Apariţia primului număr al acestei reviste în anul curent va avea loc în preajma unui eveniment semnificativ pentru comunitatea profesională aflată în slujba sănătăţii şi vieţii oamenilor. Este vorba despre Ziua Mondială a Sănătăţii. 

Marcarea Zilei Mondiale a Sănătăţii la data de 7 aprilie a fiecărui an a fost iniţiată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) în 1948, devenind efectivă în calendarul manifestărilor dedicate sănătăţii în 1950. Celebrarea în fiecare an a acestei zile are ca scop general conştientizarea tuturor oamenilor şi popoarelor în ansamblu, precum şi a factorilor decizionali guvernamentali, a corpurilor profesionale din domeniul sănătăţii şi a societăţii civile asupra importanţei pe care sănătatea o are pentru viaţa fiecărui individ şi pentru societate.

Campaniile derulate de OMS în cadrul manifestărilor anuale dedicate acestei zile propun teme şi sloganuri specifice, corelate cu problemele şi realităţile curente în materie ale lumii. În acest sens, tema Zilei Mondiale a Sănătăţii 2019 este „Acoperire universală de sănătate: (pentru) toată lumea, (de) peste tot” („Universal health coverage: everyone, everywhere”), iar sloganul este „Sănătate pentru toţi!” („Health for all!”). Alegerea acestora subliniază nevoia evidentă ca toţi oamenii, fără niciun fel de discriminare, să beneficieze de serviciile de sănătate de care au nevoie, când şi unde au nevoie de acestea. Tema şi sloganul sunt de actualitate, cu atât mai mult cu cât, în prezent, în întreaga lume, milioane de oameni nu au încă acces la servicii de îngrijire a sănătăţii, în special din cauza dificultăţilor financiare. De aceea, acoperirea universală de sănătate, îndeosebi în ceea ce priveşte asistenţa medicală primară, reprezintă un obiectiv prioritar al OMS, la care forurile de decizie politică ale statelor trebuie să contribuie prin asigurarea cadrului necesar ca acesta să devină viabil.

Farmaciştii de comunitate, prin expertiza profesională şi prerogativele conferite de lege, au un aport semnificativ la îngrijirea sănătăţii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor. Eliberarea medicamentelor şi a altor produse destinate îngrijirii sănătăţii, prepararea unor medicamente în farmacie, informarea şi consilierea pacienţilor privind utilizarea corectă şi raţională a medicamentelor, testarea unor parametri biologici, administrarea de vaccinuri, participarea la programe şi campanii de promovare şi ocrotire a sănătăţii populaţiei în conformitate cu competenţele profesionale se circumscriu apelurilor la acţiune lansate cu ocazia marcării acestei zile.

Profit de ocazie pentru a adresa farmaciştilor calde felicitări şi urări de bine pentru profesionalismul, grija, devotamentul, hotărârea şi acurateţea cu care muncesc în slujba îngrijirii sănătăţii semenilor!