Progresele majore în domeniul microbiologiei au condus atât la dezvoltarea antibioticelor, cât și a multor vaccinuri eficiente. Substanțele antimicrobiene nu au eradicat maladiile de cauză bacteriană, însă reprezintă instrumente terapeutice foarte necesare dacă sunt utilizate corespunzător.
În acest an (sesiunea 2016 a concursului de Rezidențiat), s-a reînființat specialitatea Microbiologie medicală. Ministerul Sănătății a subliniat că această specializare „răspunde necesității de creștere semnificativă a calității activității în laboratoarele de microbiologie medicală pentru probleme precum emergența rezistenței microbiene la antibiotice, progresele tehnice majore înregistrate în diagnosticul microbiologic, corelarea microbiologiei cu activitatea clinică pentru îngrijirea pacienților, necesitatea îmbunătățirii controlului infecțiilor asociate îngrijirilor medicale“.
Microbiologia medicală studiază microorganismele, modul în care acestea produc infecția, felul în care se răspândesc și o parte din modalitățile de tratament. Corelațiile strânse cu alte specializări (Boli infecțioase, Medicină de laborator, Epidemiologie, Imunologie și altele) susțin ideea unei continue colaborări, formarea de echipe interdisciplinare și o dedicată colegialitate.
Nu trebuie să mai existe o lipsă de informare a clinicienilor cu privire la incidența și prevalența locală (regională sau națională) a anumitor boli infecțioase, modelele de transmitere a infecțiilor sau modul de dobândire a rezistenței la substanțele antimicrobiene. În acest scop, o parte esențială îi revine microbiologiei medicale.
Pentru îmbunătățirea diagnosticului, tratamentului, prevenirii și controlului bolilor infecțioase, microbiologia medicală trebuie practicată și în România la un standard înalt, să promoveze și să sprijine cercetarea în domeniu, să susțină educația și formarea profesională, precum și buna practică medicală. Integrarea tuturor activităților laboratoarelor de microbiologie într-un sistem internațional, ulterior colectării datelor, prelucrării și formulării de rapoarte constante într-un centru de referință național, reprezintă un deziderat pentru țara noastră.
Reînființarea specializării este un prim pas spre atingerea acestui scop, însă este nevoie de multă muncă și susținere. Sunt necesare manuale de Microbiologie medicală, care să îndrume pașii acestei ramuri a medicinei și să ofere informațiile microbiologiei clasice coroborate cu elementarele noțiuni de practică clinică. Sunt necesare cursuri de educație medicală continuă. Fiecare spital are propriul său laborator, dar foarte importantă este și susținerea unor centre naționale de referință. Institutul „Cantacuzino“ a fost creat în acest scop şi ar avea expertiza necesară în domeniu, precum și aparatura funcțională pentru asumarea unui astfel de rol. Echipa sa actuală trebuie completată cu tineri specialiști entuziaști care să contribuie la dezvoltarea activității de microbiologie clinică românească, în colaborare cu toți colegii din spitale și din alte instituții importante de profil. 
 
Prof. dr. Mircea Ioan Popa
Redactor-șef