Motto: „Sweet is every sound, sweeter the voice, 
but every sound is sweet.”

Alfred Lord Tennyson

Dragi colegi,
Mă bucur să întâmpinăm împreună primăvara, lecturând numărul 42 al revistei ORL.ro sau chiar întâlnindu-ne la a XI-a ediţie a Forumului ORL.ro.
De data aceasta, ne-am gândit să le asociem complementar, printr-o conferinţă dedicată otologiei şi cu revista dedicată celorlalte patologii din specialitatea ORL – rinologie, faringologie, patologie cervicală şi laringologie. 
În două zile, Forumul ORL.ro vă oferă o perspectivă exhaustivă asupra patologiei otice, cu prezentări şi mese rotunde axate pe anatomie, cazuri şi experienţă clinică, dar şi cu investigaţii audiologice şi vestibulare, oferite de medici de excepţie din România şi din străinătate.
Din pasiune pentru audiologie şi din dorinţa de a atrage cât mai mulţi tineri specialişti către această supraspecializare, programul include o sesiune practică de testare audiologică a pacienţilor im­plan­taţi cohlear şi cinci „keynote lectures”, adevărate cursuri despre exa­mi­narea şi tratarea pacienţilor cu tul­bu­rări de echilibru, a candidaţilor şi pa­cien­ţi­lor implantaţi cohlear, precum şi metode performante de investigare audiologică.
Pentru cei care nu pot veni, revista ORL.ro vă aduce acasă parfumul primăverii ştiinţifice din 2019 prin rezumatele prezentărilor de la această primă manifestare ORL din an.