Din pasiune pentru exercitarea profesiei şi grija pentru pacient, o comunitate de medici antreprenori cu aceleaşi principii şi valori a constituit o organizaţie, Asociaţia Medicilor Independenţi, care tocmai ce se lansează, joi, 28 noiembrie, la Bucureşti. Este vorba despre o reţea de clinici şi cabinete private conectate într-un sistem integrat, în care pacientul poate fi diagnosticat complet şi rapid.

„AMI devine o policlinică a secolului XXI, o policlinică virtuală care va susţine interdisciplinar şi reputaţional medicii membri şi activitatea lor, în beneficiul pacientului şi al actului medical”, declară dr. Wargha Enayati, preşedintele AMI. Potrivit acestuia, Asociaţia Medicilor Independenţi este vocea medicului cu vocaţie, o autoritate care girează competenţa şi oferă pacientului o abordare integrată a cazului medical: „Este o comunitate de clinici şi cabinete ce are ca scop îngrijirea integrată a pacientului şi oferirea posibilităţii medicilor de a colabora şi dialoga în interesul actului medical”. Proiectul oferă posibilitatea extinderii abordării pluridisciplinare şi către alte specialităţi, pornind de la modul de intervenţie terapeutică pe care îl oferă fiecare dintre clinicile şi cabinetele medicilor membri.

Această asociaţie se constituie ca o comunitate a medicilor antreprenori care pun pe primul loc pasiunea pentru exercitarea profesiei şi grija pentru pacient şi împărtăşesc aceleaşi principii şi valori profe­sionale şi umane. „Este o alternativă pentru pacienţii din România de a primi îngrijire coordonată şi pluridisciplinară, cu centralizarea întregului dosar al pacientului şi prin colaborarea unor echipe de medici specializaţi”, explică preşedintele AMI.

„Alergologia, specialitatea pe care o reprezint, este, prin esenţa ei, una interdisciplinară. Aşadar, pentru rezolvarea cazurilor trebuie să interacţionez cu colegii din alte specialităţi. Era firesc să găsesc o colaborare cu colegi dintr-o echipă de elită, aşa încât în momentul în care a venit ideea constituirii acestei echipe, am optat rapid şi sigur. Cred că în termeni foarte sintetici, ai acces rapid la o echipă profesionistă, adică nu dai greş în momentul în care intri în reţea şi îţi alegi specialişti din această echipă unită... nu ai cum să dai greş!”, declară conf. dr. Roxana Bumbăcea, membru AMI.

Experienţa, principalul diferenţiator

Asociaţia, potrivit fondatorilor ei, pune la dispoziţia unei comunităţi de medici independenţi „resursele prin care să vină în întâmpinarea pacientului cu competenţa şi atitudinea specifice: o competenţă înaltă, care a permis menţinerea statutului de medic independent, şi un nivel de empatie mărită faţă de pacient”. Aceste componente, plus statutul medicului independent, fac din conceptul AMI unul diferit de piaţă, care presupune „un pacient căruia i se explică, implicarea acestuia în procesul decizional şi tratarea lui cu căldură şi respect”.

Iniţiatorii proiectului spun că au pornit acest demers de la ideea că un cabinet sau o clinică mai mică oferă atenţie mare şi servicii de calitate, prin performanţă şi competenţă; experienţa este principalul diferenţiator – atât experienţa medicilor, cât şi a pacienţilor.

Cei şapte membri fondatori ai AMI
Cei şapte membri fondatori ai AMIDr. Wargha Enayati:

„Istoric vorbind, sistemul medical/ambulatoriu din România, încă dinainte de Revoluţie, a fost clădit pe baza policlinicilor de stat, neexistând cabinetele private. Pornind de la acest lucru, după 1989, eu am găsit potrivit să construiesc Reţeaua Privată de Sănătate Regina Maria, folosindu-mă de un model cu care populaţia României era obişnuită. S-a dovedit că a fost un model de succes atât pentru mine, cât şi pentru alţii ca mine, ajungându-se astfel ca sistemul privat de sănătate să se dezvolte exemplar şi mult mai bine decât în majoritatea ţărilor din estul Europei. Ce nu s-a dezvoltat însă şi nu a putut creşte a fost tocmai pătura de mijloc a medicilor, care, la fel ca în ţările vest-europene, sunt medici cu cabinete de specialitate, independenţi de policlinici sau reţele.

Am simţit nevoia, pentru a echilibra la nivel macro sistemul de sănătate privat,că trebuie să susţinem această categorie de medici independenţi să funcţioneze în aşa fel încât această comunitate să crească. În AMI ne sfătuim, ne promovăm, ne apărăm drepturile, ceea ce va duce la creşterea calităţii actului medical. AMI este locul de desfăşurare la maximum al profesionalismului medicului, fără să aibă deasupra capului rigorile financiare impuse de boardul unei reţele. AMI se vrea a fi un model de best practices care să poată fi implementate la nivel naţional.”

Dr. Ion Bogdan Codorean:

„Am ales să fiu parte din acest proiect pentru că ne dorim să le dăm pacienţilor o alternativă a ceea ce există în piaţă la momentul actual. AMI înseamnă îngrijire coordonată, abordare multidisciplinară şi transparentă pentru pacient. Suntem abia la început, însă am convingerea că această asociaţie va fi o voce puternică în lumea medicală, o comunitate de medici antreprenori cărora nu le este dictat cât timp să petreacă în cabinet cu pacientul şi nici ce recomandări să facă.”

Dr. Ovidiu Palea:

„Cred că Asociaţia Medicilor Independenţi a apărut dintr-o nevoie. O nevoie la două capete. Una este de partea medicală, pentru că medicii au nevoie de dialog între ei, de colaborare şi de abordare multidisciplinară şi este nevoie să ne cunoaştem, să împărţim pacientul şi să comunicăm informaţia din fiecare cabinet. A apărut, evident, şi din nevoia pacientului de a vedea o alternativă a sistemului mare, a lanţurilor mari care sunt în piaţă.

Ce încercăm să facem prin Asociaţia Medicilor Independenţi este să punem la aceeaşi masă medici cu aceleaşi principii şi valori, să comunicăm între noi vizavi de pacient, pentru a avea un beneficiu maxim pentru acesta.”

Dr. Mădălina Georgescu:

„Asociaţia Medicilor Independenţi permite o rezolvare rapidă a cazurilor medicale care necesită consulturi interdisciplinare, de către specialişti cu viziune comună asupra abordării patologiilor de graniţă.”

Dr. Gabriel Tatu-Chiţoiu:

„Cardiologia este o specialitate în care se întâlnesc mai toate celelalte specialităţi. Un pacient cardiac are nevoie, nu de puţine ori şi în acelaşi timp, de diabetolog, endocrinolog, neurolog, psihiatru, pneumolog, kinetoterapeut etc. Reciproca este şi ea adevărată: mulţi dintre pacienţii care se adresează acestor specialităţi vor avea nevoie, mai devreme sau mai târziu, de un cardiolog. În această interdependenţă firească mi s-a întâmplat însă să întâlnesc, nu de puţine ori, nefireasca rătăcire a pacientului între specialităţi, trimis cu un simplu bilet în căutarea unui specialist. Această rătăcire se poate întinde pe zile sau chiar săptămâni. Cred că AMI poate fi o soluţie excelentă pentru toţi aceşti pacienţi. Un sistem integrat în care pacientul poate fi diagnosticat complet şi rapid.”

Dr. Mihaela Leventer:

„AMI este o asociaţie de clinici independente cu o bună reputaţie în domeniul lor de activitate. Sunt clinici de specialitate care au atins excelenţa şi recunoaşterea pacienţilor lor. Această reţea de clinici de excelenţă axate pe nişe profesionale este singura de acest fel în România şi reprezintă piesa-lipsă între marii operatori privaţi de sănătate axaţi pe servicii tip policlinică, spital multidisciplinar, atât în sistem privat, cât şi în cel de stat, şi cabinetele mici independente. Cred că suntem o reţea de competenţă înaltă în care putem să rămânem concentraţi pe domeniul nostru de interes profesional – dermatologie, de exemplu – şi să avem acces preferenţial la clinicile partenere care operează în alte domenii medicale. Asociaţia Medicilor Independenţi are un potenţial de întindere la nivel naţional şi va fi o garanţie a calităţii serviciului medical acordat pacientului. Vom promova competenţa şi sper că vom deveni o voce care va fi auzită şi de legiuitorul de sănătate, care va trebui să ţină cont şi de opinia noastră, dar şi de pacientul care are nevoie de servicii medicale dedicate problemelor pe care le are.”

 Dr. Silviu Predoi:

„AMI a apărut ca o reacţie a medicilor independenţi şi antreprenori la limitele şi problemele sistemului actual de sănătate din România. Iniţiativa doctorului Enayati, de a aduna într-o formă organizată un număr de parteneri şi clinici reprezentative din Bucureşti, cred că este şi poate să devină o alternativă viabilă şi eficientă pentru următoarea etapă de dezvoltare a sistemului medical privat din România. Trecerea de la un sistem extensiv, semicorporatist, bazat pe clienţi, nu pe pacienţi, la un sistem personalizat, direct, în care pacientul este principalul obiectiv, face parte din acest proiect ambiţios. Sper ca acest proiect să continue, să se dezvolte şi să aibă succesul dorit de toţi membrii fondatori.”

Articol preluat din „Viaţa Medicală”