În această vară, în luna iulie au fost aprobate două proiecte cu finanţare europeană dedicate studiilor doctorale, în care solicitant este Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“. Partenerii universităţii implicaţi în acest proiect de înalt grad ştiinţific sunt Academia Română şi Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova.

Obiectivul general al acestor două proiecte îl reprezintă creşterea calităţii formării cercetătorilor doctorali din cele două universităti de profil medico-farmaceutic, universităţi aflate în două regiuni diferite de dezvoltare şi o instituţie academică cu atribuţii bine definite în domeniul cercetării şi dezvoltării. Academia Română are peste 50 de centre de cercetare proprii, iar participarea în acest parteneriat are ca scop îmbunătăţirea accesului la programe de cercetare la înalte standarde şi sprijinul financiar acordat în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe necesare în activităţile de cercetare.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ a desfăşurat şi desfăşoară şi în prezent programe de burse doctorale, beneficiind astfel de o incontestabilă experienţă în domeniul actualei cereri de propunere de proiect.

Enumerăm aici: „Finanţare europeană pentru studii doctorale (FEST) POSDRU/88/1.5/s/64331“ în calitate de solicitant, care a avut ca obiectiv general îmbunătăţirea formării viitorilor cercetători în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat; „Susţinerea cercetării postdoctorale în domeniul chirurgiei reconstructive de transplant (POSTDOC- TRANSPLANT) POSDRU/89/1.5/S/64153“, în calitate de solicitant având ca obiectiv general îmbunătăţirea participării cercetătorilor la programe postdoctorale, care vor asigura atât o formare superioară a cercetătorilor, cât şi rezultate ale cercetării competitive la nivel internaţional; „Burse doctorale şi postdoctorale în sprijinul inovării şi competitivităţii în cercetare (InnoRESEARCH) POSDRU/159/1.5/S/132395“, în calitate de partener aflat în desfăşurare; „Excelenţa în cercetare doctorală şi postdoctorală multidisciplinară în bolile cronice POSDRU/159/1.5/ S/133377“, aflat în prezent în implementare, universitatea noastră fiind partener.

Instituţia solicitantă şi partenerii au o colaborare de succes, de lungă durată, prin programe de educaţie efectuate periodic împreună şi existenţa unor grupuri de lucru comune formate din specialişti. Prezentul proiect a fost elaborat în comun, atât solicitantul, cât şi partenerii au fost implicaţi în realizarea structurii iniţiale a cererii de finanţare şi în concretizarea ulterioară a descrierii şi detalierii diferitelor etape ale proiectului. Cele două instituţii de invăţământ superior românesc şi instituţia academică de cercetare ce constituie parteneriatul prezentului proiect sunt recunoscute atât la nivelul regiunilor de dezvoltare din care fac parte, cât şi la nivel naţional, având o bogată experienţă în implementarea de proiecte şi gestionarea de fonduri publice şi europene. Toţi partenerii vor contribui în comun la implementarea proiectului, la asigurarea resurselor materiale şi umane, precum şi la finanţarea proiectului.

Pe termen lung, proiectele vor putea produce un efect pozitiv prin formarea superioară a resurselor umane din cercetare, tineri cercetători cu studii medicale, care vor genera rezultate competitive la nivel internaţional. Acest prim obiectiv contribuie în mod direct la atingerea obiectivului general al Axei Prioritare 1 dedicate implementării proiectelor de dezvoltare a resurselor umane, asigurând creşterea competitivităţii şi a performanţei profesionale a viitorilor doctori în ştiinţe prin participarea activă la programe doctorale. Acest fapt poate crea premisele pentru a se construi colective de cercetători capabili să adopte o abordare interdisciplinară în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării. Această abordare va genera în mod direct efecte pozitive pe termen mediu şi lung deoarece asigură oportunităţi sporite pentru participarea la o piaţă a muncii în care regăsim deja un trend ascendent în cerinţele referitoare la competenţă, competitivitate, flexibilitate şi probitate profesională.