Congresul SRUOG, ajuns la cea de a 6-a ediţie, a avut loc în Bucureşti, în perioada 16-17 mai 2018, urmat, în perioada 17-19 mai, de conferinţele cu participare internaţională 34th Fetus as a Patient International Congres şi, respectiv, 14th International Academy of Perinatal Medicine Conference. Suita de evenimente a atras peste 750 de participanţi, din care 100 de peste hotare, şi a abordat subiecte de actualitate din domeniile ultrasonografiei, medicinei materno-fetale şi perinatologiei; rezumatele lucrărilor prezentate au fost publicate în revista Ginecologia.ro, suplimentul online, indexat BDI. 

În acest număr vă vom prezenta un ar­ti­col despre experienţa primei echipe de medici ginecologi din România care des­fă­şoa­ră intervenţii chirurgicale robotice pentru indicaţii benigne şi maligne. Chi­rur­gia minim invazivă reprezintă una dintre cele mai mari inovaţii care au re­vo­lu­ţio­nat practica medicală în ultimii 30 de ani, datorită beneficiilor aduse, în com­pa­ra­ţie cu chirurgia deschisă. Până să apară abor­da­rea robotică, chirurgia laparoscopică, aprobată încă din 2005 de către FDA, reprezenta standardul de aur în trata­men­tul chirurgical al patologiilor de sferă uro­gi­necologică. În prezent, chirurgia ro­bo­tică a intrat deja în practica chirurgicală cu­rentă, fiind cea mai modernă formă de chi­rur­gie minim invazivă. 

Sistemul Da Vinci este o platformă so­fis­ticată de chirurgie robotică, fiind con­ce­put pentru a amplifica şi a extinde ca­pa­cităţile chirurgului. Rezultatele sunt net superioare laparoscopiei, atât din punctul de vedere al medicului, cât şi al pacientei. Din punctul de vedere al chirurgului, faţă de laparoscopie, prezintă avantajul că uşurează manevrele chirurgicale, aduce precizie şi accesibilitate, perspectivă 3D, deci vizibilitate sporită, scurtează timpul operator şi minimizează riscul apariţiei complicaţiilor post-chirurgicale. Curba de învăţare pentru chirurgia robotică este mai scurtă în comparaţie cu chirurgia la­pa­roscopică convenţională. Vizualizarea 3D a câmpului operator şi controlul precis al instrumentelor sunt doar câteva dintre ele­mentele care asigură această tranziţie na­tu­rală din cadrul in­ter­venţiilor chirurgi­cale laparoscopice con­ven­ţio­nale. 

Din punctul de vedere al beneficiilor pacientelor, intervenţiile chirurgicale asistate robotic reduc durata medie de spitalizare, perioada de recuperare post-intervenţie, necesitatea scăzută de me­di­caţie antialgică postoperator, durerea post­operatorie şi cantitatea de sânge pier­dut, ceea ce înseamnă rate scăzute de trans­fuzii de sânge şi reducerea com­pli­ca­ţiilor postoperatorii.

Vă invităm să citiţi articolul propus de prof. dr. Elvira Brătilă, primul ginecolog ro­mân care practică chirurgia robotică, vii­tor adus deja în prezent. 

În final, vă adresăm şi pe această cale in­vi­taţia de a participa la Sinaia, în pe­rioa­da 14-16 iunie 2018, la Al IV-lea Congres Na­­ţio­­nal de HPV şi la Primul Congres Na­­ţio­­nal de Endometrioză, organizate de Societatea Română de HPV şi de Socie­ta­­tea de Endometrioză şi Infertilitate Est-Europeană.