Centrul de cunoştinţe privind cancerul este o nouă platformă, care are ca scop colectarea de informaţii şi coordonarea de acţiuni împotriva primei cauze a deceselor din Europa, în rândul populaţiei cu vârsta sub 65 de ani.


Centrul de cunoştinţe privind cancerul, „prima acţiune emblematică” din cadrul Planului european de luptă împotriva cancerului, va colecta cele mai recente informaţii despre boală. Va furniza orientări în materie de îngrijiri de sănătate şi sisteme de asigurare a calităţii, va monitoriza tendinţele legate de incidenţă şi de mortalitatea determinată de această afecţiune pe tot teritoriul UE şi va realiza prognoze în ceea ce priveşte aceste tendinţe, se artă pe site-ul CE.

„Platforma este şi un spaţiu în care toţi cei dedicaţi luptei împotriva cancerului pot partaja bune practici, pot colabora şi se pot coordona pentru a valorifica la maximum cunoştinţele noastre colective şi datele verificate ştiinţific”, se mai arată.

„Dispunând de mai multe cunoştinţe, putem înţelege, preveni şi trata mai bine cancerul”, a declarat Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate şi siguranţă alimentară. „Punerea în comun şi partajarea celor mai recente rezultate ale cercetării, inovării şi tehnologiilor din domeniul cancerului, inclusiv în ceea ce priveşte soluţiile personalizate şi digitale noi, sunt esenţiale pentru ca autorităţile din domeniul sănătăţii şi al cercetării să dispună de mijloacele necesare pentru o mai bună abordare a cancerului, iar centrul de cunoştinţe va fi inima acestor acţiuni”.

Centrul va fi „un intermediar independent” în schimbul de cunoştinţe, care furnizează politicilor sprijin bazat pe date verificate, extinzând totodată sistemele IT, dispozitivele poartă, portalurile, platformele şi bazele de date existente ale Comisiei în privinţa acestei boli.

Va mai avea următorul rol:

  • Va colecta şi va pune la dispoziţie cele mai recente informaţii şi statistici cu privire la cancer;
  • Va monitoriza tendinţele legate de cancer astfel încât să poată fi evaluată eficacitatea strategiilor de prevenire şi a programelor de screening;
  • Va furniza orientări europene pentru prevenirea, screeningul, diagnosticarea şi îngrijirea cancerului în scopul de a ameliora rezultatele tratamentelor acordate pentru cancer şi de a reduce inegalităţile dintre regiunile UE;
  • Va contribui la conturarea unor politici de prevenire a cancerului legate de mediu şi de stiluri de viaţă sănătoase, incluzând controlul tutunului şi al alcoolului;
  • Va identifica lacune de cercetare sau de politici;
  • Va asigura un spaţiu pentru coordonarea a numeroase iniţiative privind cancerul pe o singură platformă;
  • Va ajuta la reducerea inegalităţilor în ceea ce priveşte prevenirea cancerului şi îngrijirile acordate în cazul acestei boli pe teritoriul UE.

Platforma găzduieşte un punct de referinţă pentru elaborarea de politici în materie de prevenire, prin intermediul Portalului cu informaţii despre promovarea sănătăţii şi prevenirea bolilor. Totodată, platforma găzduieşte şi Sistemul european de informaţii cu privire la cancer şi orientări şi sisteme europene de asigurare a calităţii, pentru prevenirea, screeningul, diagnosticarea şi îngrijirile acordate în cazul cancerului.Oncolog