În această toamnă caldă şi cu lumina acumulată în toate lucrurile şi fiinţele de pe pământ, s-a întâmplat să ne fie răpit un bun coleg, iubit şi apreciat de toată lumea pediatrică, domnul profesor doctor Marin Burlea.

Despărţirea este brutală, deoarece domnia sa, în plină suferinţă pricinuită de boală, a lucrat efectiv în spital, a făcut gărzi, endoscopii, ecografii, a fost prezent la manifestările ştiinţifice şi a condus Societatea Română de Pediatrie sub toate aspectele sale complexe.

Nu se plângea niciodată de suferinţă, iar asta a demonstrat un caracter puternic, o voinţă mare şi o iubire de muncă dincolo de limite.

Viaţa i-a fost frumoasă, deoarece a îndeplinit tot ceea ce a dorit, dar boala a fost neiertătoare, din păcate.

Prof. dr. Marin Burlea s-a născut în comuna Vidra, judeţul Ilfov, la 8 ianuarie 1949. A fost elev al Liceului „Mihai Eminescu” din Iaşi, secţia discipline umaniste, liceu pe care l-a absolvit în 1967, după care a fost admis, în urma unui examen de admitere dificil, la Facultatea de Pediatrie a Institutului de Medicină şi Farmacie din Iaşi.

Între anii 1967 şi 1973 a fost student al Facultăţii de Medicină Generală, secţia Pediatrie, din cadrul Institutului de Medicină şi Farmacie din Iaşi.

După câţiva ani de activitate în mediul rural, între 1973 şi 1985 a fost medic secundar, apoi specialist la Leagănul din Iaşi şi ulterior în cadrul Clinicii II Pediatrie – Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iaşi, lucrând cu domnul profesor doctor Ioan Tansanu, directorul Spitalului de Copii în acea perioadă. La fel ca întreg colectivul de colaboratori tineri, a avut receptivitate pentru principiile şi exigenţa domnului profesor dr. Marcel Burdea, şeful de atunci al Clinicii II Pediatrie. De la domnia sa, medicul Marin Burlea a învăţat nu doar tainele profesiei, ci şi adevărate principii de viaţă aplicate şi transmise celor din jur.

A desfăşurat activitate intensă de asistenţă medicală pediatrică în teren, fiind implicat în consultaţii şi gărzi pe teren, cunoscând astfel toate realităţile practice din viaţa de atunci a familiilor cu copii.

A urmat ulterior o activitate responsabilă ca inspector în cadrul Direcţiei Sanitare Iaşi, pentru ca, după 1990, să devină directorul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria”, Iaşi. În această perioadă a facilitat schimburi de experienţă şi stagii de pregătire a echipelor de medici şi asistente medicale la Lille în Franţa, punând bazele supraspecializărilor care au fost făcute în cadrul Spitalului de Copii din Iaşi, primul spital din ţară care şi-a restructurat secţiile în funcţie de aceste specializări: gastroenterologie, neurologie, cardiologie, hemato-oncologie, hepatologie pediatrică. În acelaşi context s-a înfiinţat şi Ambulatoriul spitalului, o extensie a acestor preocupări, care funcţionează şi astăzi.

Prof. dr. Marin Burlea a devenit cadru didactic, şef de lucrări la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi, Facultatea de Medicină Dentară, fiind foarte apreciat de studenţi. Ulterior, corpul profesoral de pediatrie s-a unit şi activitatea didactică s-a extins şi la medicină generală. A făcut parte mulţi ani din conducerea instituţiei de învăţământ superior medical ieşean, în funcţia importantă de prorector.

A fost preşedintele Societăţii Române de Pediatrie din 2009, coordonând numeroase activităţi ştiinţifice pentru specialişti şi tineri medici (congresele bianuale, Conferinţa Naţională de Pediatrie, Şcolile de Vară de Pediatrie).

Ca preşedinte al Societăţii, a facilitat posibilitatea de a se desfăşura cursuri pentru obţinerea de competenţe în gastroenterologie, pneumologie şi alergologie-imunologie, cu avizul Ministerului Sănătăţii. În 2017 a fost preşedintele comitetului de organizare pentru Europediatrics – manifestare europeană de prestigiu, sub auspiciile European Pediatric Academy (EPA).

Prof. dr. Marin Burlea a fost membru al următoarelor societăţi ştiinţifice: Societatea de Medici şi Naturalişti Secţia Pediatrie; Societatea Română de Genetică Medicală; Societatea Română de Gastroenterologie şi Endoscopie Digestivă; Societatea Română de Imunologie; Societatea Română de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică (membru asociat); Societatea Română de Gastroenterologie Pediatrică; Societatea Română de Nutriţie Enterală şi Parenterală; Asociaţia Europeană de Pediatrie; Academia Europeană de Pediatrie. Din 2013 este şi membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Medicale.

Dincolo de funcţii şi de distincţii, a fost un coleg cu darul comunicării, volubil, diplomat şi cu multe iniţiative, a fructificat relaţiile profesionale şi a făcut vizibilă Societatea Română de Pediatrie în lume, a manifestat respect pentru munca celorlalţi colegi. La sfârşitul drumului în viaţă şi activitate, se cade să salutăm cordial tot efortul unei vieţi pentru salvarea vieţii, se cuvine să trimitem un gând de iertare şi să dorim ca energia universului să rămână încărcată cu bine şi progres. 

Drumul să-ţi fie luminat, stimate coleg de generaţie!