Prevenția tulburărilor psihice presupune intervenții care reduc incidența, prevalența și recurența tulburărilor psihice, scad durata simptomelor, reduc afecțiunile care cresc riscul pentru tulburări psihice, previn sau întârzie recurențele și scad impactul individual, familial și social al tulburărilor psihice.

Organizația Mondială a Sănătății subliniază că strategiile de prevenție a acestor tulburări trebuie să fie multifactoriale, intersectoriale, susținute, larg accesibile, să fie bazate pe evidențe științifice, să țină cont de contextul cultural și să respecte drepturile omului. 

Strategiile universale de prevenție se adresează populației generale. 
Exemple: programe de conștientizare a sănătății mintale în școli (pentru prevenția comportamentelor de risc, a depresiei și a tulburărilor alimentare), campanii mediatice de promovare a sănătății mintale, măsuri legislative pentru reglementarea regimului substanțelor care produc dependență și a regimului armelor de foc.

Strategiile selective de prevenție țintesc persoane sau grupuri populaționale al căror risc de dezvoltare a tulburărilor psihice depășește nivelul de risc al populației generale, prin prezența unor factori de risc biologici, psihologici și sociali.
Exemple: programe adresate copiilor aflați la risc prin comportamente disruptive în grupul de copii, prin apartenența la comunități defavorizate, familii disfuncționale sau cu părinți diagnosticați cu tulburări psihice (prevenția depresiei, a comportamentelor de risc și a suicidului).

Strategiile țintite de prevenție se adresează persoanelor aflate la risc crescut care nu întrunesc criteriile pentru tulburări psihice, dar prezintă simptome psihiatrice minimale / prodromale sau markeri biologici de predispoziție pentru tulburări psihice.
Exemple: campanii comunitare / mediatice pentru promovarea adresării la profesioniști a celor cu dificultăți legate de sănătatea mintală (prevenție în depresie, psihoze, abuz de substanțe), programe pentru persoane aflate în detenție, programe de dezvoltare a abilităților sociale și de coping (prevenția depresiei), tratamentul eficient al tulburărilor psihice (prevenția suicidului).

Vă invităm să găsiți termeni-cheie referitori la strategiile de prevenție a tulburărilor psihice și să îi inserați în puzzle conform definițiilor de mai jos:
  • Strategii a căror eficiență este validată științific (3 cuvinte).
  • Abordare preventivă care acoperă o paletă largă de factori de risc.
  • Medii în care se aplică strategii de prevenție adresate copiilor cu factori de risc pentru tulburări psihice (două cuvinte).
  • Caracteristică esențială a strategiilor de prevenție.
  • Strategie adresată populației generale sau unei comunități, indiferent de nivelul de risc.
  • Strategie eficientă de prevenție a depresiei și comportamentelor de risc la adolescenți.
  • Mediu în care se aplică strategii de prevenție pentru persoane cu dificultăți sociale și legale.
  • Strategie adresată persoanelor cu dificultăți de sănătate mintală sau simptome subclinice.
  • Prioritate a strategiilor de sănătate mintală și publică.
  • Strategie adresată persoanelor care prezintă factori de risc pentru tulburări psihice.
Skepsis