În acest număr al revistei, sunt prezente articole care abordează teme de actualitate, cu implicaţii în practica clinică şi în cercetare.

Articolul referitor la sindromul metabolic în sarcină analizează mecanismele fiziopatologice multiple materne şi fetale în care aceste anomalii metabolice sunt implicate, propune aplicarea unui scor de severitate, îi confirmă valoarea şi sugerează acţiuni prin care le putem reduce impactul. În acelaşi context al patologiei metabolice, este prezentat şi rolul actual al metforminului în tratamentul diabetului gestaţional.

Miastenia gravis constituie o patologie autoimună rară, severă, care afectează calitatea vieţii şi care, dacă este prezentă la o gravidă, necesită o abordare multidisciplinară, realizată într-o maternitate terţiară, pentru a face faţă provocărilor care apar pe durata sarcinii şi la naştere şi pentru a asigura un rezultat postnatal bun materno-fetal.

Accidentul vascular cerebral fetal şi neonatal este o patologie care începe să fie recunoscută în ultimii ani şi care este responsabilă în mod cert de numeroase cazuri cu scor Apgar mic la naştere, dar care are un determinism perinatal, independent de mecanismul naşterii. Articolul publicat face o prezentare generoasă a factorilor de risc, a metodelor de profilaxie, precum şi a tehnicilor de diagnostic care permit recunoaşterea acestei patologii în stadii precoce şi aplicarea unui tratament adecvat pentru a minimiza impactul asupra funcţiilor cognitive şi motorii ale nou-născutului.

Revista conţine şi articole cu aduceri la zi – astfel, sunt prezentate impactul bisfenolului A ca disruptor endocrin asupra sarcinii şi locul chirurgiei în tratamentul cancerului cervical în protocoalele terapeutice actuale.

În medicina actuală, îşi găsesc întotdeauna locul şi abordări terapeutice care provoacă ideile mainstream; astfel, în epoca tehnicilor de reproducere asistată, procedeele chirurgicale de restaurare tubară pot reprezenta o soluţie viabilă în anumite situaţii.

Ne dorim ca lunile de vară să constituie o binemeritată perioadă de refacere şi aşteptăm cu drag să ne întâlnim, în perioada 8-10 septembrie, la Bucureşti, la Al X-lea Congres al Societăţii Române de Ultrasonografie în Obstetrică şi Ginecologie.

Prof. dr. Daniel Mureşan