Ginecologia.ro vă prezintă în acest număr rezultatele unui studiu descriptiv, original, realizat prin intermediul chestionarului, referitor la nivelul de cunoaştere şi atitudinea pacientelor asupra testării prenatale. Acesta este influenţat direct proporţional de variabilele social-simbolice (nivelul de educaţie, gradul resurselor ocupaţionale şi mediul de provenienţă), pacientele având un nivel de exigenţă tot mai mare, interesându-se de precizia metodei de diagnostic necesare în cazul unui risc crescut de mal­for­maţie şi informându-se suplimentar, cu cât nivelul lor social este mai ridicat. 

Evaluarea clinică şi ecografică a feţilor şi a anexelor fetale la gravidele cu trombo­fi­lii ereditare reprezintă un subiect de in­te­­res actual, tot mai multe gravide fiind diag­nosticate cu mutaţii trombofilice, prin screeningul efectuat, uneori off-label. Stu­diile recente subliniază rolul de cauzali­ta­te dintre relaţia trombofilia do­bân­dită şi com­plicaţiile obstetricale, ducând la afec­­ta­rea funcţiei vasculare pla­centare nor­­ma­le. Tratamentul adecvat şi corect in­­tro­­dus poa­te îmbunătăţi prognosticul sar­­ci­nii, iar eva­luarea ecografică Doppler a sistemului cir­culator utero-placentar şi fe­tal reprezintă o metodă de monitorizare pre­na­ta­lă neinvazivă şi foarte eficientă.

Utilizarea radiaţiilor ionizante şi a sub­stan­ţelor de contrast folosite în in­ves­ti­ga­ţia imagistică pe parcursul sarcinii re­pre­zintă tema unui articol care are scopul de a informa că expunerea la radiaţii sub for­ma tomografiei computerizate sau a re­zo­nan­ţei magnetice, în maniera standardi­za­tă actuală, se face la o doză mult mai mi­că decât cea care ar putea fi asociată cu le­ziuni fetale, însă folosirea gadoliniului ca sub­stanţă de contrast, în imagistica prin re­zonanţă magnetică, trebuie limitată. 

Revizuirea literaturii de specialitate privind beneficiile şi riscurile corticoterapiei prenatale reprezintă subiectul unui alt articol, subliniind faptul că, deşi indicaţiile acesteia sunt clare, urmărirea pe termen lung după expunerea in utero la corticoste­ro­izi este recomandată, deoarece există une­le îngrijorări legate de achiziţiile copilu­lui la vârsta şcolară.

O afecţiune malignă ginecologică, neoplasmul mamar triplu negativ, este abordată din prisma relaţiei dintre infiltratul lim­focitar tumoral şi progresia bolii. Deşi schimbările genetice şi epigenetice sunt eve­nimentele-cheie patogene, sistemul imu­nitar joacă un rol substanţial în pro­mo­varea progresiei şi a metastazării în această patologie, scopul articolului fiind de a evidenţia influenţa detectării celulelor sistemului imun în micromediul tumoral şi rolul lor prognostic în subtipul triplu negativ în cancerul de sân.

În încheiere, vă informăm că în perioada 19-22 septembrie 2018 s-a desfăşurat al 17-lea Congres Naţional al Societăţii de Ob­ste­trică şi Ginecologie din România (SOGR), care a avut loc la Palatul Culturii din Iaşi. Lu­cră­rile ştiinţifice din acest an au fost cen­trate pe tematica dedicată afecţiunilor me­dicale şi chirurgicale asociate sarcinii şi, respectiv, actualităţilor de diagnostic şi tratament în obstetrică şi ginecologie. Con­gre­sul a reunit în total peste 600 de par­ti­ci­panţi, manifestarea ştiinţifică încheindu-se cu alegerile SOGR, o nouă conducere a so­cie­tăţii fiind învestită.