Dacă ne uităm cu un ochi analitic la ceea ce este specific concursului de intrare în rezidenţiat, vedem liniile diferite ale modului în care s-a desfăşurat în ultimii 10-15 ani. Ne referim la organizare (pe centre universitare sau la nivel naţional), la numărul de locuri (variabile, de la puţin peste 100 la mai mult de 1 000) şi la numărul de specialităţi (între două şi patru). Interesant este că, indiferent de numărul de locuri şi de specialităţi, concurenţa s-a păstrat relativ constantă, ca de altfel şi punctajul maxim obţinut. 

În acest an avem, de asemenea, un număr mare de locuri. În plus, bibliografia a fost modificată şi centrată pe ideea de a aduce în prim-plan, pe de o parte, ceea ce este esenţial pentru un farmacist să cunoască – Farmacopeea europeană în vigoare, elementele de farmacoterapie actualizate, cu scopul de a fi mai aproape de nivelul de cunoaştere actual.

Există deci certitudinea unui număr mare de specialişti în cele patru ramuri farmaceutice, pregătiţi după manuale noi, care să pună în aplicare cu succes ultimul ordin al ministrului sănătăţii privind realizarea şi implementarea serviciilor farmaceutice, plecând de la ghidurile de bună practică farmaceutică. 

În sfârşit, farmaciştii din farmaciile autorizate au ocazia de a se diferenţia prin calitatea activităţilor lor profesionale, prin oferta de servicii pe care fiecare farmacie o va avea, aşa cum se întâmplă în toate ţările Uniunii Europene. 

Şi gândul ne duce la Oda bucuriei, pusă pe muzică de Beethoven, astăzi imn al Uniunii Europene, ca la un imn la tuturor farmaciştilor din România.