C & Vermeulen C & Hauser C. 2003. Anaphylactic reactions to tolperisone (Mydocalm (R)). Swiss medical weekly. 133. 369-71.

Articole din ediţiile anterioare

LUCRARI ORIGINALE | Ediţia 2 5 / 2021

Kiss allergy – despre sărut şi alergie

Ana-Maria-Antoaneta Cristea, Lorena Mihaela Gheorghiţă, Mariana Vieru, Florin-Dan Popescu

Calitatea vieţii pacienţilor alergici la alimente sau medicamente poate fi afectată de posibile reacţii de hipersensibilitate în urma expunerii acc...

27 aprilie 2021
LUCRĂRI ORIGINALE | Ediţia 1 5 / 2021

Greierul de casă – o nouă sursă de hrană sau o nouă sursă de alergene?

Anca-Daniela Cotuna-Coste, Maria Bodnari, Rebeca-Miruna Gherman, Corina-Mihaela Maniu, Carmen Panaitescu

În contextul mondial actual, se urmăreşte introducerea unor noi tipuri de hrană, care să fie mai puţin consumatoare de resurse şi mai ieftin de pro...

31 martie 2021