Deputaţii au dat vot favorabil proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2021, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 pentru reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), precum şi pentru modificarea unor acte normative.


Intervenţiile legislative vizează completarea domeniului de activitate al ANMDMR, cu autorizarea investigaţiilor clinice pentru dispozitive medicale, evaluarea performanţei pentru dispozitive medicale de diagnostic in vitro, autorizarea studiilor clinice pentru medicamentele de uz uman şi monitorizarea siguranţei medicamentelor de uz uman prin activitatea de farmacovigilenţă, informează Agerpres.

Intervenţiile vizează şi clarificarea unor aspecte privind structura organizatorică.

Proiectul de lege a fost deja aprobat de Senat, Camera Deputaţilor fiind for decizional.

 


Farmacist