SYSTEMATIC REVIEW

Analiza metodologiei cercetării utilizate în literatura din domeniul nutriţiei

 Analysis of the research methodology used in nutrition literature

First published: 28 iunie 2024

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/JourNutri.2.2.2024.9764

Abstract

Nutrition research is pivotal due to its complex societal, economic, and health implications. Despite historical per­cep­tions and contemporary misinformation, rigorous re­search is imperative to separate myth from reality. Scien­tific investigations offer essential insights into how nutrients influence long-term health. However, the field’s complexity arises from analyzing numerous food combinations alongside diverse contextual fac­tors, amid biased informational environments. This re­search analyzes scientific papers published in PubMed plat­form over 10 years (2012-2022) regarding nutrition, sear­ching for the methodology used in terms of software tools and trends for this issue. Recent trends show a sig­ni­fi­cant increase in nutrition research, reflecting its grow­ing im­por­tance and allocated resources. As such, pro­fes­sio­nals must navigate this evolving context effectively by stay­ing abreast of the latest research developments. In con­clu­sion, as nutrition research progresses, it becomes in­creas­ingly nuanced and advanced. Professionals must utilize sophisticated data processing software and statistical methodologies to produce high-quality re­search. Ultimately, staying updated with the latest re­search is imperative for effective decision-making in nu­tri­tion.
 

Keywords
nutrition, research, statistical software

Rezumat

Cercetarea în domeniul nutriţiei este crucială, datorită im­pli­ca­ţiilor sale complexe în societate, economie şi sănătate. În ciu­da percepţiilor istorice şi a dezinformărilor contemporane, cer­ce­ta­rea riguroasă este imperativă pentru a separa mitul de realitate. Investigaţiile ştiinţifice oferă perspective esenţiale asupra modului în care nutrienţii influenţează sănătatea pe termen lung. Cu toate acestea, complexitatea domeniului rezidă în analiza numeroaselor combinaţii alimentare alături de fac­to­rii contextuali diverşi, într-un mediu informaţional viciat. Aceas­tă cercetare analizează articolele ştiinţifice publicate în PubMed pe parcursul a zece ani (2012-2022) referitoare la nu­tri­ţie, căutând metodologia utilizată în ceea ce priveşte softu­ri­le utilizate, precum şi tendinţele legate de acest aspect. Tren­du­rile recente arată o creştere semnificativă a cercetărilor în nutriţie, reflectând importanţa crescândă şi resursele alocate. Prin urmare, profesioniştii trebuie să navigheze eficient în acest context în evoluţie, fiind la curent cu cele mai recente evoluţii ale cercetării. În concluzie, pe măsură ce cercetarea în nutriţie pro­gre­sea­ză, devine din ce în ce mai nuanţată şi avansată. Pro­fe­sio­niştii trebuie să utilizeze software-uri sofisticate de procesare a datelor şi metodologii statistice pentru a produce cercetări de înaltă calitate. În cele din urmă, punerea la curent cu cele mai recente cercetări este imperativă pentru luarea deciziilor eficiente în domeniul nutriţiei.
 

Bibliografie

  1. Boloş P. Nutriţie şi dietetică: Bazele nutriţiei clinice. University Press Târgu-Mureş, 2023.

  2. Centrone Stefani M, Humphries DL. Exploring culture in the world of international nutrition and nutrition sciences. Adv Nutr. 2013 Sep 1;4(5):536-8. doi: 10.3945/an.113.004218

  3. Raiten DJ, Sakr Ashour FA, Ross AC, Meydani SN, Dawson HD, Stephensen CB, Brabin BJ, Suchdev PS, van Ommen B; INSPIRE Consultative Group. Inflammation and Nutritional Science for Programs/Policies and Interpretation of Research Evidence (INSPIRE). J Nutr. 2015 May;145(5):1039S-1108S. doi: 10.3945/jn.114.194571.

  4. Brennan L, McNulty B. New technology in nutrition research and practice. Proc Nutr Soc. 2017 Aug;76(3):173-174. doi: 10.1017/S0029665117001021.

  5. Vitolins MZ, Case TL. What Makes Nutrition Research So Difficult to Conduct and Interpret? Diabetes Spectr. 2020 May;33(2):113-117. doi: 10.2337/ds19-0077.

  6. Soeters P, Bozzetti F, Cynober L, Elia M, Shenkin A, Sobotka L. Meta-analysis is not enough: The critical role of pathophysiology in determining optimal care in clinical nutrition. Clin Nutr. 2016 Jun;35(3):748-57. doi: 10.1016/j.clnu.2015.08.008.

  7. Handu D, Moloney L, Wolfram T, Ziegler P, Acosta A, Steiber A. Academy of Nutrition and Dietetics Methodology for Conducting Systematic Reviews for the Evidence Analysis Library. J Acad Nutr Diet. 2016 Feb;116(2):311-318. doi: 10.1016/j.jand.2015.11.008

  8. Cade JE. Measuring diet in the 21st century: use of new technologies. Proc Nutr Soc. 2017 Aug;76(3):276-282. doi: 10.1017/S0029665116002883.

  9. Bassaganya-Riera J, Berry EM, Blaak EE, Burlingame B, le Coutre J, van Eden W, El-Sohemy A, German JB, Knorr D, Lacroix C, Muscaritoli M, Nieman DC, Rychlik M, Scholey A, Serafini M. Goals in Nutrition Science 2020-2025. Front Nutr. 2021 Feb 9;7:606378. doi: 10.3389/fnut.2020.606378.

  10. Smetana SM, Bornkessel S, Heinz V. A Path From Sustainable Nutrition to Nutritional Sustainability of Complex Food Systems. Front Nutr. 2019 Apr 12;6:39. doi: 10.3389/fnut.2019.00039. 

Articole din ediţiile anterioare

ORIGINAL ARTICLE | Ediţia 1 1 / 2024

The socio-ecological framework of alternative protein resources for community nutrition in Romania

Irina Mihaela Matran, Monica Tarcea, Cristian Cojocariu, Monica Sânpălean

În contextul schimbărilor climatice şi al politicilor eco­no­­mi­ce şi agroalimentare, promovarea sănătăţii trebuie rea­­li­­zată ţinând cont de cu...

29 aprilie 2024
EDITORIAL | Ediţia 1 1 / 2024

Quo vadis nutrition in Romania?

Mihai Niculescu

Acest editorial reflectă opinia autorului privind starea do­me­niu­lui nutriţiei în România, privită din mai multe un­ghiuri, completată de cauzele...

29 aprilie 2024
ORIGINAL ARTICLE | Ediţia 1 1 / 2024

Nutriţia clinică a pacientului oncologic din România – bariere percepute şi posibile soluţii

Ioana-Irina Mateieş

Obiectivul acestei lucrări a fost de a identifica percepţia ba­­rie­re­lor ce apar la integrarea nutriţiei pacientului on­co­lo­gic din România în ...

29 aprilie 2024
ORIGINAL ARTICLE | Ediţia 1 1 / 2024

Nutrigenetic-based supplementation and perceived wellness: a single-blinded, randomized, crossover pilot intervention study on Romanian healthy adults

Cristina-Daniela Stoian, Diana-Simona Negru, Mihai Niculescu

Testarea nutrigenetică are ca scop sta­bi­li­rea ţintelor nutriţionale zilnice, pe baza unor indicatori genetici spe­ci­fici. Informaţiile furnizat...

29 aprilie 2024