PREZENTARE DE CAZ

Sindrom de alergie orală în rinita alergică la polen de platan

 Oral Allergy Syndrome in Allergic Rhinitis to Plane Tree Pollen

First published: 31 martie 2020

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/Aler.4.1.2020.2985

Abstract

Cross-reactivity between Platanus pollen and plant-derived foods is described in the literature, but cross-reactive allergen components were not accurately defined. We report a case of spring seasonal intermittent allergic rhinitis with sensitization to plane tree and multiple episodes of oral allergy syndrome after consumption of maize-derived products such as polenta and popcorn, and to lettuce, mentioning in addition professional exposure to chickpea (packaging process), suggesting the importance of combining the in vivo skin prick and prick-prick tests with pollen extracts and foods of plant origin with in vitro immunoassays with molecular components in order to assess this relatively rare allergy association between plane tree and fruit/vegetables.

Keywords
Platanus pollen, lettuce, maize, allergy

Rezumat

Reactivitatea încrucişată dintre polenul de Platanus şi alimente de origine vegetală este descrisă în literatura de specialitate, dar componentele alergenice cu reactivitate încrucişată/cross-reactive nu au fost stabilite cu exactitate. Prezentăm un caz de rinită alergică intermitentă sezonieră primăvara, cu sensibilizare la polen de platan şi cu episoade multiple de sindrom de alergie orală după consumul de produse alimentare cu porumb, cum ar fi mămăligă şi pop-corn, şi de salată verde, menţionând în plus expunerea profesională la năut (proces de ambalare), sugerând importanţa combinării testelor in vivo prick şi prick-prick cu extracte de polen şi alimente de origine vegetală cu teste imunologice in vitro cu componente moleculare, pentru a evalua această asociaţie relativ rară de alergie asociată între polenul arborelui platan şi fructe/legume.

Reactivitatea încrucişată dintre polenul de Platanus şi alimente de origine vegetală este descrisă în literatura de specialitate, dar componentele alergenice cross-reactive nu au fost stabilite cu exactitate. Reactivitatea încrucişată sau cross-reactivitatea reprezintă fenomenul de legare a anticorpilor de tip IgE, cu inducerea unui răspuns imunitar la o proteină alergenică similară dintr-o altă sursă(1-3).

Pacienţii cu polinoză (rinoconjunctivită alergică cu sensibilizare la polen) manifestă adesea reacţii alergice la ingestia de alimente de origine vegetală de tip fructe şi/sau legume, deoarece proteinele cu reactivitate încrucişată au o distribuţie largă şi se regăsesc într-o serie amplă de surse alergenice. Înţelegerea reactivităţii încrucişate între specii diferite este utilă în interpretarea sensibilizărilor multiple, de exemplu cele observate în sindromul de alergie la polen-alimente, care reprezintă alergii alimentare ce afectează pacienţii sensibilizaţi la polen şi care a devenit un fenotip răspândit de alergie alimentară la adolescenţi şi adulţi europeni, afectând aproximativ 5% din populaţia din Europa Centrală. Simptomele sindroamelor de alergie la polen-alimente variază de la sindrom de alergie orală până la anafilaxie, iar alimentele implicate sunt de origine vegetală, în special fructe şi legume consumate crude(1-10).

Platanul londonez Platanus acerifolia (Platanus x acerifolia, sinonim Platanus x hispanica), considerat un hibrid dintre Platanus orientalis (platan oriental) şi Platanus occidentalis (platan american), este un arbore din familia Platanaceae, plantat ornamental în oraşe din Europa, America de Nord, Africa de Sud şi Australia. În perioada de înflorire, polenul eliberat poate atinge niveluri ridicate(11).

Au fost descrise câteva alergene moleculare pentru polenul de Platanus acerifolia.

Pla a 1, inhibitor de invertază vegetală putativ, este un alergen major de 18 kDa, deşi cantitatea sa aproximativă din extractul alergenic reprezintă mai puţin de 0,5% din conţinutul proteic. La pacienţii spanioli alergici la platan monosensibilizaţi sau polisensibilizaţi, Pla a 1 este recunoscut până la 92% şi, respectiv, 83% din cazuri, acest alergen major fiind responsabil pentru aproximativ 60% din capacitatea totală de legare la IgE a extractului de polen de Platanus spp(11-15).

Pla a 2, al doilea alergen major, este o glicoproteină de 43 kDa, cu funcţie de poligalacturonidază, implicat în răspunsurile alergice a 84% dintre pacienţii cu alergie la polen la platan londonez şi reprezintă 52% din capacitatea totală de legare la IgE a extractului de polen de Platanus spp(11,16).

Pla a 3 este o proteină de transfer lipidic nespecific de 10 kDa (nsLTP1), a treia componentă alergenică moleculară, care reprezintă până la 0,08% din extractul proteic total şi prezintă identitate de secvenţă de 58,3% cu nsLTP Pru p 3, alergen major din piersică. Pla a 3 a fost depistat ca inducând IgE specifice la 27,3% dintre pacienţii alergici la polen de platan, totuşi reactivităţi de până la 63,8% au fost raportate la pacienţi alergici la Pru p 3 din regiunea mediteraneeană. Interesant, o mică proporţie (16,6%) dintre pacienţii fără sensibilizare la Pru p 3 recunosc Pla a 3, indicând prezenţa de IgE faţă de epitopi specifici speciilor(11,17). S-a dovedit recent că Pla a 3 poate fi eliberat şi în particule subpolinice(18).

Există reactivitate încrucişată importantă între polenul de Platanus cu alune şi banană şi moderată cu ţelină şi arahide. De asemenea, alte fructe şi legume pot fi menţionate (piersică, porumb, măr, năut, salată). Proteinele de transfer lipidic (nsLTP) pot fi implicate în reactivitatea încrucişată, acestea fiind prezente în polenul de Platanus (Pla a 3), dar şi în alune de pădure Corylus avellana (Cor a 8), banană Musa acuminata (Mus a 3), piersică Prunus persica (Pru p 3), ţelină Apium graveolans (Api g 2), arahide Arachis hypogaea (Ara h 9)(1,2). Deşi polenul de platan poate fi o sursă de sensibilizare la LTP, în unele regiuni, precum nordul Italiei, acest aspect este puţin probabil(19). Mai mult, profilina prezentă în polenul de platan pare a fi implicată uneori în reactivitatea încrucişată dintre polen de platan şi fructe/legume(20).

Platanul Platanus x acerifolia este una dintre cele mai notabile specii de arbori cu polen alergizant, inclusiv ca urmare a prezenţei sale extinse în unele oraşe europene(21,22). Deşi sensibilizarea la polenul de arbori nu este atât de frecventă în sudul României, comparativ cu gramineele şi buruienile Asteraceae, platanul se găseşte la noi în ţară ornamental în parcuri şi grădini, pe alei şi străzi, şi înfloreşte în aprilie(23).

Raportăm în continuare un caz de sindrom de alergie orală asociat polinozei la platan.

O pacientă în vârstă de 52 de ani, dintr-o zonă urbană cu platani din Bucureşti, cu rinită alergică intermitentă sezonieră primăvara, a relatat episoade multiple sugestive pentru sindrom de alergie orală după consumul de porumb din produse tradiţionale şi produse derivate, cum ar fi mămăligă şi pop-corn, precum şi la consumul de salată verde. De asemenea, menţionăm că pacienta prezenta expunere profesională la năut (proces de ambalare). Am efectuat teste cutanate alergologice prick cu extracte comerciale de aeroalergene şi porumb, precum şi teste cutanate prick-prick la salată verde, boabe de porumb conservate şi năut. Ca metodă in vitro, am efectuat imunoanaliză multiplex în fază solidă, pentru explorarea alergiei mediate IgE, bazată pe nanotehnologie(6).

Rezultatele testelor cutanate prick au fost pozitive (4 mm diametrul papulei eritematoase) pentru extracte comerciale de polen de platan Platanus spp (figura 1) şi porumb (figura 2). Testele cutanate prick-prick au fost pozitive (papulă de 3-4 mm diametru) la boabe de porumb conservate şi la salată verde proaspătă (figurile 2 şi 3), precum şi la năut (papulă 3 mm) (figura 4).

Figura 1. Test cutanat prick pozitiv la polen de platan
Figura 1. Test cutanat prick pozitiv la polen de platan


 

Figura 2. Test cutanat prick pozitiv la extract comercial de porumb şi test cutanat prick-prick pozitiv la boabă de porumb conservată
Figura 2. Test cutanat prick pozitiv la extract comercial de porumb şi test cutanat prick-prick pozitiv la boabă de porumb conservată


 

Figura 3. Test cutanat prick-prick pozitiv la salată verde
Figura 3. Test cutanat prick-prick pozitiv la salată verde


 

Figura 4. Test cutanat prick-prick pozitiv la năut
Figura 4. Test cutanat prick-prick pozitiv la năut

Un test nou de imunoanaliză multiplex pentru explorarea alergiei in vitro bazat pe nanotehnologie a fost efectuat pentru evaluarea moleculară alergologică (figura 5), fiind primul test in vitro multiplex care permite măsurarea simultană a IgE totale şi IgE specifice pentru extracte alergenice şi alergene moleculare(5) (figura 5). S-au detectat IgE specifice serice la năut (0,50 kUA/L), dar nu şi la extractele native din polen de platan Pla a (Platanus acerifolia), porumb Zea m (Zea mays), salată verde Lac s (Lactuca sativa) şi nici la Pla a 1 (inhibitor de invertază), componenta alergenică majoră din polenul de Platanus acerifolia, conţinute în testul multiplex efectuat. IgE specifice serice la componente alergenice cu potenţial de reactivitate încrucişată, şi anume Bet v 2 (profilina), Pru p 3 şi Art v 3 (proteine de transfer lipidic), nu au fost detectate. IgE specifice serice pentru Cor a 8, o proteină PR-14 cu omologie cu Pla a 3, Zea m 14 şi Lac s 1, care poate fi implicată în asocierea alergică polen de Platanus cu fructe/legume, au fost detectate la o valoare foarte scăzută (0,06 kUA/L).

În concluzie, un astfel de caz diagnosticat ca rinită alergică intermitentă sezonieră cu sensibilizare la polen de platan şi sindrom de alergie orală la porumb şi salată verde (tratat cu antihistaminic H1 oral de generaţie nouă şi evicţii alimentare corespunzătoare) sugerează importanţa combinării testelor cutanate prick şi ­prick-prick cu extracte de polen şi alimente de origine vegetală, cu teste imunologice in vitro cu componente moleculare, pentru a evalua din punct de vedere alergologic, inclusiv molecular, asociaţia relativ rară dintre alergia la polenul arborelui platan şi la fructe/legume prin reactivitate încrucişată.

Figura 5. Detalii din etapele de lucru în imunoanaliza multiplex ca explorator molecular de alergie (arhivă foto personală)
Figura 5. Detalii din etapele de lucru în imunoanaliza multiplex ca explorator molecular de alergie (arhivă foto personală)

Bibliografie

 1. Miralles JC, Caravaca F, Guillén F, Lombardero M, Negro JM. Cross-reactivity between Platanus pollen and vegetables. Allergy. 2002; 57(2): 146-9.
 2. Popescu FD. Cross-reactivity between aeroallergens and food allergens. World J Methodol. 2015; 5(2): 31-50.
 3. Sampson HA, Aceves S, Bock SA, James J, Jones S, Lang D, Nadeau K, Nowak-Wegrzyn A, Oppenheimer J, Perry TT, et al. Food allergy: a practice parameter update - 2014. J Allergy Clin Immunol. 2014; 134: 1016-25.
 4. Wangorsch A, Larsson H, Messmer M, et al. Molecular cloning of plane pollen allergen Pla a 3 and its utility as diagnostic marker for peach associated plane pollen allergy. Clin Exp Allergy. 2016; 46(5): 764-74.
 5. Scala E, Cecchi L, Abeni D, et al. Pla a 2 and Pla a 3 reactivities identify plane tree-allergic patients with respiratory symptoms or food allergy. Allergy. 2017; 72(4): 671-4.
 6. Popescu FD, Vieru M. Precision medicine allergy immunoassay methods for assessing immunoglobulin E sensitization to aeroallergen molecules. World J Methodol. 2018; 8(3): 17-36.
 7. Egger M, Mutschlechner S, Wopfner N, Gadermaier G, Briza P, Ferreira F. Pollen-food syndromes associated with weed pollinosis: an update from the molecular point of view. Allergy. 2006;61: 461–476.
 8. Bohle B. The impact of pollen-related food allergens on pollen allergy. Allergy. 2007; 62: 3-10.
 9. Skypala IJ, Bull S, Deegan K, Gruffydd-Jones K, Holmes S, Small I, Emery PW, Durham SR. The prevalence of PFS and prevalence and characteristics of reported food allergy; a survey of UK adults aged 18-75 incorporating a validated PFS diagnostic questionnaire. Clin Exp Allergy. 2013; 43: 928-40.
 10. Rashid RS, Smith KA, Nambiar KZ, Frew AJ, Tarzi MD. Pollen-food syndrome is related to Bet v 1/PR-10 protein sensitisation, but not all patients have spring rhinitis. Allergy. 2011; 66: 1391-2.
 11. Asam C, Hofer H, Wolf M, Aglas L, Wallner M. Tree pollen allergens - an update from a molecular perspective. Allergy. 2015; 70: 1201-11.
 12. Asturias JA, Ibarrola I, Bartolome B, Ojeda I, Malet A, Martinez A. Purification and characterization of Pla a 1, a major allergen from Platanus acerifolia pollen. Allergy 2002; 57(3): 221-7.
 13. Asturias JA, Ibarrola I, Amat P, Tella R, Malet A, Cistero-Bahima A, Enrique E, Malek T, Martinez A. Purified allergens vs. complete extract in the diagnosis of plane tree pollen allergy. Clin Exp Allergy. 2006; 36(12): 1505-12.
 14. Asturias J, Ibarrola I, Eraso E, Arilla M, Martinez A. The major Platanus acerifolia pollen allergen Pla a 1 has sequence homology to invertase inhibitors. Clin Exp Allergy 2003;33(7):978-85
 15. Arilla MC, Ibarrola I, Mir A, Monteseirin J, Conde J, Martinez A, Asturias JA. Development of a Sandwich-Type ELISA for Measuring Pla a 1, the major allergen of Platanus acerifolia pollen. Int Arch Allergy Immunol. 2005; 138(2): 2-133.
 16. Ibarrola I, Arilla MC, Martnez A, Asturias JA. Identification of a polygalacturonase as a major allergen (Pla a 2) from Platanus acerifolia pollen. J Allergy Clin Immunol. 2004; 113(6): 1185-91.
 17. Lauer I, Miguel-Moncin MS, Abel T, Foetisch K, Hartz C, Fortunato D, Cistero-Bahima A, Vieths S, Scheurer S. Identification of a plane pollen lipid transfer protein (Pla a 3) and its immunological relation to the peach lipid-transfer protein, Pru p 3. Clin Exp Allergy. 2007; 37(2): 261-9.
 18. Fucheng Y, Zheng Z, Yichun L, Yang L, Luying Z, Jiaxian P, Wei Z, Shumin Z, Senlin L. Subpollens delivery of Platanus acerifolia pollen allergen Pla a3 and nucleic acid into lungs and cells. Biochem Biophys Res Commun. 2019; 513(4): 767-74.
 19. Asero R. Co-recognition of lipid trasfer protein in pollen and foods in northern Italy: clinician’s view. Eur Ann Allergy Clin Immunol. 2010; 42(6): 205-8.
 20. Enrique E, Alonso R, Bartolome B, San Miguel-Moncin M, Bartra J, Fernandez-Parra B, Tella R, Asturias JA, Ibarrola I, Martinez A, Cistero-Bahima A. IgE reactivity to profilin in Platanus acerifolia pollen-sensitized subjects with plant-derived food allergy.J Investig Allergol Clin Immunol. 2004; 14(4): 4-342.
 21. Cariñanos P, Grilo F, Pinho P, Casares-Porcel M, Branquinho C, Acil N, Andreucci MB, Anjos A, Bianco PM, Brini S, Calaza-Martínez P, Calvo E, Carrari E, Castro J, Chiesura A, Correia O, Gonçalves A, Gonçalves P, Mexia T, Mirabile M, Paoletti E, Santos-Reis M, Semenzato P, Vilhar U. Estimation of the allergenic potential of urban trees and urban parks: towards the healthy design of urban green spaces of the future. Int J Environ Res Public Health. 2019; 16(8). pii: E1357.
 22. Pecero-Casimiro R, Fernández-Rodríguez S, Tormo-Molina R, Monroy-Colín A, Silva-Palacios I, Cortés-Pérez JP, Gonzalo-Garijo Á, Maya-Manzano JM. Urban aerobiological risk mapping of ornamental trees using a new index based on LiDAR and Kriging: A case study of plane trees. Sci Total Environ. 2019; 693: 133576.
 23. Passali D, Bellusi LM, Kern EB, Sarafoleanu C, Popescu FD. Genes, allergens and inflammation in allergic rhinitis. In: Rhinosinusal inflammation and infections: modern thinking and current treatment. Bucharest: Editura Academiei Romane; 2013. pp. 101–167.

Articole din ediţiile anterioare

PREZENTĂRI DE CAZ | Ediţia 3 2 / 2018

Sindromul latex-alimente – prezentare de caz

Carina Petricău, Irena Nedelea, Prof. dr. Diana Deleanu

Alergia la latex reprezintă o problemă de sănătate publică la nivel mondial, având o prevalenţă de 1-20% şi un impact nefast asupra calităţii vieţi...

21 septembrie 2018
REFERATE GENERALE | Ediţia 1 6 / 2022

Testarea practică patch în dermatita alergică de contact la copii

Flora B. de Waard-van der Spek, Ulf Darsow, Charlotte G. Mortz, David Orton, Margitta Worm, Antonella Muraro, Peter Schmid-Grendelmeier, Ramon Grimalt, Radoslaw Spiewak, Odilija Rudzeviciene, Carsten Flohr, Susanne Halken, Alessandro Fiocchi, Luis Miguel Borrego, Arnold P. Oranje

Incidenţa dermatitei alergice de contact (DAC) la copii pare să fie în creştere, iar sensibilizarea în urma contactului tegumentar poate să înceapă...

22 martie 2022
LUCRARI ORIGINALE | Ediţia 2 5 / 2021

Kiss allergy – despre sărut şi alergie

Ana-Maria-Antoaneta Cristea, Lorena Mihaela Gheorghiţă, Mariana Vieru, Florin-Dan Popescu

Calitatea vieţii pacienţilor alergici la alimente sau medicamente poate fi afectată de posibile reacţii de hipersensibilitate în urma expunerii acc...

27 aprilie 2021
RUBRICA SPECIALISTULUI | Ediţia 2 2 / 2018

Diagnosticul reacţiilor de hipersensibilitate la antibiotice non-betalactamice la copii

Camelia Elena Berghea

Odată cu creşterea utilizării antibioticelor non-betalactamice (ANBL), creşte şi frecvenţa reacţiilor alergice la acest grup de medicamente. Datele...

15 mai 2018