GINECOLOGIE

Contribuţii la studierea modificării vârstei menarhăi în judeţul Bacău

 Contributions to the study of the change in the onset age of menarche in Bacau County

First published: 15 aprilie 2014

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/Gine.3.2.2014.4876

Abstract

Objectives. In recent decades there has been a downward trend in age at menarche. Given its implications for the health and the wellbeing of women, the aim of this study is to determine the average age of onset of menarche and the factors which influence it in Bacau County. Methods. This study was conducted among 300 women from Bacau County. The data was collected retrospectively in the form of a structured questionnaire that gathered information on the subjects, including demographic characteristics, anthropometric data, lifestyles, level of physical activity and onset manarche date. The data collected was analysed using the Statistical Package for the Social Science (SPSS.16). Statistical significance was determined at P <0.05. Results. The average age at menarche was observed to be 13.28 years, calculated for the entire female population. The average menarcheal age for women under 25 years was 13.04 years and for women over 25 years was 13.65 years, difference which brings under discussion the existence of a downward trend. The resulting average age of menarche for the rural and urban studied population was 13.35 years and 13.21 years, respectively. The girls had their first menses approximately one year earlier than their mothers. Conclusions. The results of this study showed a downward trend in age at menarche and the presence of statistically significant correlations between the age of menarche and the socio-economic status, the education level of parents, the level of physical activity and other factors. There was no evidence that links the age at menarche with the residence, family size, number of older sisters, family type (single parent vs. two parents).
 

Keywords
age at menarche, puberty, socio-economic status

Rezumat

Obiective. În ultimele decenii s-a înregistrat la nivel mondial un trend descendent de apariţie a menarhei. Având în vedere implicaţiile acesteia asupra sănătăţii şi stării de bine a femeii, scopul acestui studiu este determinarea vârstei medii a menarhei şi a factorilor care o influenţează, în judeţul Bacău. Metode. La acest studiu au participat 300 de femei din judeţul Bacău. Datele au fost culese retrospectiv sub forma unui chestionar structurat, obţinându-se informaţii de ordin demografic, antropometric, despre stilul de viaţă, gradul de activitate fizică şi despre momentul instalării menarhei. Datele colectate au fost analizate cu ajutorul Pachetului Statistic pentru Ştiinţe Sociale (SPSS.16). Pragul de semnificaţie statistică a fost stabilit pentru P <0.05. Rezultate. Vârsta medie a menarhei a fost calculată la valoarea de 13,28 ani, pentru întreaga populaţie feminină. Vârsta medie pentru femeile sub 25 de ani a fost de 13,04 ani, iar pentru femeile peste 25 de ani a fost de 13,65 ani, diferenţă ce pune în discuţie existenţa trendului descendent. Vârsta medie pentru mediul urban şi rural a fost 13,35 ani, respectiv 13,21 ani. Fetele au experimentat instalarea menarhei cu aproximativ un an mai devreme decât mamele lor. Concluzii. Rezultatele studiului au evidenţiat existenţa unui trend descendent de apariţie a menarhei şi prezenţa unor corelaţii semnificative din punct de vedere statistic între momentul instalării menarhei şi nivelul socio-economic, nivelul de instruire al părinţilor, gradul de efort fizic şi alţi factori. Nu s-au evidenţiat legături cu mediul de rezidenţă, dimensiunea familiei, numărul de surori mai mari, tipul familiei (monoparental vs biparental). 
 

Introducere

Menarha, ca expresie a maturizării şi a trecerii de la copilărie la viaţa adultă, este un eveniment important în viaţa unei femei, având consecinţe biologice, psihologice şi sociale deosebite, cu impact asupra vieţii ulterioare a femeii. Vârsta menarhei reprezintă subiectul unor cercetări începând cu secolul al XVII-lea, în timp, s-a observat apariţia unui trend descendent şi s-au identificat o serie de factori determinanţi(1,2).

Având în vedere modificările înregistrate în Statele Unite ale Americii (“The Bogalusa Heart Study” a arătat un declin semnificativ al vârstei medii de apariţie a menarhei atât în cazul fetelor caucaziene, cât şi în cazul celor de etnie afro-americană)(3-10) şi în Europa (studiul EPIC a raportat o scădere a vârstei menarhei cu 1-4 luni/deceniu în 9 ţări europene)(4,11).

La nivel individual, cunoaşterea vârstei apariţiei menarhei orientează familia asupra momentului oportun de a iniţia discuţii despre dezvoltare şi maturizare sexuală, sex, sexualitate, concepţie, contracepţie şi prevenirea bolilor cu transmitere sexuală.

La nivel populaţional, cunoaşterea vârstei apariţiei primei menstruaţii este o necesitate pentru fiecare societate, deoarece această caracteristică este indisolubil legată de sexul consensual, apariţia sarcinii, avorturi, planificarea familială, bolile cu transmitere sexuală.

Cunoaşterea vârstei de instalare a menarhei este importantă şi pentru decidenţii politici, deoarece îi orientează în elaborarea politicilor şi programelor care vizează educaţia sexuală şi planificarea pentru adolescente.

Vârsta menarhei este şi un criteriu al organizării serviciilor de asistenţă medicală pentru populaţia de sex feminin, întrucât orientează iniţierea unor activităţi de profilaxie organizate la nivel instituţional, cum ar fi vaccinarea anti-HPV, ce se recomandă a fi efectuată anterior apariţiei primei menstruaţii.

Încadrarea în timp a primei menstruaţii este un instrument util în definirea unor acţiuni specifice de profilaxie, menţionând în acest sens monitorizarea atentă a fetelor cu pubertate precoce. În literatura de specialitate este demonstrată apariţia cu o frecvenţă mai mare a neoplaziilor mamare şi de endometru(12-16), a bolilor cardiovasculare(17), obezităţii(18-20) şi diabetului zaharat de tip II la această categorie de persoane(21), toate aceste patologii recunoscând ca factor de risc instalarea precoce a menarhei.

Material şi metodă

S-a realizat un studiu epidemiologic descriptiv, retrospectiv, în judeţul Bacău. Colectarea datelor s-a desfăşurat în perioada octombrie 2012 - martie 2013, 300 de chestionare fiind distribuite pe raza judeţului Bacău.

Instrumente de lucru

În vederea colectării datelor s-au folosit o scrisoare adresată participantelor pentru obţinerea acordului informat şi un chestionar structurat ce făcea referire la informaţii de ordin demografic (mediul de provenienţă), etnic, religios, antropometric (greutate şi înălţime) şi socio-economic. De asemenea, făcea referire şi la informaţii privind anul şi luna instalării menarhei respondentei şi vârsta instalării menarhei mamei acesteia, precum şi la caracteristicile familiei (structura şi numărul de membri ai familiei, educaţia părinţilor).

Culegerea datelor

Culegerea datelor s-a realizat la nivelul unităţilor medicale din mediul urban (Bacău, Oneşti, Comăneşti, Moineşti, Dărmăneşti, Slănic Moldova) şi din mediul rural (satele Bârsăneşti, Bereşti, Brătila, Buciumi, Căiuţi, Caşin, Doftana, Faraoani, Livezi, Măgireşti, Oituz, Pârjol, Sănduleni, Scorţeni, Urecheşti, Zemeş) prin intermediul medicilor de familie şi al medicilor specialişti, dar şi în cadrul instituţiilor de învăţământ, prin intermediul medicului şcolar.

Analiza statistică

Datele colectate au fost analizate utilizând softul de analiză statistică SPSS.16, iar indicatorii tendinţei centrale (media aritmetică şi abaterea medie pătratică) au fost determinaţi pentru majoritatea parametrilor. Pentru a testa dacă există diferenţe între mediile aferente unei variabile categoriale s-a aplicat analiza de variantă (ANOVA) şi pentru a determina gradul de corelaţie statistică dintre două variabile numerice s-a utilizat coeficientul de corelaţie Pearson. Pragul de semnificaţie statistică a fost stabilit pentru valoarea p mai mică decât 0.05.

Rezultate

S-a obţinut un eşantion ce cuprinde 292 de femei cu vârste cuprinse între 11 şi 77 de ani, vârsta medie fiind 26,91+/-13,36 ani, structurat într-un subeşantion A, ce cuprinde 178 (61,0%) participante cu vârsta sub 25 de ani, având o vârstă medie de 18,10+/-3,64 ani, şi un subeşantion B, ce cuprinde 114 (39,0%) participante cu vârsta peste 25 de ani, având o vârstă medie de 40,67+/-11,23 ani (graficul 1).
 

Graficul 1
Graficul 1

Vârsta medie a menarhei pentru eşantionul studiat a fost calculată la valoarea de 13,28 +/- 1,45 ani, valorile variind de la 9,8 la 18 ani. Pentru subeşantionul A, vârsta medie obţinută a fost de 13,04 +/- 1,33 ani, comparativ cu subeşantionul B, unde s-a obţinut valoarea de 13,65+/-1,56 ani (graficul 2), corelaţia obţinută fiind semnificativă din punct de vedere statistic (p <0.01).
 

Graficul 2
Graficul 2

Analizând frecvenţa de apariţie a menarhei pe categorii de vârstă, s-a observat că prevalenţa cea mai mare în cazul femeilor din subeşantionul A este situată în intervalul 13-14 ani, respectiv 27%. Până la vârsta de 11 ani, doar 4% din femei experimentaseră instalarea menarhei, între 11 şi 12 ani, 15,2%, iar după 15 ani, 7,3%. În ansamblu se poate constata faptul că 73,3% dintre femei au avut prima menstruaţie între 12 şi 15 ani. Prevalenţa cea mai mare de apariţie a menarhei în cazul femeilor din subeşantionul B este situată în intervalul de vârstă 14-15 ani, respectiv 32,5%. Până la vârsta de 11 ani, la 3,5% dintre femei se instalase menarha, între 11 şi 12 ani, la 7,9%, iar după vârsta de 15 ani, 14,9% dintre femei au experimentat apariţia primei menstruaţii. Per ansamblu se poate constata că 73,7% dintre femei au experimentat apariţia menarhei în intervalul de vârstă 12-15 ani.

Astfel, analizând comparativ frecvenţa maximă de apariţie a menarhei în funcţie de intervale pentru cele două subeşantioane, s-a constatat că aceasta se situează în intervalul 13-14 ani (27%) în cazul subeşantionului A, comparativ cu subeşantionul B, ce a înregistrat maximul în intervalul 14-15 ani (32,5%). Acest aspect relevă faptul că s-a constatat o scădere în timp a vârstei de instalare a menarhei (tabelul 1).
 

Tabelul 1
Tabelul 1

Studiind momentul instalării primei menstruaţii la fete comparativ cu mamele acestora, s-a observat că vârsta medie de apariţie a menarhei la fiice este de 13,28+/-1,45 ani comparativ cu vârsta mamelor, ce a înregistrat o valoare de 14,26+/-1,40 ani. Această diferenţă sugerează că momentul de instalare a primei menstruaţii a scăzut în timp, fiicele experimentând acest eveniment cu aproximativ un an mai devreme decât mamele lor (graficul 3). Aplicând testul t (student) pentru cele două eşantioane pereche, fiice vs mame, s-a obţinut un rezultat semnificativ statistic (p <0.01), aspect ce atestă că există o diferenţă notabilă între momentul de apariţie a menarhei la fiice, comparativ cu mamele acestora. În urma calculării coeficientului de corelaţie Pearson, a rezultat faptul că vârsta de instalare a menarhei la mame reprezintă un factor de influenţă de intensitate medie pentru momentul apariţiei menarhei la fetele acestora.
 

Graficul 3
Graficul 3

Grupând respondentele în funcţie de mediul de rezidenţă, s-a observat că procentul de participante din mediul rural este egal cu cel din mediul urban, dar calculând vârsta medie de instalare a menarhei s-a obţinut pentru mediul rural valoarea de 13,34+/-1,36 ani, comparativ cu mediul urban, unde s-a obţinut valoarea de 13,21+/-1,54 ani. Se remarcă o apariţie mai precoce a menarhei în mediul urban, diferenţa fiind de 1,6 luni (graficul 4), însă, aplicând ANOVA, nu s-a evidenţiat o corelaţie semnificativă din punct de vedere statistic (p = 0.43).
 

Graficul 4
Graficul 4

Distribuind respondentele în funcţie de nivelul socio-economic şi analizând, s-a observat faptul că 38,4% dintre femei au avut un nivel socio-economic ridicat, 50,6% au avut un nivel mediu şi 11,0% au avut un nivel scăzut. De asemenea, s-a evidenţiat că pe măsură ce creşte nivelul socio-economic, scade vârsta de apariţie a menarhei. Astfel, în cazul nivelului socio-economic ridicat s-a înregistrat o valoare de 13,06 ani ca fiind vârsta medie de instalare a primei menstruaţii, comparativ cu nivelul mediu, unde s-a înregistrat valoarea de 13,31 ani, şi nivelul scăzut, cu o valoare de 13,87 ani (graficul 5), corelaţiile fiind semnificative statistic (p = 0.018).
 

Graficul 5
Graficul 5

Analizând apariţia menarhei în funcţie de nivelul de educaţie al părinţilor, s-a observat o descreştere a vârstei pe măsură ce creşte gradul de instruire atât al mamei (graficul 6) (p = 0.019), cât şi al tatălui (graficul 7) (p = 0.001), corelaţia fiind mai puternică în cazul tatălui.
 

Graficul 6
Graficul 6


 

Graficul 7
Graficul 7

În ceea ce priveşte nivelul de activitate fizică, s-a evidenţiat că pe măsură ce creşte gradul de efort fizic, creşte şi vârsta de apariţie a primei menstruaţii. Grupul femeilor care nu au efectuat nici un fel de activitate sportivă a înregistrat o vârstă medie de 12,81 ani, comparativ cu media de 13,26 ani înregistrată de grupul care a efectuat efort scăzut şi media de 13,89 ani înregistrată de grupul cu efort moderat, corelaţiile fiind semnificative (p <0.01).
 

Graficul 8
Graficul 8

Distribuind eşantionul în funcţie de anotimpul instalării menarhei, s-a observat că frecvenţa cea mai mare de instalare a menarhei s-a înregistrat vara, reprezentând 31,9%, urmată de primăvara, cu 27,7%, iarna înregistrându-se cel mai mic procent, şi anume 19,5% (graficul 9). S-a înregistrat un vârf de apariţie a menarhei în lunile mai-iunie, reprezentând 25% din totalul participantelor la studiu. Lunile în care se instalează cu precădere menarha s-au evidenţiat a fi în ordine descrescătoare: mai, iunie, ianuarie şi august. Cele mai mici valori s-au înregistrat în lunile decembrie, noiembrie şi februarie (graficul 10).
 

Graficul 9
Graficul 9

Discuţii

Vârsta de apariţie a menarhei a fost calculată pentru prima dată la mijlocul secolului al XIX-lea, în Danemarca(22). De atunci, mulţi autori au utilizat diferite metode pentru a estima cu acurateţe momentul de instalare a primei menstruaţii în diferite părţi ale lumii(9).

În prezenta lucrare s-a studiat pe un eşantion format din femei domiciliate în judeţul Bacău vârsta medie de apariţie a menarhei, s-a evaluat asocierea momentului instalării menarhei cu factori endo şi mezologici şi s-a probat existenţa unui trend descendent din punct de vedere temporal al momentului apariţiei primei menstruaţii similar celui descris la nivel mondial.

Data instalării menarhei a fost colectată retrospectiv, sub forma unui chestionar structurat, de la femei care experimentaseră deja acest eveniment. Această metodă prezintă o serie de avantaje. În primul rând este uşor de efectuat, ceea ce permite obţinerea unui eşantion mai mare, iar în al doilea rând, chiar dacă erorile de memorie sunt posibile, există studii care au demonstrat că rezultatele colectate prin această metodă prezintă acurateţe(23,24).

Rezultatele au arătat că vârsta medie de apariţie a menarhei a fost de 13,28 +/- 1,45 ani, calculată pentru întreg eşantionul. Pentru subeşantionul A (format din femei sub 25 de ani), vârsta medie obţinută a fost de 13,04+/-1,33 ani, comparativ cu subeşantionul B (format din femei peste 25 de ani), unde s-a obţinut valoarea de 13,65+/-1,56 ani. Comparând aceste rezultate cu cele ale unui studiu efectuat în anul 1967 în judeţul Constanţa(25), ce a raportat o vârstă medie a menarhei de 13,47 ani, se observă că vârsta de instalare a primei menstruaţii nu a scăzut foarte mult, însă trebuie luată în considerare şi diferenţa de altitudine dintre cele două judeţe. Având în vedere că s-a demonstrat că vârsta medie a menarhei ar creşte pe măsură ce creşte altitudinea(26), diferenţa mică înregistrată între cele două studii poate fi motivată de acest aspect. Însă, comparând şi analizând statistic valorile obţinute pentru cele două subeşantioane, s-a evidenţiat o corelaţie semnificativă (p <0,01), ceea ce atestă o scădere în timp a momentului de apariţie a primei menstruaţii. Această observaţie este în concordanţă cu rezultatele altor studii(12,11,27-29). De asemenea, studiind comparativ cele două subeşantioane în funcţie de intervalele de vârstă, s-a observat că prevalenţa maximă de apariţie a menarhei în cazul subeşantionului A s-a înregistrat în intervalul 13-14 ani, spre deosebire de subeşantionul B, ce a înregistrat prevalenţa maximă în intervalul 14-15 ani.

S-a identificat o corelaţie semnificativă din punct de vedere statistic între vârsta de apariţie a menarhei la fiice comparativ cu mamele acestora, fiicele experimentând acest eveniment cu aproximativ un an mai devreme. În toate cazurile, menarha s-a instalat la fete mai devreme decât la mamele acestora. Aceste rezultate sugerează, pe de o parte, că momentul de instalare a primei menstruaţii a scăzut în timp, iar pe de altă parte subliniază importanţa factorului genetic. S-a constatat că vârsta de instalare a menarhei la mame reprezintă un factor de influenţă de intensitate medie pentru momentul apariţiei menarhei la fetele acestora. Aceste rezultate sunt în concordanţă cu cele publicate în urma altor studii(29-31).

Spre deosebire de alte studii care au demonstrat existenţa unei legături între vârsta de apariţie a menarhei şi mediul de rezidenţă, concluzionând că femeile din mediul urban experimentează mai devreme instalarea menarhei comparativ cu cele din mediul rural(32,33), în acest studiu nu s-a identificat o corelaţie semnificativă statistic care să confirme teoria formulată. Acest rezultat poate fi explicat prin dispariţia avantajului zonei urbane în ceea ce priveşte nutriţia şi condiţiile socio-economice, dar şi din cauza apariţiei unor factori cu impact negativ asupra stării de sănătate a populaţiei, cum ar fi poluarea.

S-a sugerat faptul că vârsta de instalare a menarhei ar putea fi considerată un indicator al stării socio-economice a populaţiei studiate şi s-a emis ipoteza că prosperitatea socio-economică şi mediul în care se dezvoltă fetele ar avea o influenţă directă asupra accelerării creşterii fizice şi a maturării sexuale, aceşti factori fiind într-o relaţie invers proporţională cu momentul apariţiei menarhei(34-36). Această ipoteză a fost confirmată şi de către studiul de faţă, observându-se că pe măsură ce creşte nivelul socio-economic, scade vârsta de instalare a primei menstruaţii.

În cadrul nivelului socio-economic se poate analiza şi influenţa nivelului de educaţie al părinţilor asupra apariţiei menarhei, întrucât o educaţie superioară se reflectă, de obicei, într-un nivel socio-economic ridicat şi un mediu familial armonios. Prelucrând datele colectate s-au obţinut corelaţii semnificative statistic atât între gradul de instruire al mamei şi gradul de instruire al tatălui, cât şi momentul instalării primei menstruaţii. Analizând comparativ, s-a observat că nivelul de educaţie al tatălui (p = 0.01) exercită o influenţă mai puternică decât cel al mamei (p = 0.019). Acest rezultat este în concordanţă cu cele publicate în literatura de specialitate(37).

Studii anterioare au evidenţiat rolul dimensiunii familiei, rangul naşterii, numărul de surori mai mari(25,26), tipul familiei (monoparental vs biparental)(38) asupra momentului de instalare a menarhei. În studiul de faţă nu s-au obţinut astfel de corelaţii.

Importanţa efortului fizic în determinarea vârstei menarhei a fost studiată şi s-a concluzionat că femeile care efectuează un grad ridicat de activitate fizică experimentează instalarea menarhei mai târziu(39). Acest efect a fost explicat prin evidenţierea modificării profilului hormonal, cu scăderea cantităţii serice de estrogen la fetele care practică sporturi de performanţă, ce presupun o greutate corporală mică(40). Rezultatele acestui studiu au confirmat teoria emisă în literatura de specialitate, însă trebuie avut în vedere că eşantioanele obţinute după gruparea femeilor în funcţie de gradul de efort fizic efectuat au fost disproporţionate.

În acest studiu, statusul nutriţional a fost exprimat prin calcularea valorii IMC, folosind atât date raportate de către respondente, cât şi date colectate din fişele medicale. Conform studiilor publicate, îmbunătăţirea statusului nutriţional este cel mai important factor independent ce determină descreşterea vârstei de apariţie a menarhei, existând o relaţie directă între menarhă şi greutatea corporală(41-43). Ca în majoritatea ţărilor europene, nutriţia s-a îmbunătăţit şi în România. Astfel este posibil ca acest aspect să stea la baza scăderii vârstei de instalare a primei menstruaţii. Rezultatele obţinute în acest studiu au arătat o uşoară descreştere a vârstei de instalare a menarhei pe măsură ce creşte IMC, însă nu au fost semnificative statistic. Motivul cel mai plauzibil fiind obţinerea unor loturi dezechilibrate (61,6% din femei se încadrau în categoria de greutate normală, 29,8% în categoria subponderal, 7,9% în categoria supraponderal şi doar 0,7% în categoria obezitate).

Cea mai mare frecvenţă de instalare a menarhei s-a înregistrat vara (31,9%), fiind urmată, în ordine, de primăvară, toamnă, iarnă. S-a înregistrat un vârf de apariţie a menarhei în lunile mai-iunie, iar cele mai joase valori au fost în noiembrie-decembrie. Luna ianuarie face notă discordantă, întrucât frecvenţa înregistrată este aproximativ similară cu cea a lunilor de vară. În literatura de specialitate nu s-a ajuns la un consens privind anotimpul predilect de apariţie a menarhei(32), însă Bolk a evidenţiat un ritm circanual de apariţie a menarhei cu un vârf principal în perioada cuprinsă între lunile mai-august şi un vârf secundar în lunile decembrie-ianuarie(29). Aceste rezultate sunt asemănătoare cu cele obţinute în prezentul studiu.

Acest studiu prezintă o serie de limitări, în principal datorită metodologiei de concepere: au fost incluse doar femeile care experimentaseră deja menarha, iar informaţiile au fost culese retrospectiv, cu ajutorul unui chestionar structurat, existând posibilitatea apariţiei erorilor de memorie.

Sunt necesare studii prospective desfăşurate pe intervale îndelungate de timp pentru a putea fi calculate cu exactitate vârsta medie de apariţie a menarhei, gradul de asociere între momentul instalării menarhei cu factori endo şi mezologici şi impactul asupra patologiei din viaţa adultă.  

Bibliografie

Roberts D.F., Dann T.C. A 12-year study of menarcheal age. Br J Prev Soc Med. 1975;29:31–39.
Thomas F., Renand F., Benefice E., de Meeus T., Guegan JF. International variability of ages at menarche and menopause. Patterns and main determinants. Hum Biol 2001;73:271-290.
Chumlea W.C., Schubert C.M., Roche A.F., et al. Age at menarche and racial comparisons in US girls. Pediatrics 2003;111:110–3.
Wyshak G., Frisch R.E. Evidence for a secular trend in age of menarche. N Engl J Med. 1982;306:1033–1035.
Reynolds E.L., Wines J.V. Individual differences in physical changes associated with adolescence in girls. Am J Dis Child 1948;75:329–50.
 Harlan W.R., Harlan E.A., Grillo G.P. Secondary sex characteristics of girls 12 to 17 years of age: The U.S. Health Examination Survey. J Pediatr 1980;96:1074–8.
Anderson S.E., Dallal G.E., Must A. Relative weight and race influence average age at menarche:Results from twonationally representative surveys of US girls studied 25 years apart. Pediatrics 2003;111 (4 Pt 1):844–50.
Foster T.A., Voors A.W., Webber L.S., et al. Anthropometric and maturation measurements of children, ages 5 to 14 years, in a biracial community-The Bogalusa Heart Study. Am J Clin Nutr 1977;30:582–91.
 Freedman D.S., Kettel Khan L., Serdula M.K., Srinivasan S.R. and Berenson G.S. The relation of age at menarche to race, time period, and anthropometric dimensions: the Bogalusa Heart Study Pediatrics 2002;110:E43.
 Herman-Giddens M.E., Slora E.J., Wasserman R.C., et al. Secondary sexual characteristics and menses in young girls seen in office practice: A study from the Pediatric Research in Office Settings network. Pediatrics 1997;99:505–12.
Onland-Moret N.C., Peeters P.H., van Gils C.H., Clavel-Chapelon F., Key T., Tjonneland A., et al. Age at menarche in relation to adult height: the EPIC study. Am J Epidemiol 2005;162(7):623-632.
 Golub M.S., Collman G.W., Foster P.M., Kimmel C.A., Rajpert-De Meyts E., Reiter E.O., Sharpe R.M., Skakkebaek N.E., Toppari J.: Public health implications of altered puberty timing. Pediatrics 2008; 121(suppl 3):S218–S230.
 Kelsey J.L. and Bernstein L. (1996) Epidemiology and prevention of breast cancer. Annu Rev Public Health 17:47–67.
Ursin G., Bernstein L. and Pike M.C. (1994) Breast cancer. In Trends in Cancer Incidence and Mortality, Vol. 19, Doll R, Fraumeni JF Jr and Muir CS (eds), pp. 241–264. Cancer Surveys: Advances and Prospects in Clinical, Epidemiological and Laboratory Oncology. Cold Spring Harbor Laboratory Press: Cold Spring Harbor.
 Dossus L., Allen N., Kaaks R., Bakken K., Lund E., Tjonneland A., Olsen A., Overvad K., Clavel Chapelon F., Fournier A., et al. Reproductive risk factors and endometrial cancer: the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Int J Cancer 2010;127:442–51.
 Vo C., Carney M.E. Ovarian cancer hormonal and environmental risk effect. Obstet Gynecol Clin North Am 2007;34:687–700.
Lakshman R., Forouhi N.G., Sharp S.J., Luben R., Bingham S.A., Khaw K.T., Wareham N.J., Ong K.K. Early age at menarche associated with cardiovascular disease and mortality. J Clin Endocrinol Metab 2009;94:4953–60.
Van Lenthe F.J., Kemper H.C.G., van Mecehelen W. Rapid maturation in adolescence results in greater obesity in adulthood: the Amsterdam Growth and Health study. American Journal of Clinical Nutrition 1996a; 64: 18-24.
Van Lenthe F.J., Kemper H.C.G., van Mecehelen W. Biological maturation and the distribution of subcutaneous fat from adolescence into adulthood: the Amsterdam Growth and Health study. International Journal of Obesity 1996b; 20: 121-129.
Garn S.M., LaVelle M., Rosenberg K.R. and Hawthorne VM. Maturational timing as a factor in female fatness and obesity Am J Clin Nutr 1986;43:879-883.
 He C., Zhang C., Hunter D.J., Hankinson S.E., Buck Louis G.M., Hediger M.L., Hu F.B. Age at menarche and risk of type 2 diabetes: results from 2 large prospective cohort studies. Am J Epidemiol 2010;171:334–44.
 Manniche E. Age at menarche: Nicolai Edvard Ravn’s data on 3385 women in mid-19th century Denmark. Ann Hum Biol. 1983;10(1):79-82.
Must A., Phillips S.M., Naumova E.N., et al. Recall of early menstrual history and menarcheal body size: After 30 years, how well do womenremember? Am J Epidemiol 2002;155:672–9.
 Koo M.M., Rohan T.E. Accuracy of short-term recall of age at menarche. Ann Hum Biol 1997;24:61–4.
Stukovsky, R., J.A. Valsik, M. Bulai-Stirbu. 1967. Family size and menarcheal age in Constanza, Roumania. Hum. Biol. 39:277–283.
Valšik J.A., Štukovský R. and Bernátová L. Quelques facteurs géographique et sociaux ayant une influence sur l’âge de la puberté. Biotypol. 1963;24:109-123.
Kaplowitz P.B., Oberfield S.E. Reexamination of the age limit for defining when puberty is precocious in girls in the United States: implications for evaluation and treatment. Drug and Therapeutics and Executive Committees of the Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society. Pediatrics 1999;104: 936–941.
Mills C.A. Geographic and time variations in body growth and age at menarche. Human Biol. 1937;9:43-56.
Bolk L. Menarche in Dutch women and its precipitated appearence in youngest generation. Proc. Acad. Sc. Amsterdam Sec. Sc. 1923;26:650-663.
 Ersoy B., Balkan C., Gunay T., Egemen A. The factors affecting the relation between the menarcheal age of mother and daughter. Child Care Health Dev. 2005;31:303–308.
 Towne B., Czerwinski S.A., Demerath E.W., Blangero J., Roche A.F., Siervogel RM. Heritability of age at menarche in girls from the Fels Longitudinal Study. Am J Phys Anthropol 2005;128:210-219.
 Zacharias L., Wurtman R.J., Age at Menarche: genetic and environmental Influences. N. Engl J Med. 1969;280:868-875.
Ikaraoha C.I., Mbadiwe I.N.C., Igwe C.U., Allagua D.O., Mezie O., Iwo G.T.O., Ofori P.I. Menarchial Age of Secondary School Girls in Urban and Rural Areas of Rivers State, Nigeria. Online J Health Allied Scs. 2005;2:4.
Michelson N. Studies in physical development of Negroes. IV. Onset of puberty. Am J. Phys. Anthropol. 1944;2:151-166.
Fluhmann C.F. – Menstrual problems of adolescence. Pediat. Clin. North America. 1958;5:51-61.
Kark E. Menarche in South African Bantu girls.South African J. Med. Sc.1943;8:35-40.
Rebacz E. Age at menarche in schoolgirls from Tanzania in light of socioeconomic and sociodemographic conditioning. Coll Antropol. 2009;33(1):23-9.
Wierson M., Long P.J., Forehand R.L. Toward a new understanding of early menarche: The role of environmental stress in pubertal timing. Adolescence. 1993;28:913–924.
Malina R.M., Spirduso W.W., Tate C., Baylor A.M. Age at menarche and selected menstrual characteristics in athletes at different competitive levels and in different sports. Med Sci Sports. 1978; 10: 218–222.
Warren M.P., Perlroth N.E. The effects of intense exercise on the female reproductive system. J Endocrinol. 2001;170(1):3–11.
Frisch R.E., Revelle R. Height and weight at menarche and a hypothesis of menarche. Arch Dis Child. 1971;46:69501.
 Anderson S.E., Dallal G.E., Must A. Relative weight and race influence average age at menarche:Results from twonationally representative surveys of US girls studied 25 years apart. Pediatrics 2003;111(4 Pt 1):844–50.
Ong K., Emmett P., Northstone K., Golding J., Rogers I., Ness A., Wells J., Dunger D. Infancy weight gain predicts childhood body fat and age at menarche in girls. J Clin Endocrinol Metab. 2009;94:1527-1532.

Articole din ediţiile anterioare

REVIEW | Ediţia 1 (1) / 2013

Bolile mamare în copilărie şi adolescenţă

Irina Horhoianu, Vasile Valerică Horhoianu, Diana Cristina Secară, Andreea Ruxandra Albu, Octavian Munteanu, Luiza Rădulescu, Monica Mihaela Cîrstoiu

Patologia etapelor de formare şi dezvoltare mamară până la pubertate prezintă o mare varietate. Printre elementele cu caracter benign se regăsesc a...

15 martie 2013
GINECOLOGIE | Ediţia 5 (3) / 2014

Impactul comportamentului alimentar asupra modificării vârstei menarhei în judeţul Bacău

Florin Isopescu, A. Muntean

Obiective. Înregistrarea la nivel mondial a unui trend des­cendent de apariţie a menarhei şi demonstrarea implicaţiilor acestuia asupra sănătăţii ş...

15 octombrie 2014