Noi reglementări privind modul de acordare
a serviciilor medicale în perioada stării de urgenţă

Executivul a aprobat o serie de măsuri în domeniul sănătăţii în perioada instituirii stării de urgenţă, în scopul asigurării accesului la servicii medicale în condiţii de siguranţă pentru medici şi pacienţi, prin limitarea deplasărilor şi interacţiunii cu alte persoane.

În perioada stării de urgenţă, medicii de familie şi medicii de specialitate din ambulatoriul clinic pot acorda consultaţii la distanţă persoanelor asigurate, care pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea într-un număr maxim de 8 consultaţii pe oră. Pentru orice manifestări clinice sugestive pentru infecţia cu noul tip de coronavirus, toate persoanele aflate pe teritoriul României, chiar dacă nu sunt asigurate, beneficiază în perioada stării de urgenţă de consultaţii, inclusiv la distanţă.

Medicul de familie sau medicul specialist din ambu­la­toriul clinic va consemna consultaţiile medicale la dis­tan­ţă în fişa pacientului şi în registrul de consultaţii, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat şi a intervalului orar în care acestea au fost efectuate, şi va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele, inclusiv prescripţiile medicale, vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică. În cazul în care medicul de familie îndrumă pacientul către ambulatoriul de specialitate, în conformitate cu prevederile în vigoare, în perioada stării de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere. Medicul de familie poate emite prescripţie medicală, în continuare, pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului – scrisoare medicală şi/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere – şi pentru medicamentele care până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri erau prescrise de către medicii specia­lişti. Pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă stabilă de tratament, medicii de familie pot elibera prescripţie medicală fără a mai fi necesară o noua reevaluare a medicului specialist, respectiv fără a mai fi necesară reînnoirea scrisorii medicale iniţiale.

Medicii din spital pot elibera, dacă situaţia o impune, la externarea asiguratului, prescripţie medicală în ambulatoriu pentru maximum 90 de zile, conform scrisorii medicale/biletului de ieşire din spital, cu excepţia medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, pentru care durata de prescriere este de până la 30 de zile. Se prelungeşte cu 90 de zile termenul de valabilitate al biletelor de trimitere pentru specialităţi clinice şi al biletelor de trimitere pentru specialităţi paraclinice, al recomandării medicale pentru dispozitive medicale şi al deciziei de aprobare pentru efectuarea investigaţiei PET-CT. În perioada stării de urgenţă se suspendă obligativitatea utilizării cardului naţional de sănătate şi a documentelor înlocuitoare ale acestuia.

Sursa: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,
www.cnas.ro