În februarie 2023, se emitea ordinul ministrului sănătăţii prin care se aproba apariţia competenţei în domeniul medicinei adicţiei. Pasul fusese făcut, dar să nu uităm că se realizase prin diligenţele şi eforturile asidue ale unor membri ai comunităţii psihiatrice româneşti.

Atestatul în medicina adicţiei presupune o pregătire complexă, constând din cursuri de pregătire teoretică (10 module teoretice), dar şi practică (două module practice), însumând 360 de ore de predare. Formarea de viitori specialişti cu competenţă în domeniul medicinei adicţiei se adresează nu numai psihiatrilor, ci şi medicilor din alte discipline medicale. Centrele de formare desemnate de Ministerul Sănătăţii (MS) sunt la Iaşi, Bucureşti şi Craiova.

Nevoia de specialişti cu competenţe în acest domeniu a impulsionat debutul acestei formări, astfel că, în octombrie 2023, UMF „Grigore T. Popa” din Iaşi a lansat cursul postuniversitar de medicina adicţiei. Cursul se va încheia în februarie 2025. După încheierea acestuia, cei 33 de cursanţi înscrişi în primul grup de formare îşi vor obţine competenţa/atestatul în medicina adicţiei în urma examenului organizat de MS, în sesiunile de primăvară şi toamnă ale fiecărui an.

În curând, vor fi organizate module de pregătire şi în celelalte două centre universitare desemnate prin ordinul MS din februarie 2023 şi menţionate anterior, la Bucureşti şi Craiova.

Interesul specialiştilor din domeniul medical pentru problematica prevenirii, tratării şi managementului de lung parcurs al dependenţelor de substanţe psihoactive a făcut ca manifestările din cadrul conferinţelor NO ADDICT să beneficieze de o audienţă tot mai amplă, de la an la an. Acest eveniment ştiinţific de prestigiu reuneşte psihiatri, psihologi, psihoterapeuţi, dar şi medici de familiei sau din alte specialităţi, adică pe toţi cei interesaţi de managementul terapeutic integrat al adicţiilor. NO ADDICT constituie un model de conferinţe dedicate creşterii interacţiunii dintre profesioniştii din diferite specialităţi medicale, dar şi un pas către abordarea transdisciplinară a problemelor de sănătate mintală.

În fine, trebuie menţionată o apariţie editorială de excepţie – şi anume, cea a Compendiului de medicina adicţiei (editori: Ovidiu Alexinschi, Doina Cozman şi Eugen Hriscu), apărut la Editura MedicHub, prima lucrare ştiinţifică de sinteză din România în domeniul adicţiei, care reuneşte expertiza şi cercetarea unui colectiv de 38 de autori din întreaga ţară.

Pe parcursul celor 17 capitole, sunt expuse exhaustiv tulburările specifice generate de substanţele psihoactive şi de comportamentele adictive, precum şi tratamentele farmacologice şi intervenţiile psihoterapeutice necesare stopării şi/sau prevenirii abuzului ori dependenţei de substanţe. Pe parcursul celor 523 de pagini, sunt transmise cunoştinţele şi cercetările cele mai noi din domeniu, textul fiind riguros structurat şi documentat.

Vă doresc o lectură plăcută!