Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat Ordonanţa Guvernului nr. 14/2021, prin care este permisă acordarea concediilor medicale şi, respectiv, a indemnizaţiilor aferente, peste durata maximă stabilită, de 183 de zile anual, pentru persoanele care au suferit arsuri.


Ordonanţa instituie unele prevederi care să permită acordarea concediilor medicale şi, respectiv, a indemnizaţiilor aferente, peste durata maximă stabilită, de 183 de zile anual, pentru persoanele asigurate care au suferit arsuri şi care necesită o perioadă mult mai mare de tratament şi recuperare, în vederea reinserţiei socio-profesionale, informează Agerpres.

„Prin proiectul de act normativ se propune modificarea OUG nr. 158/2005 (...) în sensul introducerii unor prevederi care să permită acordarea concediilor medicale şi, respectiv, a indemnizaţiilor aferente, peste durata maximă stabilită de 183 de zile anual, la care se adaugă cel mult 90 de zile, pentru persoanele asigurare care au suferit arsuri şi care necesită o perioadă mai mare de tratament şi de recuperare a stării de sănătate, în vederea reinserţiei socio-profesionale ori în muncă, ca pesoane active şi autonome”, se arată pe site-ul Camerei Deputaţilor, în expunerea de motive la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

„În cazul persoanelor cu arsuri care, la expirarea concediilor medicale acordate, potrivit prevederilor actuale, nu au fost recuperate din punct de vedere medical, dar pentru care există posibilitatea recuperării, neadoptarea măsurilor cu privire la posibilitatea medicului curant de a propune acordarea unor concedii medicale până la vindecare este de natură să aducă atingere actului medical în sine şi implicit pacientului, punând în pericol atât finalitatea scontată a actului medical, cât şi interesul general al societăţii”, se mai arată în expunerea de motive.

Prin promulgare, proiectul devine Legea nr.158/2022. 
Psihiatru (2)