Criza de sănătate generată de pandemia de COVID-19 a amplificat problemele cu care se confruntau pacienţii cronici din România, în privinţa accesului la terapii. Iar criza politică actuală acutizează situaţia, arată reprezentanţii Alianţei Pacienţilor Cronici din România (APCR).


Printre cei mai afectaţi sunt pacienţii bolnavi de cancer şi pacienţii cu HIV/SIDA. Pentru aceştia din urmă, frica de a nu mai primi tratamentul vital este o constantă în fiecare lună, se arată într-o scrisoare deschisă a APCR.

„Medicii fac eforturi disperate de a calcula medicaţia la plic, la bucată, pentru a ajunge la fiecare pacient. Această practică încalcă toate normele legate de farmacovigilenţă, siguranţa medicamentului şi siguranţa pacientului, periclitându-i sănătatea. Nu în ultimul rând, calcă în picioare demnitatea şi calitatea vieţii acestor oameni, punându-i pe drumuri, să aştepte cu orele la porţile spitalelor de boli infecţioase sau lăsându-i fără acces la analizele de monitorizare ale viremiei”, se arată în document.

Lipsa fondurilor destinate acestor programe naţionale de sănătate este semnalată de toate centrele regionale de boli infecţioase din România, mai arată reprezentanţii APCR. Unul din 4 pacienţi români diagnosticaţi cu HIV/SIDA nu urmează în prezent un tratamentul specific bolii.  „Întreruperea tratamentului antiretroviral determină o creştere a riscului de deces, precum şi a riscului de transmitere a infecţiei HIV”, se spune în scrisoarea deschisă.

„Încă o dată, factorul politic pune viaţa pacienţilor cronici în pericol. Sunt pacienţi care, în fiecare săptămână, sunt chemaţi de la sute de kilometri la centrele regionale pentru a ridica medicamentele”, se subliniază în document.

În scrisoare, se dă exemplul unui pacient din Tecuci, care e nevoit să vină săptămânal în Capitală, la spital, pentru a-şi ridica tratamentul. Situaţia acestui pacient nu e singulară - ceea ce presupune, pe lângă cheltuielile mari, şi riscul sporit ca bolnavii să se infecteze cu coronavirus. Cei din Alianţă acuză şi faptul că se tergiversează reglementarea privind distribuţia medicaţiei la domiciliul pacienţilor cronici.

„Trebuie menţionat faptul că întreruperea tratamentului, chiar şi pentru 1 – 2 zile, la pacienţii cu HIV/SIDA, poate altera întreaga schemă terapeutică (scheme multidrog). Asta conduce la agravarea stării de sănătate, epuizarea tuturor variantelor de scheme, din cauza generării de rezistenţă virală la terapie -  iar dacă se impune internarea acestor pacienţi, asistenţa medicală este aproape imposibilă, dat fiind faptul că spitalele de boli infecţioase sunt iar pline cu pacienţi COVID-19”, se arată în scrisoarea deschisă.

 În cazul pacienţilor cu cancer, lipsa medicamentelor echivalează cu o condamnare la moarte, mai arată cei din Alianţă. Ei fac apel la politicieni să rezolve aceste probleme, să se concentreze pe partea de finanţare şi de politici coerente de sănătate.

„Reamintim autorităţilor Rezoluţia Parlamentului European din 20 mai 2021, referitoare la accelerarea progreselor şi combaterea inegalităţilor în vederea eradicării SIDA ca ameninţare la adresa sănătăţii publice până în 2030, şi necesitatea asigurării nivelului de cheltuieli şi mobilizarea resurselor necesare pentru a atinge obiectivele pentru 2025 în toate statele membre ale UE”, se mai arată în document.

 „Alianţa Pacienţilor Cronici din România va semnala situaţia curentă Parlamentului European şi îşi rezervă dreptul de a acţiona în judecată pe toţi cei responsabili pentru aceste derapaje, pentru încălcarea cu bună ştiinţă a dreptului la asistenţă medicală, la sănătate, la viaţă, drepturi consfinţite atât de Constituţia României, cât şi de Legile in vigoare ale României şi UE”.  

 

Oncolog