SUPLIMENT MANAGEMENT FARMACEUTIC

Aspecte de marketing asupra pieţei produselor gemoterapice

 Marketing aspects on the market of gemotherapy products

First published: 06 mai 2015

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/FARM.5.3.2015.4512

Abstract

Gemotherapy is a therapeutic direction in full development. PlantExtrakt was the first manufacturer which entered the Romanian market with such products 21 years ago. Since then the range has been extended continuously, and the products were regularly improved. This segment was also approached by other Romanian producers (Hofigal Import‑Export, Dacia Plant). In the study we identified existing strengths and weaknesses in this market segment, but also the opportunities and threats that producers should not ignore. Finally, we presented some of the market strategies which these three producers have been approaching on the gemoderivates segment.
 

Keywords
gemotherapy, SWOT analysis, market strategies

Rezumat

Gemoterapia reprezintă o direcţie terapeutică în plină dezvoltare. PlantExtrakt Cluj a fost primul producător care a introdus astfel de produse pe piaţa românească, în urmă cu 21 ani. De atunci, gama a fost extinsă continuu, iar produsele au fost îmbunătăţite periodic. Segmentul a fost abordat şi de către alţi producători români (Hofigal Import‑Export şi Dacia Plant). În cadrul studiului am identificat punctele forte şi punctele slabe existente în acest segment de piaţă, dar şi oportunităţile şi ameninţările pe care producătorii nu trebuie să le ignore. În final, am prezentat o parte din strategiile de piaţă pe care cei trei producători le-au abordat pe segmentul gemoderivatelor.
 

Gemoterapia este o terapie nouă, dezvoltată după 1960, care are la bază tratamentul cu extracte vegetale din ţesuturi meristematice (celule stem vegetale) bogate în metaboliţi primari. Metaboliţii primari au un efect terapeutic mai rapid, mai pronunţat şi lipsit de toxicitate, demonstrat prin studii preclinice şi clinice.

Primele produse gemoterapice au fost comercializate în ţara noastră de către Laboratoarele PlantExtrakt, acum mai bine de 20 ani.

Pentru prima dată, în perioada 23-25 aprilie 2015, la Arad, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş“, alături de PlantExtrakt Rădaia, jud. Cluj, şi Consiliul Judeţean Arad – Centrul Cultural Arad, au organizat „Şcoala de Primăvară de Gemmaeterapie şi Homeopatie“. În cadrul acestei şcoli a fost prezent dr. Fernando Pitera (Genova, Italia), cel mai mare specialist din domeniul gemoterapiei. Alături de cadrele didactice din Departamentul de Ştiinţe Farmaceutice au fost invitaţi să conferenţieze prof. dr. hab. Giancarlo Stati, prof. dr. Francesco Russo, conf. dr. hab. Filomena Conforti (Universitatea din Calabria, Italia); conf. dr. hab. Tatiana Calalb (Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţianu“ Chişinău), prof. dr. hab. Cristina Dehelean şi prof. dr. Diana Antal (UMF Timişoara); conf. dr. Daniela Hanganu (UMF Cluj).

În momentul de faţă, pe piaţa gemoterapicelor sunt prezenţi trei producători: PlantaExtrakt, care este liderul pieţei, Hofigal Import-Export Bucureşti şi Dacia Plant Braşov.

Maceratele glicerinice (forma farmaceutică din gemoterapie, oficializată în Farmacopeea Franceză şi Farmacopeea Europeană) au fost autorizate ca atare în varianta diluată (1:10, MG=D1 sau 1:100, MG=C1, după caz), în varianta concentrată (MG, PlantExtrakt), respectiv în combinaţii (Polygemma, PlantExtrakt). Producătorii au dorit o diversificare a produselor, folosind maceratele glicerinice pentru prepararea unor produse fito-gemoterapice (PlantExtrakt: Alectra, Coryphyt, Donavital, Imunorezistan Junior, Imunogrip Junior, Vitanemin) sau a unor produse cosmetice (Hofigal: Balsam de păr cu coenzima Q10, Deodorant natural).

În momentul de faţă, PlantExtrakt comercializează 67 de gemoterapice unitare (diluate), Hofigal – 40 de produse, iar Dacia Plant – 10 produse. Forma de condiţionare aleasă de către PlantExtrakt şi Dacia Plant este flaconul de sticlă cu volum de 50 ml. Hofigal a preferat să condiţioneze extractele gemoderivate sub forma cutiilor cu 30 monodoze, cu volume de 1 ml, 1,5 ml sau 2 ml (după caz).

În linia gemoterapicelor concentrate, PlantExtrakt comercializează în momentul de faţă 10 produse, iar în linia Polygemma, 20 de produse.

Pentru o bună caracterizare a potenţialului acestei pieţe se poate apela la analiza SWOT, care constă în identificarea punctelor forte, punctelor slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor de pe piaţă.

Puncte forte:

Potenţialul ridicat al florei României.

Respectarea standardelor GMP de către producători şi chiar certificarea GMP a unora dintre ei.

Culturi proprii, marea majoritate certificate ecologic.

Recoltarea ECO a plantelor din flora spontană.

În cazul personalului specializat în producţia de medicamente, acesta are capacitatea de a respecta standarde înalte de calitate.

Riscuri minime la administrarea produselor gemoterapice, ca urmare a toxicităţii reduse a acestora.

Acreditarea de laboratoare proprii pentru controlul calităţii produselor.

Existenţa call-center-urilor înfiinţate de către producători prin intermediul cărora pot fi puse la dispoziţia pacienţilor informaţii esenţiale privind administrarea acestor produse.

Puncte slabe:

 • Cota de TVA mare (24%) determină o creştere a preţurilor finale ale acestor produse.

 • În cazul acestor macerate este necesară prelucrarea imediată a întregii cantităţi de plante proaspăt recoltate, astfel că acciza uriaşă plătită pentru alcoolul etilic (utilizat drept cosolvent) determină creşterea costurilor de fabricaţie şi implicit a preţului produsului final.

 • Lipsa implicării statului pentru ajutorarea producătorilor interni sau pentru stabilirea unor standarde înalte de calitate (de exemplu prin scutirea de la plata accizei la alcool şi reducerea cotei TVA şi la suplimente alimentare).

 • Reţinerea unor medici sau farmacişti de a recomanda astfel de produse.

 • Numărul redus al studiilor farmacologice care să certifice potenţialul terapeutic.

Oportunităţi

 • Orientarea pacienţilor spre terapia naturistă.

 • Introducerea unor noi linii (de exemplu, Polygemma, macerate concentrate).

 • Dezvoltarea unor produse cosmetice sau fito-gemoterapice cu extracte glicero-alcoolice.

 • Posibilitatea administrării la unele categorii speciale de pacienţi (copii, diabetici etc.).

 • Extinderea producătorilor interni pe piaţa internaţională.

 • Dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile de învăţământ.

Ameninţări

 • Numărul mare al producătorilor de suplimente alimentare ar putea determina intensificarea concurenţei pe segmentul gemoterapicelor.

 • Pătrunderea pe piaţă a unor producători  internaţionali.

 • Vânzarea prin intermediul magazinelor naturiste, al magazinelor on-line, al hipermarketurilor de către persoane neinstruite poate determina o utilizare incorectă a gemoterapicelor.

Printre strategiile de piaţă adoptate de cei trei producători pot fi identificate următoarele:

 • penetrarea pieţei presupune îmbunătăţirea poziţiei pe pieţele actuale (ex.: intensificarea distribuţiei şi a activităţilor de marketing);

 • strategia de reformulare a produselor conduce la îmbunătăţiri ale produselor existente;

 • strategia de extindere a pieţei (ex.: exporturi);

 • strategia extinderii liniei produselor urmăreşte dezvoltarea de noi produse (ex.: Polygemma);

 • strategia diversificării orizontale - dezvoltarea unor produse noi destinate aceloraşi segmente de piaţă (produse fitoterapice: ceaiuri, comprimate, pulberi, tincturi, medicamente homeopate etc.);

 • strategia diversificării laterale - dezvoltarea unor produse noi care nu au legătură cu cele actuale (ex.: ferma ecologică de animale pentru îngrăşăminte, centru de conferinţe, produse alimentare: sucuri, gemuri, siropuri).

Aşa cum reiese din cele prezentate, piaţa gemoterapicelor are un potenţial imens, producătorii având numeroase direcţii şi oportunităţi de dezvoltare. Însă aceştia trebuie să fie atenţi la ameninţările care pot exista pe această piaţă, motiv pentru care, prin intermediul diverselor strategii prezentate, ei desfăşoară o activitate continuă de analiză a pieţei, precum şi de dezvoltare a produselor.

Bibliografie

 1. Andrianne Ph., La gemmothérapie: passé, présent et avenir, Phythotherapie, 2008, 6(1) : 29-32
 2. Fosgerau K., Hoffmann T., Peptide therapeutics: current status and future directions, Drug Discovery Today, 2015, 20(1): 122–128
 3. Zhubi M., Hoxha S., Zhubi B., Shala A., Rizvanolli A., Contemporary marketing development in the pharmaceutical industry in Kosovo, UNIVERSI - International Journal of Education, Science, Technology, Innovation, Health and Environment, 2014, 1(1): 1-11
 4. PlantExtrakt, site de prezetare, disponibil pe http://www.plantextrakt.ro/, accesat la data 12 martie 2015
 5. Hofigal Import Export, site de prezentare, disponibil pe http://www.hofigal.eu/, accesat la data 12 martie 2015
 6. Dacia Plant, site de prezentare, disponibil pe http://www.daciaplant.ro/, accesat la data 12 martie 2015

Articole din ediţiile anterioare

HOMEOPATIE | Ediţia 5 / 2016

Creșterea armonioasă a copilului cu ajutorul gemoterapiei și homeopatiei (II)

Monica Spînu

Când vorbim despre sistemul respirator la copil, indiferent că abordăm problema profilaxiei sau a tratamentului afecțiunilor respiratorii, mediculu...

01 septembrie 2016
GEMOTERAPIE | Ediţia 3 200 / 2021

Paratiroidele şi fermitatea ţesuturilor

Sorina Soescu

Paratiroidele sunt două perechi de glande mici şi ascunse în spatele tiroidei.

06 mai 2021
GEMOTERAPIE | Ediţia 5 190 / 2019

Echilibrul interior

Sorina Soescu

Cele mai multe suferinţe ale oamenilor apar din interpretările pe care mintea le dă realităţii în care trăieşte corpul. Cu alte cuvinte, nu ceea ce...

30 octombrie 2019
GEMOTERAPIE | Ediţia 3 194 / 2020

Gemoterapie pentru CURAJ

Sorina Soescu

Una dintre posibilităţile cele mai noi ale gemoterapiei este folosirea remediilor pentru susţinerea organismului în alte feluri decât cele strict l...

06 mai 2020