OMUL. Un om de o modestie rară, energic, de o curiozitate profesională şi un simţ clinic deosebite. Pentru că oamenii de valoare nu au nevoie de laude, recunoştinţă publică sau de piedestale. Spirit enciclopedic, cu cunoştinţe vaste de artă, istorie sau cultură, mereu în căutarea sensului vieţii, de o nobleţe sufletească şi o mărinimie pe măsura erudiţiei şi a deschiderii pentru carte. 

 

MEDICUL. Grija pentru nevoia pacientului psihiatric era dublată de o generozitate faţă de tinerii secundari, rezidenţi care îi sorbeau cu nesaţ vorbele simple, directe, fără artificii lingvistice, dar pline de înţelepciune, alături de experienţa inegalabilă, pe care numai asistarea blândă la patul sutelor de bolnavi ţi-o poate da. Nici când făcea de gardă nu avea tihnă, făcând vizita până târziu în noapte, de la „fără clanţăşi până în cele mai îndepărtate pavilioane ale dragei sale Socola.

 

LEGENDA. Dotat cu o scrutătură inteligentă şi pătrunzătoare, „vedea” psihiatria dincolo de aparenţă, înţelegând în complexitatea sa natura umană. Ca şef de secţie la Clinica 2 – Bărbaţi, a fost un pilon al rigorii profesionale, medic ce emana căldură sufletească, ţinea o prietenie de nezdruncinat şi avea principii morale de cristal, fără compromisuri.

Se devota complet, fiind altruist până la neglijarea propriei persoane, de o profundă inspiraţie paideică, modelator de suflete, mereu înconjurat de discipoli. Empatic, dedicat profesiei, plămădit dintr-un aluat spiritual nemuritor, cu o statură profesională titanică, emana în acelaşi timp bunătate, încredere şi o inefabilă ataraxie.

 

Astăzi ar fi avut 90 de ani!

 

  • Dr. Cicerone Postelnicu s-a născut la 31 mai 1932, la Drăgăşani, în Oltenia.

  • Absolvent de liceu militar, a urmat apoi cursurile Facultăţii de Medicină Militară din Bucureşti.

  • A fost şeful Clinicii 2 – Bărbaţi a Spitalului de Psihiatrie Socola Iaşi, timp de 20 de ani, între anii 1977 şi 1997.

  • S-a stins din viaţă în anul 2008, fiind aflat în vizită tot în ţinutul natal din Oltenia.