Practica medicală se confruntă în prezent cu multiple provocări determinate de evoluţia rapidă a procedurilor de diagnostic şi tratament, de existenţa unor inegalităţi în dotarea clinicilor de obstetrică şi ginecologie, precum şi de o presiune socială şi medico-legală accentuată. Dezvoltarea explozivă a metodelor diagnostice şi terapeutice în toate subspecialităţile profesiei noastre, precum şi accesul la informaţii neselectate şi neprelucrate de pe internet şi de pe platformele de social media au dus deseori la aşteptări nerealiste ale pacienţilor. Lipsa unui cadru medico-legal clar, lipsa asigurării de malpraxis la nivel de unitate medicală, şi nu de medic, precum şi nivelul real de dotare materială şi umană au făcut ca specialitatea noastră să se afle, atât în România, cât şi în ţările europene şi în SUA, pe primele locuri la procesele de malpraxis. Toate aceste aspecte consider că influenţează activitatea noastră profesională, generează un efect de stres şi de burnout disproporţionat şi, nu în ultimul rând, ne influenţează atitudinea medicală.

În acest context solicitant, consider că existenţa ghidurilor naţionale şi a protocoalelor locale ale fiecărei unităţi are un rol major în asigurarea unei asistenţe medicale de calitate a pacientelor, standardizată, în acord cu datele actuale ale medicinei. Astfel, aceste ghiduri stabilesc standardele naţionale şi constituie puncte de referinţă în analiza oricăror aspecte ale activităţii noastre. Desigur, ele nu înlocuiesc judecata clinicianului, particularizată pentru fiecare pacientă, dar respectarea liniilor directoare ale acestora asigură obţinerea în mod constant a unor rezultate bune. Aceste ghiduri au fost concepute pentru a putea fi adaptate prin protocoale specifice spitalelor municipale, judeţene, clinicilor universitare şi centrelor de excelenţă. De asemenea, ele sunt referenţiale atât pentru unităţile de stat, cât şi pentru cele private.

Ghidurile de Obstetrică şi Ginecologie au fost elaborate de Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România (SOGR) în cadrul unui proiect al Fondului ONU pentru Populaţie şi al Agenţiei Elveţiene pentru Cooperare şi Dezvoltare, începând din anul 2007. Trebuie menţionat că SOGR a fost prima societate profesională din ţară care a conceput aceste ghiduri, exemplul nostru fiind urmat apoi de toate societăţile profesionale. Aceste ghiduri au fost aprobate de Colegiul Medicilor din România şi de Ministerul Sănătăţii şi au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 88 din 9 februarie 2010 şi prin Ordinul Nr. 1347 din 11.12.2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 775 din 12 decembrie 2013. În această primă etapă au fost elaborate 28 de ghiduri. În anul 2018, după Congresul Naţional SOGR de la Iaşi, a fost început procesul de revizuire a ghidurilor, luând în considerare progresele medicinei din această perioadă, experienţa acumulată de practicieni şi conceptele actuale ale asistenţei medicale. De asemenea, au fost concepute noi ghiduri care să acopere aspecte actuale ale specialităţii – diagnosticul prenatal şi teste prenatale neinvazive – sau care să reaşeze şi să aducă la zi subiecte importante şi care nu au fost cuprinse în ghidurile anterioare: naşterea naturală în prezentaţie cefalică. Procesul reviziei şi al elaborării noilor ghiduri a fost coordonat de preşedintele SOGR, prof. dr. Radu Vlădăreanu, şi au fost implicaţi toţi liderii de opinie din România. Odată finalizate, ghidurile au stat în transparenţă pe site-ul SOGR, iar observaţiile şi comentariile au fost centralizate, analizate şi discutate în reuniunea de consens. În 29-30 martie 2019 a avut loc, în Bucureşti, Reuniunea Naţională de Consens a SOGR pentru aprobarea noilor ghiduri şi a celor revizuite. Timp de două zile, participanţii, profesorii şi conferenţiarii din toate centrele universitare ale ţării au evaluat conţinutul fiecărui ghid şi au agreat prin consens ghidul. Procesul de elaborare şi revizuire a ghidurilor, logistica, editarea ghidurilor şi reuniunea de consens au fost coordonate şi finanţate integral de Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România. În prezent, ghidurile sunt afişate pe site-ul SOGR. Ele constituie un punct de sprijin în activitatea noastră curentă, ne oferă o mai bună protecţie medico-legală şi pot constitui o formă de educaţie medicală pentru rezidenţi. Nu trebuie să uităm că aceste ghiduri sunt accesibile şi publicului larg.

În mod evident, activitatea de revizuire/scriere de ghiduri nu este terminată, existând încă multe subiecte ale practicii noastre care nu au fost incluse. De asemenea, la recomandarea Ministerului Sănătăţii, va trebui ca ghidurile care abordează patologii multidisciplinare (cancere, boala tromboembolică, anestezie) să fie concordante din punctul de vedere al tuturor specialităţilor implicate în tratarea lor.

Le mulţumesc tuturor celor implicaţi până în prezent şi celor care se vor implica în continuare în acest proiect al SOGR, care aduce beneficii evidente pacienţilor, practicii medicale şi medicilor obstetricieni şi ginecologi.