Doar 23 de spitale din cele 147 evaluate până în prezent de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) îndeplinesc standardele internaţionale de acreditare. Actualele standarde de acreditare a spitalelor sunt conforme cu cele aplicate la nivel internaţional de către ISQua din februarie 2018. Acestea au fost elaborate şi adoptate după ce ANMCS a constat că deficienţele unităţilor sanitare nu pot fi identificate pe baza precedentelor standarde aprobate prin Ordinul Ministrului sănătăţii nr. 972/2010, se arată în comunicatul trimis de ANMCS presei.

Conform analizei ANMCS, 106 din cele 147 de spitale evaluate îndeplinesc doar parţial condiţiile de acreditare şi se află în supravegherea ANMCS pentru 12 luni, perioadă în care organismele responsabile (Ministerul Sănătăţii, unităţile administrativ teritoriale etc.) trebuie să se implice şi să le sprijine în scopul creşterii nivelului de conformitate. Un număr de 18 din spitalele evaluate nu îndeplinesc condiţiile de acreditare. Dintre acestea, numai pentru 47 de spitale, procesul de acreditare a fost finalizat prin hotărârea Colegiului Director, iar situaţia acestora a fost publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 689/08.08.2018, nr. 794/17.09.2018 şi, respectiv, 1034/05.12.2018.

Până la această dată, în cadrul ANMCS nu s-a înregistrat, din partea Ministerului Sănătăţii sau vreunei alte structuri, nicio sesizare referitoare la neconformităţi care ar putea conduce la retragerea acreditării. Probabil că, în cadrul Ministerului Sănătăţii, cineva cu responsabilităţi în domeniu nu cunoaşte prevederile legii sau, deliberat, a decis nerespectarea acestora.

Unităţile sanitare funcţionează în baza autorizaţiei sanitare de funcţionare eliberată de Direcţiile de Sănătate Publică şi nu în baza certificatului de acreditare. ANMCS a semnalat de mai multe ori deficienţele în eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare şi a solicitat îndreptarea acestora”, menţionează Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate în comunicatul de presă.

În prezent, spitalele funcţionează în continuare cu planuri de conformare la autorizaţiile sanitare de funcţionare, fapt care explică o mare parte dintre aspectele negative discutate în spaţiul public.