Raportul privind monitorizarea consumului de antibiotice în Europa în perioada 2013 – 2014 include date pentru trei categorii principale de antimicrobiene:

  • antibacteriene pentru uz sistemic (grupul ATC J01);

  • antimicotice şi antifungice pentru uz sistemic (grupuri ATC J02 & D01B);

  • antivirale pentru uz sistemic (grupul ATC J05).

Acesta este cel de-al patrulea raport anual al Reţelei Europene de Monitorizare a Consumului Antimicrobian (ESAC-Net) publicat de ECDC. Raportul se bazează pe date privind consumul de antibiotice din comunitate (sectorul asistenţei medicale primare) şi sectorul spitalelor, cu date raportate către ECDC, pentru anii 2013 şi 2014 de către 28 de state membre ale UE şi două ţări din SEE (Spaţiul Economic European) / non-UE Norvegia).

  1. În comunitate – adică în afara spitalelor – consumul de antibiotice pentru utilizare sistemică a fost de 21,9 DDD la 1000 de locuitori /pe zi.

  2. Analiza datelor din ultimii cinci ani nu indică nicio tendinţă semnificativă în consumul global mediu. Consumul variază cu un factor de 3,3 între cel mai mare consum, de 35,1 doze zilnice definite la 1000 de locuitori pe zi în Grecia şi până la cea mai mică, de 10,6 DDD la 1000 de locuitori pe zi în Ţările de Jos.

  3. Cele mai frecvent utilizate subgrupe de antibacteriene au fost combinaţiile de peniciline, inclusiv beta-lactamază (grupul ATC J01CR) şi penicilinele cu spectru extins (grupul ATC J01CA), urmate de macrolide (Grupul ATC J01FA) şi tetraciclinele (grupul ATC J01AA).

  4. Cea mai mare creştere a consumului de antibiotice pentru utilizarea sistemică în comunitate începând din 2013 a fost observată în Grecia, unde consumul a crescut de la 32,2 DDD la 1000 de locuitori pe zi în 2013 la 35,1 DDD la 1000 de locuitori pe zi în 2014.

  5. O analiză a tendinţelor, bazată pe consumul total de antibiotice pentru utilizare sistemică în perioada 2010-2014 în cele 23 de ţări participante la ESAC-Net, a arătat o tendinţă de scădere semnificativă a consumului pentru două ţări:Cipru şi Suedia. O tendinţă de creştere semnificativă pe parcursul perioadei de cinci ani a fost observată numai pentru Marea Britanie.

(DDD=defined daily dose)
Gasiti raportul integral AICI.