Sumar

EDITORIAL
• Your value is not just what you are made of, but above all, in what ways you can make the best of who you are
RHINOLOGY
• Hemangiom mixt cavernos-capilar rinoetmoidal – rezecţie endoscopică transnazală. Prezentare de caz
CERVICAL PATHOLOGY
• Managementul terapeutic al corpilor străini esofagieni inclavaţi şi complicaţi cu perforaţie de esofag
OTOLOGY
• Otogenic lateral sinus thrombosis
INTERDISCIPLINARY
• Most common otorhinolaryngologic complications of type 2 diabetes mellitus
• Modern guidelines in the clinic and diagnosis of cervical dental lesions of non-carious etiology
• Full zirconia single tooth fixed prosthetic restorations obtained through CAD/CAM technology – technological and practical aspects (Part I)
• Practical aspects regarding the correlation between the occlusal vertical dimension and the facial aspect of edentulous patients
• Femei celebre în stomatologie – secolele XVIII-XIX. Partea a II-a
FORUM ORL.RO ABSTRACTS
• Rezumate Forum ORL.RO
EDITORIAL

Your value is not just what you are made of, but above all, in what ways you can make the best of who you are

Mădălina Georgescu

Dragi colegi, După trei ani dificili, cu provocări complexe, inclusiv profesionale, vă aşteptăm cu mult drag la cea de-a 15-a ediţie a Foru­mului ...

03 martie 2023
RHINOLOGY

Hemangiom mixt cavernos-capilar rinoetmoidal – rezecţie endoscopică transnazală. Prezentare de caz

Bogdan Mocanu, Silviu Oprescu, Cristina Bichir, Alexandru Mocanu

Hemangioamele sunt tumori vasculare benigne care îşi au ori­gi­nea în piele, mucoase şi structuri profunde precum oase, muşchi sau glande. Hemangio...

03 martie 2023
CERVICAL PATHOLOGY

Managementul terapeutic al corpilor străini esofagieni inclavaţi şi complicaţi cu perforaţie de esofag

Mihail Tuşaliu, Mădălina Vulpe, Silviu Crăc, Cristian Bucur, Andreea Daniela Romaniuc, Costinel Adrian Vrejoiu, Adriana Lozbă

Corpii străini esofagieni constituie un capitol redutabil de pa­to­lo­gie, în special prin natura complicaţiilor ce pot apărea în evoluţia unor ast...

03 martie 2023
OTOLOGY

Tromboza sinusului venos lateral

Cristian Mârţu, Maria Gherghel, Luminiţa Rădulescu, Corina Butnaru, Gilda Daniş

Tromboza sinusului venos lateral (TSL) poate să apară ca o com­­pli­­ca­ţie intracraniană a otitei medii. În era pre­an­ti­bio­tică, mortalitatea e...

03 martie 2023
INTERDISCIPLINARY

Cele mai frecvente complicaţii otorinolaringologice în diabetul zaharat de tip 2

Nicoleta Mihaela Mîndrescu, Rucsandra Elena Dănciulescu Miulescu, Radu Ilinca, Diana Loreta Păun

Este bine cunoscut că diabetul reprezintă o problemă im­por­­tan­­tă de sănătate publică la nivel mondial. Afec­ţiunea poa­te genera mul­ti­ple com...

03 martie 2023
INTERDISCIPLINARY

Orientări moderne în clinica şi diagnosticul leziunilor dentare cervicale de etiologie necarioasă

Irina-Maria Gheorghiu, Loredana Mitran, Mihai Mitran, Sânziana Scărlătescu, Paula Perlea

Leziunile dentare necarioase, cum ar fi abraziunea, eroziunea şi abfracţia, sunt întâlnite frecvent în regiunea cervicală a din­­ţi­­lor. Factorii ...

03 martie 2023
INTERDISCIPLINARY

Aspecte tehnologice privind confecţionarea restaurărilor protetice fixe unidentare din zirconiu (full zirconia) prin metoda CAD/CAM – partea I

Mihai David, Alexandra Dragomir, Radu Costea, Viorel Ştefan Perieanu, Mircea Popescu, Mădălina Violeta Perieanu, Ileana Ionescu, Mihai Burlibaşa

Tehnologia CAD/CAM reprezintă o alternativă inovatoare în pro­te­ti­ca dentară, care asigură o calitate maximă pentru toate tipurile de tratamente ...

03 martie 2023
INTERDISCIPLINARY

Aspecte practice privind corelaţia dintre dimensiunea verticală de ocluzie şi aspectul facial în edentaţia totală

Iuliana Babiuc, Mihai-Alexandru Gărgăianu, Radu Costea, Viorel Ştefan Perieanu, Mircea Popescu, Mădălina Violeta Perieanu, Ileana Ionescu, Mihai Burlibaşa

După cum bine ştim, munca medicului stomatolog este deo­se­bit de importantă atunci când se realizează o determinare co­rec­tă a dimensiunii vertic...

03 martie 2023
INTERDISCIPLINARY

Femei celebre în stomatologie – secolele XVIII-XIX

Mihai Burlibaşa, Radu Cătălin Costea, Irina Adriana Beuran, Ioana Maria Stoica, Bogdan Alexandru Dumitru, Nicoleta Măru

După cum am arătat deja şi în prima parte a acestui material, emanciparea femeilor, atât în Europa, cât şi în SUA, a început cu adevărat în a doua ...

03 martie 2023
FORUM ORL.RO ABSTRACTS

Forum ORL.ro rezumate

03 martie 2023

Despre ORL.ro


ISSN 2067-6530
e-ISSN 2502-0374
ISSN-L 2067-6530

Din anul 2013 indexata în EBSCO Academic Search & One Belt, One Road Reference Source şi Index Copernicus.
Crossref-DOI: 10.26416/Orl
DOAJ

Pentru anul 2024, revista „ORL.ro” este acreditată de Colegiul Medicilor din România cu 10 credite EMC (Grupa B+), conform adresei de acreditare nr. 10765/28.12.2023. 

Lansată în luna noiembrie 2008, “ORL.ro” este o publicaţie cu acoperire naţională dedicată medicilor specialişti ORL, dar şi rezidenţilor din această specializare. Revista ORL.ro oferă abonaţilor săi un conţinut ştiinţific de actualitate de cea mai înaltă calitate, reuşind să colaboreze cu specialişti de renume, recunoscuţi atât pe plan naţional, cât şi internaţional în specialitatea otorinolaringologie.


Potrivit Deciziei Nr. 12/2018 a Colegiului Medicilor din România (CMR), privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare a activităţilor de educaţie medicală continuă adresate medicilor, autorilor care publică în reviste agreate de CMR li se acordă 30 de credite de educaţie medicală continuă (EMC) pentru un articol ştiinţific publicat. Existenţa a doi sau a mai multor autori pentru un articol apărut într-o publicaţie medicală agreată de CMR duce la împărţirea procentuală a creditelor acordate la numărul de autori menţionaţi. Pentru obţinerea creditelor EMC, în urma publicării unui articol ştiinţific, autorul trebuie să se adreseze colegiului medicilor teritorial, căruia îi prezintă articolul şi revista în care acesta a fost publicat.


Revista ORL.ro este publicată în limba română şi engleză.

Beneficiile membrilor

Dedicat perfecţionării continue

Ai acces la conţinut de specialitate și primești credite EMC.

Informat în timp real

Afli în timp util cele mai relevante știri și descoperiri medicale.

Reţea extinsă, un singur centru

Găsești răspunsurile și conexiunile de care ai nevoie.
Vreau cont

EDITORIAL BOARD

  • EDITOR-IN-CHIEF Assoc. Professor Mădălina Georgescu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
  • DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF Loredana Mitran MD, PhD, ELIAS Emergency Universitary Hospital, Bucharest
  • EDITORIAL BOARD Professor Silviu Albu, „Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca Professor Romeo Călăraşu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Professor Gheorghe Comşa, „Ovidius” University, Faculty of Medicine, Constanţa Professor Stan Cotulbea, „Victor Babeş” University of Medicine and Pharmacy, Timişoara Professor Sebastian Cozma, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi Professor Emil Mărgineanu, „Victor Babeş” University of Medicine and Pharmacy, Timişoara Professor Dan Mârţu, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi Professor Gheorghe Muhlfay, „George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology, Tg. Mureş Professor Maria Olinca, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Professor Luminiţa Rădulescu, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi Professor Cristian Stan, „Mina Minovici” National Institute of Legal Medicine, Bucharest Associate Professor Irina Gheorghiu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Associate Professor Adriana Neagoş, „George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology, Tg. Mureş Associate Professor Cristiana Oprea, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Assoc. Professor Diana Loreta PĂUN Assoc. Professor Sorin Constantin PĂUN Associate Professor Daniel Mihai Teleanu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Associate Professor Raluca Ioana Teleanu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Assoc. Professor Vasile Cabac, „Nicolae Testemiţanu” University of Medicine and Pharmacy, Chişinău, Republica Moldova Senior Lecturer Vlad Andrei Budu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Senior Lecturer Cristian Martu, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi Senior Lecturer Valentina Ruxandra Moroti-Constantinescu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Senior Lecturer Carmen Stan, „Witting”, No 1 Clinical Hospital CFR, Bucharest Senior Lecturer Mihai Tuşaliu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Assist. Professor Victor OSMAN Assistant Professor Arthur Weisman, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Celesta Drăgulescu MD, PhD, „Prof. Dr. D. Hociota” Institute ofPhono-Audiology and ENT Functional Surgery, Bucharest Bogdan Mocanu MD, PhD, Brain Institute, Bucharest Dr. Andrei Osman, ENT Department, Clinical County Hospital of Craiova, Romania Dr. Marin Buracovschi, „Nicolae Testemiţanu” University of Medicine and Pharmacy, Chişinău, Republica Moldova Dr. Nicolae Buracovschi, „Nicolae Testemiţanu” University of Medicine and Pharmacy, Chişinău, Republica Moldova
  • ACADEMICIANS Professor Ion Ababii, „Nicolae Testemiţanu” Public University of Medicine and Pharmacy, Chişinău, Republic of Moldova Professor Constantin Dumitrache, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Professor Constantin Popa, Romanian Academy, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Professor Victor Voicu, Romanian Academy, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
  • INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD Professor Patrice TRAN BA HUY (France) Professor Jeff MULDER (The Netherlands) Dr. Bernard ARS (Belgium)
  • PEER REVIEW Professor Romeo CĂLĂRAŞU Professor Elena IONIŢĂ Professor Mărioara POENARU Professor Valerie LUND (France) Assoc. Professor Mădălina GEORGESCU Assoc. Professor Payam BEHZADI (Iran) Assoc. Professor Daniela VRÎNCEANU Senior Lecturer Vlad Andrei BUDU Loredana MITRAN MD Ciprian ENĂCHESCU MD (France) Irina GHEORGHIU MD
  • EDITORIAL SECRETARIES Dr. Daniel Mirea, ELIAS Emergency Universitary Hospital, Bucharest Dr. Mircea Romaniţan, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden