Colegiul Medicilor din România (CMR) solicită Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) transparentizarea efectivă şi imediată – prin punerea la dispoziţia organizaţiilor implicate în procesul de consultare şi negociere – a informaţiilor de tipul analize, studii, cercetări şi alte documente similare care fundamentează deciziile ce au stat la baza redactării celor două proiecte de acte normative de importanţă strategică pentru furnizarea serviciilor de sănătate în România: Contractul – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, respectiv normele metodologice de aplicare a acestuia.


Sistemul de sănătate are nevoie acută de utilizarea unor noi mecanisme de funcţionare, ceea ce implică şi o schimbare a principiilor şi a modului de abordare ale Contractului – cadru, necesitate care nu atrage întotdeauna o alocare suplimentară de fonduri şi care poate şi trebuie să aibă ca punct de plecare procesul de consultare şi negociere, se arată într-un comunicat semnat de prof. univ. dd. Daniel Coriu, preşedinte Colegiului Medicilor din România.

Condiţia pentru ca acest lucru să fie posibil este ca demersul să fie unul onest, să aibă permanent în vedere nevoile pacientului, realităţile sistemului medical în ansamblu şi condiţiile minime pentru asigurarea unui act medical de calitate, şi nu premisa greşită potrivit căreia finanţatorul sau cel care are atributul deciziei ştie întotdeauna ceea ce este cel mai bine pentru pacienţi şi pentru profesioniştii din domeniu, se mai arată.

„Colegiul Medicilor din România şi asociaţiile profesionale medicale sunt singurii reprezentanţi cu legitimitate în ceea ce priveşte documentarea bazată pe dovezi a proceselor clinice, instrumentelor de management al practicii medicale, şi au un rol esenţial în îmbunătăţirea continuă a calităţii actului medical. Pe deplin conştient de rolul său esenţial în creşterea performanţei sistemului de sănătate, asigurarea satisfacţiei profesionale a personalului medical şi a satisfacţiei cetăţeanului care interacţionează cu sistemul de sănătate, în ultimul an şi jumătate, Colegiul Medicilor din România a iniţiat şi a facilitat un dialog tehnic continuu referitor la modalitatea de furnizare sigură, echitabilă şi eficientă a serviciilor de sănătate, între profesioniştii din diferite domenii de asistenţă medicală şi instituţiile implicate în acest proces”, se subliniază în comunicat.

Dincolo de recunoaşterea implicării constructive a tuturor membrilor Grupurilor Tehnice de Lucru din cadrul CNAS şi CMR, proiectele care au rezultat reprezintă un demers unilateral al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate care, pentru a răspunde constrângerilor calendarului impus de necesitatea adoptării actelor normative, în detrimentul predictibilităţii, clarităţii şi accesibilităţii pe care un astfel de parcurs le-ar impune pentru a fi valid, onest şi transparent, decredibilizează consultarea şi negocierea prin nevalorificarea efortului participanţilor la acest proces şi prin neincluderea modificărilor agreate în forma actuală a documentelor.

„Reiterăm dezaprobarea fermă a colegilor medici din asistenţa medicală primară privind împovărarea birocratică tot mai accentuată a acestora, prin perpetuarea unor prevederi legislative inconsecvente sau discordante, cu consecinţe grave pentru un sector care se află în deficit acut de personal, care ar trebui să fie sprijinit ca factor esenţial pentru consolidarea unor politici publice de sănătate axate pe prevenirea precoce şi monitorizarea activă a stării de sănătate a pacientului”, se subliniază în comunicat.

„Atragem atenţia asupra problemelor create sau acutizate pentru sectorul ambulatorului de specialitate, vulnerabil deja din cauza deficitului de personal, prin reducerea finanţării acestuia. Menţinem poziţia fermă privind faptul că problemele din sectorul spitalicesc sunt în continuare insuficient şi inconsecvent abordate. Măsurile propuse nu numai că nu rezolvă inechităţile sistemice istorice, ci contribuie la agravarea acestora. Este esenţial ca CNAS şi Ministerul Sănătăţii să susţină un proces participativ şi colaborativ de identificare a unor soluţii fezabile, cu impact pozitiv, aplicabile etapizat, coerent şi unitar”, se mai arată.

Înţelegând că procesul de transformare a modului de lucru între instituţiile – cheie ale sistemului de sănătate din România este un proiect pe termen lung, CMR va continua să promoveze şi să susţină cu resurse de expertiză competentă dialogul instituţional cu CNAS şi Ministerul Sănătăţii, extins şi deschis către toţi actorii interesaţi din sistemul de sănătate, cu încrederea şi convingerea că activitatea echipelor tehnice care pot fi aduse laolaltă are un potenţial real de a armoniza perspectivele acestora, cu beneficii asupra întregului sistem.

 

 


Medic