Sumar

EDITORIAL
• Recunoaşterea profesională
IN MEMORIAM
• Dr. Alexandru Pascu
AUDIOLOGY
• IMPEDANSMETRIA (capitol preluat din AUDIOMETRIA)
• Central cochlear and vestibular deficit post-COVID-19 related meningitis
OTOLOGY
• Formarea otochirurgului – condiţii şi etape
RHINOLOGY
• Hemangiopericitom rinosinuzal – rezolvare endoscopică transnazală
• Abordul chirurgical în patologia inflamatorie rinosinuzală – clasic versus endoscopic
• Termenii optimi de reducere a fracturilor oaselor piramidei nazale. Cazuri clinice
ONCOLOGY
• Avantaje şi particularităţi ale anesteziei locale şi locoregionale în chirurgia carcinoamelor cutanate la nivelul extremităţii cefalice
INTERDISCIPLINARY
• Diagnostic post-mortem al anevrismului cerebral micotic rupt la un pacient tânăr – prezentare de caz
• Importanţa echipei multidisciplinare în managementul diferitelor fenotipuri de BPOC
• Management of internal root resorption – clinical case report
EDITORIAL

Recunoaşterea profesională

Mădălina Georgescu

Dragi colegi, Ne alăturăm din nou eforturilor academice şi ştiinţifice medicale cu un număr nou al revistei ORL.ro, al 55-lea, în care sperăm să g...

27 mai 2022
IN MEMORIAM

Dr. Alexandru Pascu

„La revedere, domnule doctor Alexandru Pascu!” – vă spu­nem cu regretul că nu vă vom mai asculta pre­dând AU­DIO­LOGIA, pe care aţi în­dră­git-o at...

27 mai 2022
AUDIOLOGY

IMPEDANSMETRIA

Alexandru Pascu

Imitanţa constituie o ca­rac­te­ristică fizică a tutu­ror sistemelor mecanice vi­bra­to­rii. Denumirea de IMITANŢĂ de­ri­vă din combinarea a doi te...

27 mai 2022
AUDIOLOGY

Deficit cohleovestibular central după COVID-19 şi meningită consecutivă

Andrei Osman, Liliana Cercelaru, Ionica Pirici, Lorena Sas

Evenimentele care au urmat apariţiei SARS-CoV-2, în Wuhan, China, în decembrie 2019, au făcut din COVID-19 pandemia anului 2019. Infecţia a fost de...

27 mai 2022
OTOLOGY

Formarea otochirurgului – condiţii şi etape

Vasile Ciuchi, Mihaela Cristiana Tatu, Oana-Irina Popa

Microchirurgia otologică practicată pe un organ de simţ im­por­tant necesită abilităţi speciale din partea otochirurgului. Formarea acestuia consti...

27 mai 2022
RHINOLOGY

Hemangiopericitom rinosinuzal – rezolvare endoscopică transnazală

Bogdan Mocanu, Silviu Oprescu, Cristina Bichir, Alexandra Ciocârlan, Alina Ciocâlteu, Dorel Hodornoagă

Hemangiopericitomul este o entitate tumorală malignă rară care derivă din pericite. Mai puţin de 5% din hemangio­pe­ri­ci­toa­me apar în cavitatea ...

27 mai 2022
RHINOLOGY

Abordul chirurgical în patologia inflamatorie rinosinuzală – clasic versus endoscopic

Mihai Tușaliu, Iulia Tiţă, Corina Pitiu, Silviu Crăc, Cristian Bucur, Andreea Daniela Romaniuc, Adriana Lozbă

Rinosinuzitele, sub diversele lor forme de manifestare clinică, re­pre­zin­tă unele dintre cele mai frecvente şi importante afec­­ţiuni ale ultimel...

27 mai 2022
RHINOLOGY

Termenii optimi de reducere a fracturilor oaselor piramidei nazale. Cazuri clinice

Victor Osman, Vitalie Osman, Ana-Maria Chiriac

Fracturile piramidei nazale reprezintă cel mai frecvent tip de fracturi osoase faciale. Rata înaltă a incidenţei fracturilor oa­se­lor piramidei na...

27 mai 2022

Avantaje şi particularităţi ale anesteziei locale şi locoregionale în chirurgia carcinoamelor cutanate la nivelul extremităţii cefalice

Ioana Dumitrescu, Ştefania Mihaela Riza, Carina Chirilă

Conform informaţiilor prezente pe site-ul OMS, incidenţa la ni­vel mondial a carcinoamele cutanate se situează între 2 şi 3 milioane de cazuri. Exp...

27 mai 2022
INTERDISCIPLINARY

Diagnostic post-mortem al anevrismului cerebral micotic rupt la un pacient tânăr – prezentare de caz

Dominique Hulubescu, Gabriela Popescu, Dana Popescu, Amalia Iordache, Maria Prahoveanu

Anevrismele cerebrale sunt dilataţii ce se întâlnesc în zonele de rezistenţă minimă la nivelul pereţilor arteriali. Acestea sunt variabile ca mărim...

27 mai 2022

Despre ORL.ro


ISSN 2067-6530
e-ISSN 2502-0374
ISSN-L 2067-6530

Din anul 2013 indexata în EBSCO Academic Search & One Belt, One Road Reference Source şi Index Copernicus.
Crossref-DOI: 10.26416/Orl
DOAJ

Pentru anul 2024, revista „ORL.ro” este acreditată de Colegiul Medicilor din România cu 10 credite EMC (Grupa B+), conform adresei de acreditare nr. 10765/28.12.2023. 

Lansată în luna noiembrie 2008, “ORL.ro” este o publicaţie cu acoperire naţională dedicată medicilor specialişti ORL, dar şi rezidenţilor din această specializare. Revista ORL.ro oferă abonaţilor săi un conţinut ştiinţific de actualitate de cea mai înaltă calitate, reuşind să colaboreze cu specialişti de renume, recunoscuţi atât pe plan naţional, cât şi internaţional în specialitatea otorinolaringologie.


Potrivit Deciziei Nr. 12/2018 a Colegiului Medicilor din România (CMR), privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare a activităţilor de educaţie medicală continuă adresate medicilor, autorilor care publică în reviste agreate de CMR li se acordă 30 de credite de educaţie medicală continuă (EMC) pentru un articol ştiinţific publicat. Existenţa a doi sau a mai multor autori pentru un articol apărut într-o publicaţie medicală agreată de CMR duce la împărţirea procentuală a creditelor acordate la numărul de autori menţionaţi. Pentru obţinerea creditelor EMC, în urma publicării unui articol ştiinţific, autorul trebuie să se adreseze colegiului medicilor teritorial, căruia îi prezintă articolul şi revista în care acesta a fost publicat.


Revista ORL.ro este publicată în limba română şi engleză.

Beneficiile membrilor

Dedicat perfecţionării continue

Ai acces la conţinut de specialitate și primești credite EMC.

Informat în timp real

Afli în timp util cele mai relevante știri și descoperiri medicale.

Reţea extinsă, un singur centru

Găsești răspunsurile și conexiunile de care ai nevoie.
Vreau cont

EDITORIAL BOARD

  • EDITOR-IN-CHIEF Assoc. Professor Mădălina Georgescu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
  • DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF Loredana Mitran MD, PhD, ELIAS Emergency Universitary Hospital, Bucharest
  • EDITORIAL BOARD Professor Silviu Albu, „Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca Professor Romeo Călăraşu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Professor Gheorghe Comşa, „Ovidius” University, Faculty of Medicine, Constanţa Professor Stan Cotulbea, „Victor Babeş” University of Medicine and Pharmacy, Timişoara Professor Sebastian Cozma, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi Professor Emil Mărgineanu, „Victor Babeş” University of Medicine and Pharmacy, Timişoara Professor Dan Mârţu, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi Professor Gheorghe Muhlfay, „George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology, Tg. Mureş Professor Maria Olinca, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Professor Luminiţa Rădulescu, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi Professor Cristian Stan, „Mina Minovici” National Institute of Legal Medicine, Bucharest Associate Professor Irina Gheorghiu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Associate Professor Adriana Neagoş, „George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology, Tg. Mureş Associate Professor Cristiana Oprea, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Associate Professor Daniel Mihai Teleanu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Associate Professor Raluca Ioana Teleanu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Senior Lecturer Vlad Andrei Budu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Senior Lecturer Cristian Martu, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi Senior Lecturer Valentina Ruxandra Moroti-Constantinescu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Senior Lecturer Carmen Stan, „Witting”, No 1 Clinical Hospital CFR, Bucharest Senior Lecturer Mihai Tuşaliu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Assistant Professor Arthur Weisman, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Celesta Drăgulescu MD, PhD, „Prof. Dr. D. Hociota” Institute ofPhono-Audiology and ENT Functional Surgery, Bucharest Bogdan Mocanu MD, PhD, Brain Institute, Bucharest
  • ACADEMICIANS Professor Ion Ababii, „Nicolae Testemiţanu” Public University of Medicine and Pharmacy, Chişinău, Republic of Moldova Professor Constantin Dumitrache, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Professor Constantin Popa, Romanian Academy, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Professor Victor Voicu, Romanian Academy, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
  • EDITORIAL SECRETARIES Dr. Daniel Mirea, ELIAS Emergency Universitary Hospital, Bucharest Dr. Mircea Romaniţan, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden