În urma consultărilor dintre CNAS şi Ministerul Sănătăţii, cele două instituţii vor propune Guvernului prelungirea până la data de 30 iunie 2021 a termenului de aplicare a prevederilor HG nr. 140/2018 (pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019), se arată într-un comunicat de presă transmis de CNAS.


Proiectul noului Contract-cadru va fi publicat în transparenţă decizională în jurul datei de 1 martie 2021, potrivit aceluiaşi comunicat.

„Proiectul de Contract–cadru va propune revizuirea pachetelor de servicii medicale, întărirea prevenţiei în sănătate prin orientarea cu prioritate a fondurilor către serviciile de profil, precum şi diversificarea unor tipuri de servicii medicale necesare pentru prevenirea, monitorizarea şi tratamentul unor afecţiuni. Alte propuneri au ca scop scăderea birocraţiei”, a declarat Adrian Gheorghe, preşedintele CNAS.

CNAS va publica în scurt timp calendarul consultărilor cu partenerii de dialog social, astfel încât forma finală a proiectului de Contract-cadru să fie definitivată în timp util, iar proiectul de act normativ să fie supus aprobării Guvernului  până la data de 1 iunie 2021.

Medic