TEMA EDITIEI

Influenţa suplimentelor alimentare asupra nivelului de testosteron

 The influence of dietary supplements on testosterone levels

First published: 27 mai 2022

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/Med.147.3.2022.6452

Abstract

The concentration of androgens in men has a tendency to decrease with age. Androgen deficiency, also known as low testosterone in men, is associated with an increased risk of morbidity. The current solution for treating an­dro­gen deficiency is testosterone replacement therapy, but this intervention is not ideal either. Testosterone re­place­ment can exacerbate preexisting conditions such as prostate disease. An alternative solution may be the use of dietary supplements to increase testosterone syn­the­sis in men with androgen deficiency. On the other hand, an increase in testosterone above the optimal level can have major disadvantages, from prostate cancer to cardiovascular disease. and abnormal aggression. A ran­do­mi­zed, pla­ce­bo-controlled clinical trial showed that Ash­wa­gan­dha in­creased testosterone levels in men with ages between 18 and 50 who took 300 mg of Ashwagandha root extract twice a day for 8 weeks. Testosterone levels in­creased by 534.38% compared to the placebo group; this sig­ni­fi­cant in­crease may be too intense for men who want a mi­ni­mal increase to correct tesosterone levels. The current ex­pe­ri­ment aims to demonstrate through a comparative ana­lysis between the study and the experiment whether the Ash­wa­gandha root powder will increase testosterone le­vels in two volunteers, aged 20 and 30 years old, and whether this increase will be more moderate than in the previous stu­dy. Demonstrating that Ashwagandha can also be used for moderate increases in testosterone levels over longer pe­riods of time, the hypothesis is that Ashwagandha root pow­der will be a more ideal option than Ashwagandha root extract for men who want a small and con­stant increase of testosterone levels for long periods, because the powder has a lower potency than the extract, with a lower pos­si­bi­lity of overdose, being more advantageous in older men.
 

Keywords
testosterone, androgen deficiency, increased testosterone, prostate, Tribulus, Ashwagandha, testosterone replacement, aggression, cancer

Rezumat

Concentraţia de androgeni la bărbaţi are o tendinţă de scădere odată cu înaintarea în vârstă. Deficienţa de an­dro­geni, cunoscută şi ca un nivel scăzut de testosteron, la băr­baţi este asociată cu un risc crescut de morbiditate. Soluţia ac­tua­lă pentru tratarea deficienţei de androgeni este terapia de sub­sti­tuţie cu testosteron, dar nici intervenţia aceasta nu este una ideală. Substituţia de testosteron poate exacerba pa­­to­­lo­­gii preexistente, cum ar fi patologia prostatică. O so­lu­­ţie alternativă poate fi folosirea suplimentelor alimentare pen­­tru creşterea sintezei de testosteron la bărbaţii care su­fe­ră de deficit de androgeni. Pe de altă parte, o creştere a tes­to­ste­ro­nului peste nivelul optim poate să aibă dezavantaje ma­jo­re, de la cancer de prostată până la boli cardiovasculare şi agre­­si­­vi­­ta­te anormală. Un studiu clinic randomizat, placebo-con­­­tro­­lat, a demonstrat că Ashwagandha a crescut nivelul tes­­to­­ste­­ro­nu­lui la bărbaţii cu vârsta între 18 şi 50 de ani care au consumat 300 mg de extras de rădăcină de Ashwagandha de două ori pe zi, timp de opt săptămâni, cu 534,38% faţă de gru­pul placebo, o creştere mult prea mare necesară pentru co­rec­ta­­rea nivelului de testosteron. Experimentul actual ur­mă­reş­te să demonstreze, printr-o analiză comparativă între stu­­diul men­ţio­nat şi experiment, dacă pudra din rădăcină de Ash­­wa­­gan­dha va creşte nivelul testosteronului la doi voluntari cu vârsta de 20, respectiv 30 de ani şi dacă creşterea va fi mai moderată faţă de studiul prezentat anterior. Demonstrând că Ashwagandha poate fi folosită şi pentru creşteri moderate ale ni­ve­lu­lui de testosteron pe perioade mai lungi, pudra din rădăcină de Ashwagandha va fi o opţiune mai bună faţă de extractul din rădăcină de Ashwagandha pentru bărbaţii care vor o creştere moderată şi constantă a nivelului de tes­to­ste­ron pe perioade lungi, deoarece pudra are o potenţă mai mică faţă de extract, cu o posibilitate de supradozaj mai re­du­să, fiind mai avantajoasă la bărbaţii în vârstă.
 

Introducere

După împlinirea vârstei de 30 de ani, la bărbaţi, apare o tendinţă de scădere a nivelului de testosteron, cu o rată de aproximativ 1% pe an. Deficienţa de testosteron apare mai ales după împlinirea vârstei de 40 de ani. Un nivel scăzut de testosteron este asociat cu depresie, diabet zaharat de tip 2, boli cardiovasculare, risc de obezitate şi cu o reducere în calitatea vieţii(1).

Un studiu observaţional a demonstrat că bărbaţii cu un nivel scăzut de testosteron au o probabilitate de 40% mai mare de deces comparativ cu bărbaţii cu un nivel mai mare de testosteron. Nivelul scăzut de testosteron este corectat cu terapia de substituţie a testosteronului(2).

Terapia de substituţie a testosteronului este tratamentul primar la bărbaţii care au un nivel scăzut de testosteron, dar nu este o soluţie foarte bună, chiar dacă simptomatologia deficienţei de androgeni dispare. Poate apărea o accentuare a bolilor preexistente; de exemplu, terapia de substituţie este contraindicată la bărbaţii cu boală de prostată, apnee de somn, hematocrit crescut şi cu risc cardiovascular crescut(1).

The United States Food and Drug Administration şi Endocrine Society of Australia recomandă terapia de substituţie a testosteronului doar pentru cazuri în care deficienţa de androgeni este ireversibilă şi nu pentru cele unde deficienţa apare din cauza vârstei înaintate sau a altor comorbidităţi. O strategie prin care se poate creşte sinteza testosteronului endogen la bărbaţii cu nivel scăzut de androgeni, fără dezavantajele terapiei de substituţie, este binevenită, mai ales dacă este una naturală şi simplă(3,4).

Corectarea nivelului de testosteron prin creşterea sintezei endogene până la un nivel optim este o soluţie ideală pentru bărbaţii cu un nivel scăzut de testosteron sau pentru cei care vor să beneficieze de avantajele unei nivel de testosteron mai crescut decât media normală. Pe de altă parte, un nivel prea mare al testosteronului are dezavantaje majore. Un nivel ridicat de testosteron poate fi un factor de risc în apariţia cancerului de prostată(5) şi un risc cardiovascular. Testosteronul are diferite căi prin care poate exercita efecte pozitive şi negative la nivel cardiovascular(6). Bărbaţii care au un nivel crescut de testosteron pot prezenta o agresivitate accentuată, mai ales cei care au o personalitate dominantă sau impulsivă, cu un autocontrol scăzut(7,8). Un nivel crescut de testosteron la adolescenţi poate determina un comportament suicidal, din cauza agresivităţii exagerate(9).

Unele plante sunt folosite de milenii pentru a da un gust plăcut alimentelor sau pentru tratarea bolilor. De exemplu, curcumina, aparent, reduce durerea la pacienţii care suferă de artrită, şofranul are efecte antidepresive şi anxiolotice, iar scorţişoara poate ajuta în reglarea glicemiei la pacienţii care suferă de diabet zaharat de tip 2. Folosirea plantelor în scop terapeutic are o popularitate crescută, fără efecte secundare deosebite şi cu riscuri minime, însă cu eficienţă modestă(1).

Suplimentele care au ca efect creşterea nivelului de testosteron conţin de obicei Withania somnifera, Tribulus terrestris sau Trigonella foenum-graecum, sau o combinaţie între ele ori alte plante.

Ashwagandha (Withania somnifera) este folosită în mod tradiţional pentru reducerea stresului şi îmbunătăţirea forţei musculare în medicina ayurvedică. Tribulus (Tribulus terrestris) este folosit ca afrodisiac în mod tradiţional, şi Fenugreek (Trigonella foenum-graecum) este o plantă folosită drept condiment cu efect de a regla nivelul glicemiei şi al colesterolului(1,10,11,12).

Un studiu randomizat, placebo-controlat, a demonstrat că extractul de rădăcină de Ashwagandha creşte nivelul testosteronului la bărbaţii cu vârsta între 18 şi 50 de ani. După administrarea zilnică a două doze de câte 300 mg de extract de rădăcină de Ashwagandha, timp de 8 săptămâni, s-a obervat o creştere cu 534,38% a nivelului de testosteron, cu efecte pozitive privind forţa şi masa musculară, dar cu efecte negative dacă administrarea continuă pe o perioadă mai lungă, de exemplu luni sau ani.

Pudra din rădăcină de Ashwagandha creşte nivelul de testosteron mult mai lent şi puţin accentuat, fiind benefică şi dacă este administrată pe o perioadă mai lungă de timp, fără a creşte nivelul testosteronului peste pragul optim.

Extractul din rădăcină de Ashwagandha are o putere mai mare de a creşte testosteronul comparativ cu pudra din rădăcină de Ashwagandha, fiind ideal pentru administrarea pe perioade scurte, pentru a obţine o creştere a forţei şi masei musculare, dar pentru corectarea nivelului de testosteron nu este optim, deoarece nu se poate administra pe perioade lungi. De exemplu, la un bărbat cu deficienţă de androgeni, pudra de rădăcină de Ashwagandha poate fi o opţiune mai bună, deoarece creşterea de testosteron va fi mult mai lentă şi se va putea administra pe perioade mai lungi, fără pauze, stabilizând nivelul testosteronului, fără fluctuaţii majore.

Materiale şi metodă

Voluntarul cu numele fictiv „S” este un bărbat sănătos, cu o activitate fizică crescută, nefumător, în vârstă de 20 de ani. Voluntarul doreşte să-şi crească nivelul testosteronului pentru efectul anabolizant şi pentru creşterea forţei şi rezistenţei musculare. Acesta şi-a administrat per os 5 g de pulbere din rădăcină de Ashwagandha zilnic, timp de 6 săptămâni. După o săptămână de repaus şi-a administrat tot per os 5 g de pudră ecologică de Tribulus zilnic, timp de 6 săptămâni.

Voluntarul cu numele fictiv „a” este un bărbat sănătos, cu o activitate fizică moderată, nefumător, în vârstă de 30 de ani. El doreşte să-şi crească nivelul testosteronului din motive similare cu ale voluntarului „S”. Şi-a administrat per os 5 g de pulbere din rădăcină de Ashwagandha zilnic, timp de 6 săptămâni, la fel ca voluntarul „S”.

Înaintea administrării de Ashwagandha pe perioada stabilită, în timpul repausului şi după administrarea de Tribulus, voluntarii au fost cântăriţi cu un cântar corporal Tanita modelul BC 545N şi le-a fost recoltat sânge pentru determinarea nivelului de testosteron în laboratoare de specialitate.

Examinare clinică

Înălţimea voluntarului „S” este de 183 cm, greutatea la începutul experimentului a fost de 91,5 kg, în pauza dintre tratamente avea 92,7 kg şi la sfârşitul experimentului a avut 92,2 kg. Indicele de masă corporală, calculat în momentul măsurării greutăţii, a evoluat astfel: 27,6 kg/m2, 28 kg/m2, 27,5 kg/m2.

Greutatea voluntarului „a” la începutul experimentului a fost de 93,6 kg, iar la sfârşitul experimentului, de 97 kg. Indicele de masă corporală s-a calculat la început la 27,8 kg/m2 şi a ajuns la 29 kg/m2.

Voluntarii au fost supraponderali pe perioada ex­pe­rimentului.

Investigaţii paraclinice

Datele prezentate în tabelul 1 sunt în limite normale şi au fost recoltate la începutul experimentului.

Date paraclinice
Date paraclinice
Figura 1. Evoluţia nivelului de testosteron al voluntarului „Σ” pe perioada experimentului
Figura 1. Evoluţia nivelului de testosteron al voluntarului „Σ” pe perioada experimentului
Nivelul de testosteron al voluntarului „Σ” pe perioada experimentului
Nivelul de testosteron al voluntarului „Σ” pe perioada experimentului
Evoluţia compoziţiei corporale, metabolismul bazal şi vârsta metabolică ale voluntarului „Σ”
Evoluţia compoziţiei corporale, metabolismul bazal şi vârsta metabolică ale voluntarului „Σ”
Figura 2. Evoluţia nivelului de testosteron al voluntarului „α” pe perioada experimentului
Figura 2. Evoluţia nivelului de testosteron al voluntarului „α” pe perioada experimentului
Evoluţia nivelului de testosteron al voluntarului „α” pe perioada experimentului
Evoluţia nivelului de testosteron al voluntarului „α” pe perioada experimentului
Evoluţia compoziţiei corporale a voluntarului „α”
Evoluţia compoziţiei corporale a voluntarului „α”
Evoluţia compoziţiei corporale, metabolismul bazal şi vârsta metabolică ale voluntarului „α”
Evoluţia compoziţiei corporale, metabolismul bazal şi vârsta metabolică ale voluntarului „α”


Rezultate

Analizând datele culese, se poate observa o fluctuaţie în nivelul testosteronului şi în compoziţia corporală.

Nivelul de testosteron a crescut cu 3,65% după primele 6 săptămâni în care au fost administrate zilnic 5 g de pulbere din rădăcină de Ashwagandha. După administrarea de pudră ecologică de Tribulus pe o perioadă şi cu doza identică cu cea de Ashwagandha, nivelul de testosteron a scăzut cu 11,1% faţă de cel măsurat la începutul experimentului. Se poate concluziona, de fapt, că nu există diferenţe semnificative; diferenţe pot fi şi din cauza fluctuaţiei normale a testosteronului la bărbaţi(13).

Masa adipoasă a crescut cu 3,8% post-Ashwagandha şi a scăzut cu 3,2% post-Tribulus. Masa musculară a avut o fluctuaţie inversă faţă de masa adipoasă. Masa musculară a scăzut cu 2,3% post-Ashwagandha şi a crescut cu 3% post-Tribulus. Deoarece nivelul de testosteron nu s-a schimbat semnificativ, nu se poate compara cu fluctuaţia masei adipoase şi a masei musculare.

Voluntarul „S” a observat că în perioada în care i-a fost administrată Ashwagandha era mult mai relaxat şi calitatea somnului s-a îmbunătăţit; pe de altă parte, Tribulus a avut un efect afrodisiac puternic.

Nivelul de testosteron a crescut cu 9,6% după primele 6 săptămâni în care s-a administrat zilnic 5 g de pulbere din rădăcină de Ashwagandha. Masa adipoasă a crescut cu 4,3%, masa musculară având o fluctuaţie inversă faţă de masa adipoasă. Masa musculară a scăzut cu 1,8%. Modificările în masa adipoasă şi masa musculară sunt similare cu ale voluntarului „S”. Fluctuaţia nivelului de testosteron este normală, fluctuaţia masei adipoase şi cea a masei musculare sunt nesemnificative.

Voluntarul „a” a observat că în perioada în care i-a fost administrată Ashwagandha era mult mai relaxat şi calitatea somnului s-a îmbunătăţit.

Discuţie

O fluctuaţie de 13% a nivelului de testosteron pe parcursul unei zile este normală la experimentul actual(13), dar putem observa că, după administrarea de pudră din rădăcină de Ashwagandha la ambii voluntari, a apărut o creştere minimă a nivelului de testosteron. Această creştere este cauzată probabil de pudra din rădăcină de Ashwagandha, deoarece şi extractul de rădăcină de Ashwagandha are ca efect creşterea nivelului de testos­teron, dar fără potenţa extractului.

Pudra din rădăcină de Ashwagandha a crescut aparent nivelul de testosteron la ambii voluntari, dar în măsură mult mai mică faţă de extractul din rădăcină de Ashwagandha, fiind o opţiune mai bună pentru bărbaţii care vor o creştere minimă şi stagnarea la un nivel optim de testosteron, deoarece pudra din rădăcină de Ashwagandha se poate administra pe perioade mai lungi faţă de extractul din rădăcină de Ashwagandha. Pudra din rădăcină de Ashwagandha este o opţiune mult mai sigură pentru o administrare de lungă durată şi poate fi o alternativă excelentă la extractul din rădăcină de Ashwagandha la bărbaţii care suferă de deficit androgenic.

În comerţ, cea mai mică doză de extract de Ashwa­gandha este de 125 mg, care poate fi o doză prea mare pentru bărbaţii care vor doar o creştere de câteva procente a nivelului de testosteron.

Concluzii

Suplimentele alimentare pe bază de plante pot avea un efect benefic pentru bărbaţii care au deficit androgenic sau care vor să-şi crească nivelul testosteronului.

În experimentul prezentat au apărut fluctuaţii minime în nivelul testosteronului din sângele voluntarilor care au consumat Ashwagandha şi Tribulus. Ashwagandha a crescut nivelul testosteronului cu câteva procente, dar a avut şi efect anxiolitic şi sedativ, iar Tribulus a scăzut nivelul testosteronului, dar a avut un efect afrodisiac. La aceste doze, plantele nu au avut un efect pe nivelul testosteronului, dar schimbările observate au apărut probabil din cauza fluctuaţiei naturale a nivelului de testosteron. Doza şi durata experimentului au fost neadecvate pentru a demonstra potenţialul plantelor administrate. Un studiu cu mai mulţi voluntari şi cu o doză mai mare administrată pe o perioadă mai lungă poate avea rezultate fascinante privind creşterea testosteronului cu ajutorul suplimentelor alimentare.  

 

Conflict of interests: The authors declare no con­flict of interests.

 

Bibliografie

 1. Smith SJ, Lopresti AL, Teo SYM, Fairchild TJ. Examining the Effects of Herbs on Testosterone Concentrations in Men: A Systematic Review. Adv Nutr. 2021;12(3):744-765. doi:10.1093/advances/nmaa134.

 2. Laughlin GA, Barrett-Connor E, Bergstrom J. Low serum testosterone and mortality in older men. J Clin Endocrinol Metab. 2008;93(1):68–75.

 3. Yeap BB, Grossmann M, McLachlan RI, Handelsman DJ, Wittert GA, Conway AJ, Stuckey BG, Lording DW, Allan CA, Zajac JD, et al. Endocrine Society of Australia position statement on male hypogonadism (part 2): treatment and therapeutic considerations. Med J Aust. 2016;205(5):228–31.

 4. Corona G, Maggi M. Perspective: regulatory agencies’ changes to testosterone product labeling. J Sex Med. 2015;12(8):1690-3.

 5. Yassin A, AlRumaihi K, Alzubaidi R, Alkadhi S, Al Ansari A. Testosterone, testosterone therapy and prostate cancer. Aging Male. 2019;22(4):219-227. doi:10.1080/13685538.2018.1524456.

 6. Diaconu R, Donoiu I, Mirea O, Bălşeanu TA. Testosterone, cardiomyopathies, and heart failure: a narrative review. Asian J Androl. 2021;23(4):348-356. doi:10.4103/aja.aja_80_20.

 7. Kaldewaij R, Koch SBJ, Zhang W, Hashemi MM, Klumpers F, Roelofs K. High Endogenous Testosterone Levels Are Associated With Diminished Neural Emotional Control in Aggressive Police Recruits. Psychol Sci. 2019;30(8):1161-1173. doi:10.1177/0956797619851753.

 8. Carré JM, Geniole SN, Ortiz TL, Bird BM, Videto A, Bonin PL. Exogenous Testosterone Rapidly Increases Aggressive Behavior in Dominant and Impulsive Men. Biol Psychiatry. 2017;82(4):249-256. doi:10.1016/j.biopsych.2016.06.009.

 9. Sher L. Low testosterone levels may be associated with suicidal behavior in older men while high testosterone levels may be related to suicidal behavior in adolescents and young adults: a hypothesis. Int J Adolesc Med Health. 2013;25(3):263-268. doi:10.1515/ijamh-2013-0060.

 10. Ambiye VR, Langade D, Dongre S, Aptikar P, Kulkarni M, Dongre A. Clinical eva­lua­tion of the spermatogenic activity of the root extract of Ashwagandha (Withania somnifera) in oligospermic males: a pilot study. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:571420.

 11. GamalEl Din SF, Abdel Salam MA, Mohamed MS, Ahmed AR, Motawaa AT, Saadeldin OA, Elnabarway RR. Tribulus terrestris versus placebo in the treatment of erectile dysfunction and lower urinary tract symptoms in patients with late-onset hypogonadism: a placebo-controlled study. Urologia J. 2019;86(2):74–8.

 12. Guo R, Wang Q, Nair RP, Barnes SL, Smith DT, Dai B, Robinson TJ, Nair S. Furosap, a novel Fenugreek seed extract improves lean body mass and serum testosterone in a randomized, placebo-controlled, double-blind clinical investigation. Funct Food Health Disease. 2018;11(8):519-530.

 13. Brambilla DJ, Matsumoto AM, Araujo AB, McKinlay JB. The effect of diurnal variation on clinical measurement of serum testosterone and other sex hormone levels in men. J Clin Endocrinol Metab. 2009;94(3):907-913. doi:10.1210/jc.2008-1902.

Articole din ediţiile anterioare

SINTEZE CLINICE | Ediţia 5 137 / 2020

Screeningul tumorilor digestive în perioada pandemiei de COVID-19

Danusia Onişor, Alina Boeriu, Olga Brusnic, Dr. Daniela Dobru

Pandemia de COVID-19 a încetinit ritmul vieţii noastre din toate punctele de vedere, oprind temporar măsurile de screening şi profilaxie din fiecar...

16 octombrie 2020
CERCETARE ORIGINALĂ | Ediţia 5 137 / 2020

Evaluarea gradului de acceptare parentală a vaccinării anti-HPV într-un cabinet de medicină de familie

Szidonia-Maria Janos, Emiliana Costiug

Relaţia dintre infecţia cu virusul papilomatozei umane (HPV) şi cancerul de col uterin a fost documentată de studii care au identificat HPV în 84,7...

16 octombrie 2020
GALENUS DICE | Ediţia 1 115 / 2017

Proporţia supradiagnosticării cancerului de sân prin screening mamografic

Cristian Sever Oană

Supradiagnosticarea este un concept greu de stăpânit, deoarece este dificil de măsurat direct. Studiul danez are marele avantaj al perioadei lung...

22 martie 2017
SUPLIMENT UROLOGIE | Ediţia 1 / 2016

Prevenirea infecţiilor de tract urinar la bărbaţi prin tratarea corectă a hiperplaziei benigne de prostată

Mădălina Preda, Silvana-Adelina Gheorghe, Gabriela-Loredana Popa

Hiperplazia benignă de prostată (HBP) reprezintă o importantă problemă de sănătate, atât prin simptomatologia proprie, cât și prin complicațiile as...

06 ianuarie 2016