Dragi colegi şi prieteni, 

Iată-ne ajunşi la cel de-al patrulea număr al revistei Alergologia, un număr special, dedicat majoritar mai tinerilor noştri colegi, ideea de a realiza acest număr special survenind la Conferinţa Naţională a Societăţii Române de Alergologie şi Imunologie clinică, organizată la Sinaia în perioada 17-19 mai 2018. Majoritatea lucrărilor sunt articole in extenso ale prezentărilor de caz din cadrul conferinţei.

De curând ne-a părăsit domnul profesor Ioan Bradu Iamandescu, care a făcut parte din prima generaţie de medici alergologi din România, revista fiind deschisă de domnul conf. univ. dr. Razvan Daniel Chivu cu un articol in memoriam Profesor Ioan Bradu Iamandescu.

În cel de-al doilea articol, doamna dr. Carina Petricău prezintă cazul unei paciente cu sindrom latex-alimente, insistând asupra faptului că alergia la latex trebuie să fie avută în vedere nu numai la persoane cu risc evident, ci şi la cei cu hipersensibilitate la alimente cu reactivitate încrucişată.

Al treilea articol prezintă două cazuri de sensibilizare la para-fenilendiamină cu multiple cosensibilizări. În articol, doamna doctor Cornelia Duţu şi colab. evidenţiază ca para-fenilendiamina este unul dintre alergenii care asociază în mod semnificativ sensibilizare la alţi alergeni testaţi concomitent, date conforme cu publicaţii recente.

Doamna doctor Monica Daniela Popa şi colab., în cel de-al patrulea articol, aduc în discuţie un caz de angioedem ereditar în exacerbare, cu un tablou clinic cu evoluţie rapidă, la care tratamentul cu antagonişti ai receptorilor de bradikinină B2 a adus beneficii clinice rapide şi eficiente.

În cel de-al cincilea articol, doamna doctor Beáta Bódi şi colab. prezintă un caz de reacţie alergică tardivă la metilprednisolon cu toleranţă la alţi corticosteoizi, insistându-se asupra necesităţii unui diagnostic definitiv al reacţiilor de hipersensibilitate la medicamente în vederea recomandării unor măsuri preventive adecvate.

În cel de-al şaselea articol, doamna doctor Oana Savu aduce în discuţie o serie de patru cazuri rare sau atipice, cu care medicul alergolog se poate confrunta în practica zilnică, declanşate de factori obişnuiţi, a căror identificare este importantă, pentru a preveni reacţii subsecvente şi/sau complicaţii.

Al şaptelea articol prezintă un caz de alergie alimentară la mazăre. În articol, doamna doctor Alina–Elena Răuţă şi colab. aduc în atenţia cititorilor corelaţiile cu procesarea termică în alergia la mazăre şi posibilele reacţii alergice încrucişate.

Revista este încheiată de articolul doamnei doctor Andreea Florentina Mitra şi colab., care descrie posibilitatea depistării nichelului liber în diverse obiecte personale, prin testul cu soluţie amoniacală de dimetilglioximă 1%.

Cu speranţa că şi articolele din acest număr vor fi de interes, vă invităm să le citiţi şi încurajăm încă o dată mai tinerii noştri colegi în implicarea şi pe viitor în tot ceea ce priveşte Alergologia în ţara noastră.