- Obiective şi proiecte de viitor -

În martie 2016, la Bucureşti, cu ocazia celei de-a XII-a Conferințe Regionale de Medicină de Familie a Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF), a avut loc lansarea grupului profesional de gastroenterologie şi hepatologie GastRo (figura 1). Echipa acestui grup include medici de familie pasionați de această disciplină.

Membrii grupului şi-au propus câteva obiective strategice, științifice și practice, care privesc instruirea colegilor în cadrul grupului, colaborarea directă cu medicii specialiști gastroenterologi, dar și de specialități aflate în conexiune cu gastroenterologia.
Dialogul și comunicarea între medicii de familie și medicii de alte specialități, vizând actualitățile din domeniul gastroenterologiei, posibilitățile și metodele prin care se pot implementa noile achiziții terapeutice, precum și metodele prin care pot fi informați și instruiți pacienții în legătură cu afecțiunea specifică și managementul acesteia, vor fi direcții prioritare. 

Obiectivele științifice au în vedere o participare cât mai activă a membrilor grupului la actualizarea informațiilor medicale din domeniul gastroenterologiei, în ceea ce privește prevenția, diagnosticul și managementul afecțiunilor digestive. În activitatea grupului ne propunem aducerea în discuție a unor studii științifice originale sau review-uri, organizarea şi participarea la congrese, conferințe, simpozioane sau alte forme de manifestări științifice. Pentru început, membrii grupului GastRo au participat cu prezentări şi lucrări ştiințifice la cea de a XII-a ediție a Conferinței Naționale de Medicină de Familie, desfășurată la București, în martie 2016, unde au fost prezentate: a. „Infecția cu Helicobacter pylori - o bacterie de succes”, dr. Ligia Moșneagă; b. „Actualități și perspective în diagnosticul și tratamentul hepatitelor virale”, dr. Marilena Căliman; c. „Tehnici moderne de imagistică - elastografia”, dr. Cătălin Andriescu; d. „Algoritm de diagnostic în hepatitele cronice nonvirale”, dr. Mihaela Udrescu. Ulterior, prezența grupului s-a făcut remarcată la toate manifestările medicinei de familie, dar şi la cele de gastroenterologie, prin lucrări ce vizează abordarea modernă a hepatitelor virale, actualități în criteriile de diagnostic şi tratament ale bolii de reflux, afecțiunile colonului iritabil, tehnici tot mai actuale imagistice (elastografia). În cadrul Congresului Național de Medicină de Familie, desfăşurat la Iaşi (figura 2), s-a stabilit legătura dintre membrii grupului şi Societatea Europeană a Medicilor de Familie cu Interes în Gastroenterologie (ESPCG). La diverse evenimente au fost stabilite contacte cu asociațiile de pacienți, urmând a pregăti împreună cu acestea materiale educative şi strategii de susținere reciprocă în politicile de sănătate.
A fost conceput şi prezentat „Procesul Helicobacter pylori” (figura 3), în care rolurile de acuzator, avocat, expert sau judecător au fost susținute, la diverse manifestări, de membrii grupului, cărora li s-au alăturat medici internişti sau gastroenterologi din Bucureşti, Iaşi și Braşov. Modul prezentării şi concepția acesteia sunt inedite şi au avut răsunet imediat.

A fost pregătit un atelier de elastografie (figura 4), cu sesiune practică, prezentat la numeroase manifestări. Considerăm obiectivele practice ca fiind cele mai provocatoare, ele având în vedere crearea de „canale” de dialog și comunicare rapidă, eficientă și stabilă între membrii grupului, precum și între membrii grupului profesional și medicii de alte specialități.

Grupul şi-a propus şi elaborarea unor ghiduri de recomandări practice şi utile în special medicilor de familie, dar nu numai lor, referitoare la managementul unor afecțiuni gastroenterologice. Astfel, a fost elaborat şi prezentat, împreună cu Societatea Română de Gatroenterologie şi Hepatologie, un „Ghid de diagnostic şi management al steatozei hepatice pentru medicii de familie”, pregătindu-se colaborarea cu Societatea Română de Boli Inflamatorii, care vizează participarea medicilor de familie la diagnosticul precoce al bolii intestinale inflamatorii.
Nu în ultimul rând, vom urmări să găsim modalitățile practice cele mai eficiente pentru a utiliza atât cunoștințele existente, cât şi informațiile și tehnicile noi de diagnostic şi tratament în beneficiul pacienților noştri.