Toți pacienții cu afecțiuni TB vor fi tratați în cadrul Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei. Bugetul pentru acest program va fi dublat în 2018, Ministerul Sănătății urmând să aloce peste 41 milioane de lei pentru pacienții afectați de tuberculoză, inclusiv pentru tuberculoza multidrog rezistentă (MDR/XDR).

Dacă în prezent sunt disponibile 21 denumiri comune internaționale (DCI), 100% compensate, Ministerul promite adăugarea a încă 9 DCI-uri în 2018 pe lista medicamentelor compensate și gratuite, DCI-uri asigurate până acum din finanțare externă.

Anul acesta a fost finalizată procedura de achiziție publică centralizată pentru furnizarea mediilor de cultură necesare diagnosticului TB în mediul lichid, inclusiv a unor teste genetice, iar până la sfârșitul anului va fi inițiată procedura de achiziție publică centralizată pentru medicamentele antituberculoase ale căror acorduri-cadru expiră în luna septembrie 2018.

De asemenea, 1.320 medici pneumologi și asistente medicale din rețeaua de pneumoftiziologie, precum și medici de medicină de familie vor fi intruiți în cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea capacității tehnice a profesioniștilor în identificarea, diagnosticul și tratamentul TB și a bolilor pulmonare’’, proiect în valoare de 3 milioane de euro din fonduri structurale.

Ministerul Sănătății plănuiește, pentru depistarea activă a TB și TB latentă, screening-ul a 75.000 persoane din grupurile la risc (homeless, consumatori droguri injectabile, persoane aflate în detenție, populația din mediul rural cu acces scăzut la servicii de sănătate) și furnizarea de suport social, psihologic, peer-suport și subvenții pentru creșterea aderenței la tratament pentru 15.000 pacienți în cadrul altui proiect finanțat din fonduri structurale în valoare de 15 milioane euro.

În ultimii ani, au fost înregistrate progrese importante în controlul acestei boli în România. Rata de depistare este de peste 70% încă din anul 2009, iar în 2014 a crescut la 94% pentru cazurile noi și la 85% pentru cazurile cu TB MDR.