ENDOCRINOLOGIE

Hipotiroidismul la câine – prevalenţă, factori de risc şi implicaţii neurologice

 Hypothyroidism in dogs – prevalence, risk factors and neurological implications

First published: 23 martie 2023

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/PV.39.1.2023.7808

Abstract

Hypothyroidism is an endocrine pathology frequently encountered in dogs, whose diagnosis involves a series of difficulties due to the insidious onset of the disease and the non-specific clinical manifestations, which can mimic other diseases (metabolic, dermatological, neuromuscular, etc.). However, the development of modern diagnostic techniques and the widespread availability of specific determinations, such as total canine T4, free canine T4 and TSH, have led to an increase in diagnostic accuracy and the possibility of differentiating hypothyroidism from other diseases with similar manifestations. In recent years, numerous articles have investigated the etiology of the disease, however in our country there are few data regarding the prevalence and risk factors of this condition in the canine population. This article was carried out on 18 dogs diagnosed with hypothyroidism at the Emergency University Veterinary Hospital “Prof. Dr. Alin Bîrţoiu” between 2021 and 2022. All patients included in the study presented neurological manifestations. The diagnostic protocol included anamnesis, analysis of signalment, complete clinical examination, neurological examination and confirmation by serological investigations, the data obtained being compared with those provided by other similar studies.
 

Keywords
canine hypothyroidism, canine T4, endocrinopathy, canine neuromuscular weakness

Rezumat

Hipotiroidismul reprezintă o patologie endocrină frecvent întâlnită la câini, iar diagnosticul acestuia comportă o serie de dificultăţi datorate debutului insidios al bolii şi manifestărilor clinice uneori nespecifice, care pot mima alte boli (metabolice, dermatologice, neuromusculare etc.). Totuşi dezvoltarea tehnicilor moderne de diagnostic şi disponibilitatea pe scară largă a determinărilor specifice, cum ar fi total T4 canin, T4 liber şi TSH-ul, au condus la o creştere a acurateţei diagnosticului şi la posibilitatea diferenţierii hipotiroidismului de alte boli cu manifestări similare. În ultimii ani, numeroase articole s-au concentrat pe studiul etiologiei bolii, însă la nivelul ţării noastre există puţine date în ceea ce priveşte prevalenţa şi factorii de risc ai acestei afecţiuni în populaţia canină. Acest articol a fost realizat pe baza unui studiu la 18 câini diagnosticaţi cu hipotiroidism, la Spitalul Veterinar Universitar de Urgenţă ,,Prof. dr. Alin Bîrţoiu”, în perioada 2021-2022. Toţi pacienţii incluşi în studiu au prezentat manifestări neurologice. Protocolul de diagnostic a inclus anamneza, analiza datelor de identificare, examen clinic complet, examen neurologic şi confirmare prin investigaţii serologice, datele obţinute fiind comparate cu cele furnizate de alte studii similare. 
 

Introducere
Hipotiroidismul reprezintă o endocrinopatie determinată de producţia insuficientă a hormonilor tiroidieni activi, respectiv triiodotironina (T3) şi tiroxina (T4)(3,4). Cauzele care conduc la apariţia acestei boli acţionează la nivelul axei hipotalamus – hipofiză – glandă tiroidă, fiind cunoscut faptul că secreţia de T3 şi T4 este reglată printr-un mecanism de feedback negativ. Cantitatea insuficientă a celor doi hormoni la nivelul circulaţiei sangvine va determina o creştere a secreţiei de tireoliberină (TRH) la nivel hipotalamic, ceea ce va conduce la creşterea producţiei de tireotropină (TSH) de la nivelul hipofizei.
Clasificarea hipotiroidismului include hipotiroidismul primar, cel secundar şi cel terţiar. Hipotiroidismul primar rezultă dintr-o afectare directă a glandei tiroide, cel secundar – din afectarea hipofizei, iar cel terţiar este legat de activitatea hipotalamusului. De asemenea, în funcţie de vârsta la care debutează, hipotiroidismul poate fi congenital sau dobândit, însă cel congenital apare rar şi este determinat de hipoplazia sau aplazia glandei tiroide.
Majoritatea raportărilor anterioare au studiat hipotiroidismul primar dobândit, generat de leziuni ireversibile care interferează cu activitatea de secreţie a hormonilor de la nivelul tiroidei. 
Din punct de vedere clinic, cantitatea redusă din sânge a celor doi hormoni anterior amintiţi va genera o simptomatologie diversă, adesea nespecifică, ce va include semne metabolice, dermatologice, nervoase, digestive etc., care vor avea un impact negativ semnificativ asupra vieţii animalului.
Studiile anterioare s-au concentrat pe evidenţierea unor factori de risc legaţi de rasă, vârstă şi sex în prevalenţa bolii, însă la ora actuală datele existente sunt insuficiente pentru a putea genera o serie de concluzii generale. Din acest considerent, prezentul articol doreşte să evidenţieze impactul factorilor de risc la nivelul unei populaţii de 18 câini, al căror diagnostic de hipotiroidism a fost confirmat prin dozări hormonale specifice, conform protocolului ilustrat în figura 1. Trebuie precizat faptul că toţi pacienţii incluşi în studiu au manifestat cel puţin un deficit neurologic, ceea ce a condus la modificarea protocolului clasic de diagnostic, prin introducerea examenului neurologic complet şi a neurolocalizării, care au avut drept obiectiv realizarea diagnosticului diferenţial între slăbiciunea musculară determinată de insuficienţa hormonilor tiroidieni circulanţi şi slăbiciunea musculară determinată de o afecţiune a sistemului nervos periferic. 

 
Figura 1. Corelaţia dintre tiroxina totală (T4), tiroxina liberă (ft4) şi tireotropină în diagnosticul hipotiroidismului canin (adaptare după https://todaysveterinarypractice.com/)
Figura 1. Corelaţia dintre tiroxina totală (T4), tiroxina liberă (ft4) şi tireotropină în diagnosticul hipotiroidismului canin (adaptare după https://todaysveterinarypractice.com/)
Diagrama 1. Distribuţia raselor pure şi a metişilor în populaţia de câini cu hipotiroidism (n=18)
Diagrama 1. Distribuţia raselor pure şi a metişilor în populaţia de câini cu hipotiroidism (n=18)
Datele de identificare
Factorii de risc investigaţi au fost rasa, vârsta şi sexul. Studiile anterioare au raportat o incidenţă mai mare la rasele pure comparativ cu indivizii metişi. Rasele cele mai afectate au fost Terierul Tibetan, Boxerul, Goldenul, Cockerul Spaniol, Dalmaţianul, Beagle-ul şi Labradorul (5%). O altă constatare a fost aceea că rasele care au conformaţia craniului dolicefalică sau brahicefalică sunt mai predispuse decât rasele care au conformaţie mezocefalică. Dintre cei 18 câini incluşi în studiu, 13 au aparţinut unei rase pure (72%) şi cinci au fost metişi, aşa cum se poate observa şi în diagrama 1.
În cadrul raselor pure, cel mai bine reprezentate au fost rasele Beagle (n=4) şi Cocker Spaniol (n=2). Celelalte rase incluse în studiu, respectiv Westie, Yorkshire terrier, Golden Retriever, Border collie, Shih-tzu, Jack russel şi Caniche au avut câte un singur reprezentant (diagrama 2).
Datele obţinute confirmă parţial rezultatele altor studii anterioare, însă numărul redus al pacienţilor incluşi în studiu poate fi privit ca un factor limitativ al acestuia.
Pacienţii s-au încadrat în limitele de vârstă 4-12 ani, vârsta medie în populaţie fiind de 8,27 ani, valoare sugestivă pentru dezvoltarea hipotiroidismului primar dobândit (diagrama 3). 
Alte articole similare au evidenţiat faptul că această endocrinopatie afectează indivizii de vârstă medie şi animalele geriatrice, media de vârstă raportată anterior fiind situată în jurul valorii de 7,5 ani(5).
Referitor la distribuţia pe sexe, procentajul femelelor afectate (n=10,56%) a fost mai ridicat decât cel al masculilor (n=8,44%). Totuşi, cercetările în această direcţie sunt într-o continuă dinamică, studiile efectuate până în prezent demonstrând că riscul de a dezvolta hipotiroidism este egal pentru ambele sexe, însă există o predispoziţie mai mare la indivizii sterilizaţi comparativ
Diagrama 2. Distribuţia raselor pure în populaţia de câini cu hipotiroidism (n=13)
Diagrama 2. Distribuţia raselor pure în populaţia de câini cu hipotiroidism (n=13)
Diagrama 3. Limitele şi valoarea medie a vârstei în populaţia studiată
Diagrama 3. Limitele şi valoarea medie a
vârstei în populaţia studiată
cu cei intacţi(5,8). 
Analiza datelor furnizate de către proprietari în cursul anamnezei a arătat că simptomatologia exprimată de pacienţii afectaţi îmbracă aspecte diverse, însă anumite manifestări apar cu o frecvenţă mai mare. Cele mai întâlnite modificări au fost creşterea în greutate, corelată cu apatie şi pierderea interesului faţă de orice tip de activitate, apariţia intoleranţei la efort, la care se adaugă dezinteresul faţă de mediul înconjurător. Pe lângă acestea, au fost raportate deficite neurologice (mers în cerc, cap înclinat, parapareză), care au determinat proprietarii să solicite un consult de specialitate. 
Rezultatele examenului clinic 
Protocolul de diagnostic a presupus evaluarea tuturor pacienţilor printr-un examen clinic care să includă auscultaţia cordului şi a aparatului respirator, palparea limfonodurilor explorabili, a abdomenului şi a tiroidei. 
Simptomatologia înregistrată în cursul acestei etape a inclus prezenţa leziunilor nivelul pielii şi al blănii, modificarea stării generale şi a scorului corporal, dificultăţi de deplasare sau imposibilitatea părăsirii decubitului.
Modificările dermatologice au fost înregistrate la 83% (n=15) dintre câinii incluşi în studiu, vizând:
 • alopecie nepruriginoasă (simetrică, bilaterală, prezentă în special pe zona flancurilor, dar şi pe zona dorsală – figura 2 –, la nivelul gâtului sau a cozii), însoţită de un aspect casant al firului de păr şi pitiriazis;
 • hiperpigmentare a pielii (figura 3);
 • secreţie crescută de sebum.
Alte modificări înregistrate au vizat încetinirea metabolismului şi apariţia obezităţii (figura 4), imposibilitatea realizării eforturilor susţinute şi intoleranţă la frig(2,7). 
La un număr redus de pacienţi (n=5) s-au consemnat modificări gastrointestinale care au constat în episoade de vomă sau modificări ale defecării (constipaţie şi/sau diaree). 
Figura 2. Shih-tzu, 9 ani, cu alopecie şi hiperpigmentare în zona dorsală
Figura 2. Shih-tzu, 9 ani, cu alopecie şi hiperpigmentare în zona dorsală
Figura 3. Caniche, 10 ani, cu alopecie în zona abdominală şi pe faţa internă a coapselor, cu hiperpigmentarea pielii
Figura 3. Caniche, 10 ani, cu alopecie în zona abdominală şi pe faţa
internă a coapselor, cu hiperpigmentarea pielii
Figura 3. Yorkshire terrier, 8 ani, obezitate şi ptoză abdominală
Figura 3. Yorkshire terrier, 8 ani, obezitate şi ptoză abdominală
Diagrama 4. Rezultatele neurolocalizării la pacienţii cu hipotiroidism
Diagrama 4. Rezultatele neurolocalizării la pacienţii cu hipotiroidism
Hipotiroidismul şi implicaţiile sale neurologice
Aşa cum a fost menţionat anterior, cei 18 pacienţi selectaţi pentru acest studiu au prezentat, pe lângă manifestările metabolice, dermatologice sau digestive, şi diferite deficite neurologice. Din acest considerent, evaluarea lor a inclus un examen neurologic complet, care s-a finalizat cu neurolocalizarea leziunilor şi ­realizarea diagnosticului diferenţial între afectarea sistemului nervos central şi a sistemului nervos periferic.
Etapele examenului neurologic au inclus evaluarea statusului mental, a comportamentului, a nervilor cranieni, a posturii, a mersului, verificarea reacţiilor posturale, a reflexelor spinale şi a sensibilităţii, rezultatele obţinute fiind redate în diagrama 4(7,8,10).
Aşa cum se poate observa în diagrama 4, aproape 90% dintre pacienţi (88,88%; n=16) au prezentat manifestări compatibile cu o afecţiune a sistemului nervos periferic (SNP). Din punctul de vedere al simptomatologiei, aceasta s-a tradus prin slăbiciune neuromusculară generalizată, scăderea reflexelor spinale şi modificarea mersului, prin apariţia paraparezei sau a tetraparezei.
La zece pacienţi (56%), pe lângă simptomele anterior menţionate, s-au observat şi deficite compatibile cu o leziune a emisferelor cerebrale şi cortexului (crize de tip epileptiform, deficite ale nervilor cranieni, comportament modificat).
Pentru alţi patru pacienţi (22%), slăbiciunea neuromusculară generalizată a fost asociată cu prezenţa unui sindrom vestibular central.
Şi alte studii anterioare au evidenţiat impactul hipotiroidismului asupra funcţionalităţii sistemului nervos, printre factorii incriminaţi numărându‑se 
acumularea de mucopolizaride şi ateroscleroza, potenţiale cauze ale infarctului cerebral.
Concluzii
În cazurile de hipotiroidism la câine este foarte importantă corelarea datelor anamnestice, a examenului clinic, a celui neurologic, cu rezultatele dozărilor hormonale (T4 şi TSH), în vederea stabilirii unui diagnostic corect(2,9).
Predispoziţia de rasă va fi luată în considerare, în cazul acestui studiu rasele pure fiind mult mai bine reprezentate decât metişii.
Intoleranţa la efort apărută la pacienţii cu hipotiroidism trebuie diferenţiată de afecţiunile de sistem nervos periferic, ceea ce impune un examen neurologic complet(1,10).
Pe lângă semnele clinice (alopecie simetrică nepruriginoasă bilaterală pe zona flancului şi zona dorsală, hiperpigmentarea pielii, secreţia crescută de sebum), în toate cazurile au fost prezente semne neurologice corelate deseori cu hipotiroidismul (cap înclinat, mers în cerc, intoleranţă la efort).
Pentru cazurile de hipotiroidism canin se va ţine cont de posibilitatea evoluţiei acestei endocrinopatii concomitent cu alte boli, ca obezitate precum diabet zaharat sau sindrom Cushing, fapt ce impune realizarea analizelor specifice şi a ecografiei abdominale. 
 

Conflict de interese: niciunul declarat

Suport financiar: niciunul declarat

Acest articol este accesibil online, fără taxă, fiind publicat sub licenţa CC-BY.
sigla CC-BY

Bibliografie

 1. Canine Hypothyroidism: Diagnosis and Treatment. Today’s Veterinary Practice. 2019, February 11. https://todaysveterinarypractice.com/endocrinology/canine-hypothyroidism-diagnosis-and-treatment/

 2. Camps T, Amat M, Manteca X. A Review of Medical Conditions and Behavioral Problems in Dogs and Cats. Animals (Basel). 2019 Dec 12;9(12):1133. doi: 10.3390/ani9121133.

 3. Dixon RM, Reid SW, Mooney CT. Epidemiological, clinical, haematological and biochemical characteristics of canine hypothyroidism. Vet Rec. 1999 Oct 23;145(17):481-7. doi: 10.1136/vr.145.17.481.

 4. Giza EG, Płonek M, Nicpoń JM, Wrzosek MA. Electrodiagnostic studies in presumptive primary hypothyroidism and polyneuropathy in dogs with reevaluation during hormone replacement therapy. Acta Vet Scand. 2016 May 21;58(1):32. doi: 10.1186/s13028-016-0212-9.

 5. Higgins MA, Rossmeisl JH Jr, Panciera DL. Hypothyroid-associated central vestibular disease in 10 dogs: 1999-2005. J Vet Intern Med. 2006 Nov-Dec;20(6):1363-9. doi: 10.1892/0891-6640(2006)20[1363:hcvdid]2.0.co;2.

 6. Mooney CT. Canine hypothyroidism: a review of aetiology and diagnosis. N Z Vet J. 2011 May;59(3):105-14. doi: 10.1080/00480169.2011.563729.

 7. Mooney CT. Canine hypothyroidism. In Textbook of veterinary internal medicine, 8th Edition, (pp. 1731-1742). St. Louis, Missouri: Elsevier. 2017.

 8. O’Neill DG, Khoo JSP, Brodbelt DC, Church DB, Pegram C, Geddes RF. Frequency, breed predispositions and other demographic risk factors for diagnosis of hypothyroidism in dogs under primary veterinary care in the UK. Canine Med Genet. 2022 Oct 10;9(1):11. doi: 10.1186/s40575-022-00123-8. 

 9. Panciera DL. Hypothyroidism in dogs: 66 cases (1987-1992). J Am Vet Med Assoc. 1994 Mar 1;204(5):761-7.

 10. Rossmeisl JH, Duncan RB, Inzana KD, Panciera DL, Shelton GD. Longitudinal study of the effects of chronic hypothyroidism on skeletal muscle in dogs. Am J Vet Res. 2009 Jul;70(7):879-89. doi: 10.2460/ajvr.70.7.879.