Sumar

EDITORIAL
• Sănătatea şi educaţia nu sunt o opţiune, ci un drept!
SINTEZE CLINICE
• Vitamina D şi riscul de malignitate: o revizuire cuprinzătoare
ARTICOL ORIGINAL
• Evaluarea efectelor pandemiei de COVID-19 pe baza chestionarelor distribuite prin intermediul reţelelor de socializare
• Evaluarea nivelului de înţelegere a informaţiei medicale la un grup de pacienţi adulţi
• Abordarea pacienţilor pediatrici cu diabet zaharat
ECOGRAFIA ÎN MEDICINA DE FAMILIE
• Eficientizarea metodelor de evaluare a proprietăţilor ţesutului osos
• Importanţa aplicaţiilor POCUS în asistenţa medicală primară la nivel european şi un studiu prospectiv POCUS la pacienţi cu dureri acute abdomino-pelviene în medicina de familie
• POCUS sau ecografia de prim contact cu pacientul în curriculumul de pregătire in specialitatea medicină de familie (nivel de bază şi avansat)
EDITORIAL

Sănătatea şi educaţia nu sunt o opţiune, ci un drept!

Remus Şipoş

Asistenţa medicală primară, reprezentată de medicina de familie, a asigurat cea mai mare acoperire în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor medic...

30 mai 2023
SINTEZE CLINICE

Vitamina D şi riscul de malignitate: o revizuire cuprinzătoare

Laura Carina Tribus, Andreea Maria Marin, Ruxandra Sfeatcu

Vitamina D, o vitamină liposolubilă, a căpătat o atenţie sem­ni­fi­ca­ti­vă în ultimii ani datorită potenţialului său de a pre­ve­ni dezvoltarea ca...

30 mai 2023
ARTICOL ORIGINAL

Evaluarea efectelor pandemiei de COVID-19 pe baza chestionarelor distribuite prin intermediul reţelelor de socializare

Alina Lăcrămioara Bindean, Edith-Simona Ianoşi, Remus Şipoş

Introducere. Pandemia de COVID-19 a determinat con­so­li­da­rea unei noi perspective de comunicare, inclusiv de în­vă­ţă­mânt şi cercetare, prin in...

30 mai 2023
ARTICOL ORIGINAL

Evaluarea nivelului de înţelegere a informaţiei medicale la un grup de pacienţi adulţi

Ruxandra Sfeatcu, Laura Carina Tribus

Introducere. Capacitatea pacientului de a înţelege informaţia medicală este parte a alfabetizării în sănătate, alături de abi­li­ta­tea de a o folo...

30 mai 2023
ARTICOL ORIGINAL

Abordarea pacienţilor pediatrici cu diabet zaharat

Ana-Maria Medeşan, Alina Grama, Maria-Andreea Micu

Diabetul zaharat a devenit o patologie atât de comună în zilele noastre, încât atinge sau va atinge viaţa multor persoane. Marea majoritate a pacie...

30 mai 2023
ECOGRAFIA ÎN MEDICINA DE FAMILIE

Eficientizarea metodelor de evaluare a proprietăţilor ţesutului osos

Octavian Dinescu, Emese Orban, Remus Sebastian Şipoş, Radu Fechete

Citoarhitectonica se ocupă cu studiul structurii şi organizării celulare a ţesuturilor şi organelor la nivel microscopic. Citoarhitectonica ţesutul...

30 mai 2023
ECOGRAFIA ÎN MEDICINA DE FAMILIE

Importanţa aplicaţiilor POCUS în asistenţa medicală primară la nivel european şi un studiu prospectiv POCUS la pacienţi cu dureri acute abdomino-pelviene în medicina de familie

Mihai Iacob

Ultrasonografia Point of Care (POCUS) – efectuată de clinician la locul de îngrijire al pacientului, atât în cabinetul medical sau în zone izolate,...

30 mai 2023
ECOGRAFIA ÎN MEDICINA DE FAMILIE

POCUS sau ecografia de prim contact cu pacientul în curriculumul de pregătire din specialitatea medicină de familie (nivel de bază şi avansat)

Mihai Iacob

Ultrasonografia la punctul de îngrijire (POCUS; point-of-care ultrasonography) reprezintă o investigaţie ecografică complementară efectuată de clin...

30 mai 2023

Despre Medic.ro


ISSN 1584-3513
e-ISSN 2066-8244
ISSN-L 1584-3513

Din anul 2015 indexata in EBSCO Academic Search & One Belt, One Road Reference Source.
Crossref-DOI: 10.26416/Med

Pentru anul 2024, revista „Medic.ro” este acreditată de Colegiul Medicilor din România cu 10 credite EMC (Grupa B+), conform adresei de acreditare nr. 10767/29.12.2023. 

Publicaţia este acreditată pentru anul 2024 şi de OAMGMAMR cu 5 credite EMC pentru asistenţi medicali, conform adresei de acreditare nr. 368/20.12.2023, valabilă pentru abonamentele pe întregul an calendaristic. 

Publicaţia “Medic.ro” a fost lansată în anul 2004 şi este lider de piaţă pe segmentul de publicaţii adresate medicilor, având o vechime în piaţă de 15 ani de publicare neîntreruptă şi este dedicată în principal medicilor de familie şi asistenţilor medicali din România.
Începând cu anul 2017 revista este publicată sub egida Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF).

Potrivit Deciziei Nr. 12/2018 a Colegiului Medicilor din România (CMR), privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare a activităţilor de educaţie medicală continuă adresate medicilor, autorilor care publică în reviste agreate de CMR li se acordă 30 de credite de educaţie medicală continuă (EMC) pentru un articol ştiinţific publicat. Existenţa a doi sau a mai multor autori pentru un articol apărut într-o publicaţie medicală agreată de CMR duce la împărţirea procentuală a creditelor acordate la numărul de autori menţionaţi. Pentru obţinerea creditelor EMC, în urma publicării unui articol ştiinţific, autorul trebuie să se adreseze colegiului medicilor teritorial, căruia îi prezintă articolul şi revista în care acesta a fost publicat.


Revista Medic.ro este publicată în limba română.

Beneficiile membrilor

Dedicat perfecţionării continue

Ai acces la conţinut de specialitate și primești credite EMC.

Informat în timp real

Afli în timp util cele mai relevante știri și descoperiri medicale.

Reţea extinsă, un singur centru

Găsești răspunsurile și conexiunile de care ai nevoie.
Vreau cont

EDITORIAL BOARD

  • REDACTOR-ŞEF Dr. Dina MERGEANI
  • REDACTORI-ŞEFI ADJUNCŢI Şef lucrări dr. Remus ŞIPOŞ Dr. Răzvan MIFTODE
  • SECRETAR GENERAL DE REDACŢIE Şef lucrări dr. Andreea VARGA
  • COMITET EDITORIAL Prof. univ. dr. Mircea Ioan POPA Prof. univ. dr. Evelina MORARU Prof. univ. dr. Nicolae CALOMFIRESCU Prof. univ. dr. Olga SIMIONESCU Prof. univ. dr. Călin GIURCĂNEANU Conf. univ. dr. Mădălina GEORGESCU Conf. univ. dr. Ioan ŢILEA Şef lucrări dr. Irina STRÂMBU Şef lucrări dr. Carmen Monica PREDA Şef lucrări dr. Loredana PILOFF Şef lucrări dr. Florina Daniela RUŢA Asist. univ. dr. Mihaela Daniela BALTĂ Asist. univ. dr. Bogdan STANA Asist. univ. dr. Natalia PĂTRAŞCU Asist. univ. dr. Ana GIURGIUCA Asist. univ. dr. Bogdan NOVAC Dr. Sandra ALEXIU Şef lucrări dr. Gindrovel DUMITRA Dr. Andreea Ioana POPESCU Dr. Raluca GREBLESCU Dr. Mihai MARA Dr. Loredana MITRAN Dr. Vasilica UNGUREANU Dr. Liliana CATRINOIU Dr. Emese ORBAN Dr. Marius MĂRGINEAN Dr. Nicolae IORDACHE-IORDACHE Dr. Raluca Dana ZOIŢANU Dr. Geanina NOHIT Dr. Daciana TOMA Dr. Mihai-Sorin IACOB Dr. Anca BĂLAN Dr. Carmen MOVILEANU Dr. Monica RADU Dr. Dorica SĂNDUŢU Doctorand Roxana PLEAVĂ