Bristol Myers Squibb şi Acceleron Pharma Inc. au anunţat aprobarea de către Comisia Europeană (CE) a Reblozyl (luspatercept) pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu anemie dependentă de transfuzii cauzată de sindroame mielodisplazice (SMD), care au avut un răspuns nesatisfăcător sau sunt ineligibili pentru tratamentul cu eritropoietină, dar şi pentru pacientii adulţi cu anemie dependentă de transfuzii asociată cu beta-talasemie.


Sindroamele mielodisplazice (SMD) reprezintă un grup de malignităţi hematologice caracterizate prin producţia ineficientă de eritrocite, leucocite şi trombocite sănătoase, ceea ce poate conduce la anemie şi infecţii frecvente sau severe şi poate progresa până la leucemie acută mieloidă (LAM). Persoanele cu SMD care dezvoltă anemie necesită frecvent transfuzii regulate de sânge, pentru a creşte numărul de eritrocite sănătoase din circulaţie. Transfuziile frecvente sunt asociate cu un risc crescut de reacţii la transfuzie, infecţii şi supraîncărcare cu fier.

„Aprobarea Reblozyl pune la dispoziţia profesioniştilor din domeniul sănătăţii o nouă terapie, despre care a fost demonstrat că reduce semnificativ numărul de transfuzii de masă eritrocitară de care au nevoie pacienţii cu SMD şi, în unele cazuri, i-a ajutat pe aceştia să devină independenţi de transfuzii”, spune dr. Uwe Platzbecker, investigator coordonator al studiului MEDALIST, directorul clinicii şi policlinicii de hematologie şi terapie celulară, Spitalul Universitar Leipzig.

Beta-talasemia este o tulburare hematologică ereditară cauzată de un defect genetic al hemoglobinei. Boala este asociată cu o eritropoieză ineficientă, care are ca rezultat producţia unor eritrocite mai puţine numeric şi mai puţin sănătoase, conducând adeseori la anemie severă, o afecţiune care poate fi debilitantă şi poate duce la alte complicaţii pentru pacienţi, precum şi la alte probleme grave de sănătate.

Opţiunile de tratament pentru anemia asociată cu beta-talasemia sunt limitate, constând în principal în transfuzii frecvente de masă eritrocitară, care au potenţialul de a contribui la supraîncărcarea cu fier, care poate cauza complicaţii grave, cum ar fi leziunile organelor.

„Deşi beta-talasemia continuă să fie o boală rară, transfuziile sanguine de care au nevoie, adeseori pe întreaga durată a vieţii, aceşti pacienţi pot avea un impact semnificativ asupra stocului limitat de sânge din comunităţile lor, iar alternativele terapeutice sunt puţine”, completează dr. Maria Domenica Cappellini, investigator coordonator al studiului BELIEVE, profesor de medicină la Universitatea din Milano, Fondazione IRCCS Ca Granda.

Reblozyl (luspatercept) este primul şi singurul agent de maturare eritroidă aprobat în Uniunea Europeană, reprezentând o nouă clasă terapeutică pentru pacienţi.

„În UE se efectuează 25 de milioane de transfuzii sanguine în fiecare an, dintre care unele sunt necesare pacienţilor cu anemie cauzată de boli hematologice precum SMD şi beta-talasemia”, declară dr. Diane McDowell, vicepreşedinte al departamentului medical global de hematologie, Bristol Myers Squibb.

„Reblozyl are potenţialul de a reduce dependenţa pacienţilor de transfuziile de masă eritrocitară, de a aborda eritropoieza ineficientă asociată cu SMD şi beta-talasemia şi de a influenţa consecinţele care stau la baza poverii semnificative a anemiei pentru aceşti pacienţi. Alături de partenerii noştri din cadrul companiei Acceleron, suntem angajaţi în activitatea de colaborare cu autorităţile din domeniul sănătăţii din Europa pentru a face Reblozyl  disponibil acestor pacienţi cât mai rapid posibil”, concluzionează   dr. Diane McDowell.
 

Despre MEDALIST

MEDALIST este un studiu de fază 3, randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, multicentric, care evaluează siguranţa şi eficacitatea Reblozyl plus îngrijire optimă de susţinere (BSC - best supportive care) comparativ cu placebo plus BSC la adulţii cu SMD non-del(5q) cu risc foarte scăzut, scăzut şi intermediar, conform definiţiei IPSS-R (Sistemul internaţional de atribuire a scorului prognostic, versiunea revizuită - Revised International Prognostic Scoring System). Toţi pacienţii au fost dependenţi de transfuziile de masă eritrocitară şi fie erau refractari sau intoleranţi la terapia anterioară cu un agent de stimulare a eritropoiezei (ESA - erythropoiesis stimulating agent), fie erau netrataţi anterior cu ESA şi aveau o probabilitate mică de răspuns din cauza nivelurilor serice de eritropoietină endogenă ≥ 200 U/l şi nu au efectuat tratament anterior cu agenţi de modificare a evoluţiei bolii.

Studiul clinic a demonstrat o îmbunătăţire statistic semnificativă a poverii transfuziilor de masă eritrocitară cu Reblozyl, criteriul de evaluare primar al studiului, cu 37,9% dintre pacienţii trataţi cu Reblozyl obţinând independenţă de transfuziile de masă eritrocitară timp de cel puţin opt săptămâni în timpul primelor 24 de săptămâni ale studiului clinic, comparativ cu 13,2% dintre pacienţii pe placebo. De asemenea, studiul clinic şi-a îndeplinit criteriul de evaluare secundar de independenţă de transfuzii timp de cel puţin 12 săptămâni în decursul primelor 24 şi 48 de săptămâni ale studiului, care a fost atins într-o proporţie semnificativ mai mare de pacienţii care au primit Reblozyl comparativ cu placebo.

Majoritatea evenimentelor adverse apărute în timpul tratamentului (EAAT) au fost de gradul 1-2. EAAT de gradul 3 sau 4 au fost raportate la 42,5% dintre pacienţii care au primit Reblozyl şi la 44,7% dintre pacienţii care au primit placebo. Întreruperea din cauza unei reacţii adverse (gradele 1-4) s-a produs la 4,5% dintre pacienţii care au primit Reblozyl. Cele mai frecvente (>10%) reacţii adverse de toate gradele au inclus fatigabilitate, durere musculo-scheletică, ameţeli, diaree, greaţă, reacţii de hipersensibilitate, hipertensiune arterială, cefalee, infecţie a tractului respirator superior, bronşită şi infecţie a tractului urinar.

Rezultatele studiului clinic MEDALIST au fost prezentate pentru prima dată în cadrul sesiunii plenare a întrunirii anuale a Societăţii Americane de Hematologie (ASH - American Society of Hematology) în decembrie 2018 (rezumatul ASH nr. 001) şi au fost selectate pentru „Cele mai bune lucrări ale ASH”. New England Journal of Medicine a publicat rezultatele studiului clinic MEDALIST în ianuarie 2020.


Despre SMD

SMD reprezintă un grup de malignităţi hematologice caracterizate prin producţia ineficientă de eritrocite, leucocite şi trombocite sănătoase, ceea ce poate conduce la anemie şi infecţii frecvente sau severe şi poate progresa până la leucemie acută mieloidă (LAM). Persoanele cu SMD care dezvoltă anemie necesită frecvent transfuzii regulate de sânge, pentru a creşte numărul de eritrocite sănătoase din circulaţie. Transfuziile frecvente sunt asociate cu un risc crescut de reacţii la transfuzie, infecţii şi supraîncărcare cu fier. Există aproximativ 50.000 de pacienţi cu SMD în 5 ţări ale UE (Franţa, Germania, Italia, Spania şi Regatul Unit).


Despre BELIEVE

BELIEVE este un studiu de fază 3, randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, multicentric, care compară Reblozyl plus BSC cu placebo plus BSC la adulţii care necesită transfuzii regulate de masă eritrocitară (6-20 unităţi de masă eritrocitară pe o perioadă de 24 de săptămâni, fără niciun interval fără transfuzii mai lung de 35 de zile în timpul acestei perioade) din cauza beta-talasemiei.

Studiul clinic a demonstrat o îmbunătăţire statistic semnificativă a poverii transfuziilor de masă eritrocitară în timpul săptămânilor de la 13 la 24, comparativ cu intervalul de 12 săptămâni de la momentul iniţial înainte de randomizare (21,4% cu Reblozyl comparativ cu 4,5% cu placebo), îndeplinind criteriul de evaluare primar al studiului. De asemenea, studiul clinic şi-a îndeplinit criteriul de evaluare secundar de reducere a poverii transfuziilor de cel puţin 33%  (cu o reducere de cel puţin două unităţi) în timpul săptămânilor de la 37 la 48, care a fost atins într-o proporţie semnificativ mai mare de pacienţii care au primit Reblozyl comparativ cu placebo. De asemenea, studiul a îndeplinit un criteriu de evaluare explorator, cu 70,5% dintre pacienţii trataţi cu Reblozyl obţinând o reducere de cel puţin 33% a poverii transfuziilor de masă eritrocitară de cel puţin două unităţi pentru oricare 12 săptămâni consecutive comparativ cu intervalul de 12 săptămâni înainte de tratament, comparativ cu 29,5% dintre pacienţii pe placebo. 

Majoritatea EAAT au fost de gradul 1-2. Întreruperea din cauza unei reacţii adverse (gradele 1-4) s-a produs la 5,4% dintre pacienţii care au primit Reblozyl. Cele mai frecvente reacţii adverse (>10%) au fost cefalee, durere osoasă, artralgie, fatigabilitate, tuse, durere abdominală, diaree şi ameţeli.

Rezultatele studiului clinic BELIEVE au fost prezentate pentru prima dată în cadrul întrunirii anuale a ASH în decembrie 2018 şi au fost selectate pentru „Cele mai bune lucrări ale ASH”. New England Journal of Medicine a publicat rezultatele studiului clinic BELIEVE în martie 2020.


Despre beta-talasemie

Beta-talasemia este o tulburare hematologică ereditară cauzată de un defect genetic al hemoglobinei. Boala este asociată cu o eritropoieză ineficientă, care are ca rezultat producţia unor eritrocite mai puţine numeric şi mai puţin sănătoase, conducând adeseori la anemie severă, o afecţiune care poate fi debilitantă şi poate duce la alte complicaţii pentru pacienţi, precum şi alte probleme grave de sănătate. Opţiunile de tratament pentru anemia asociată cu beta-talasemia sunt limitate, constând în principal din transfuzii frecvente de masă eritrocitară, care au potenţialul de a contribui la supraîncărcarea cu fier, care poate cauza complicaţii grave, cum ar fi leziunile organelor. În Statele Unite ale Americii, Germania, Franţa, Italia, Spania şi Regatul Unit există aproximativ 17.000 de pacienţi cu beta-talasemie.


Despre Reblozyl®

Reblozyl (luspatercept-aamt), un agent de maturare eritroidă primul din clasa sa,  favorizează maturarea eritrocitelor în stadiu tardiv în modelele animale. Bristol Myers Squibb şi Acceleron dezvoltă împreună Reblozyl ca parte a unei colaborări globale. Reblozyl este aprobat în prezent în S.U.A. pentru tratamentul:

•             anemiei la pacienţii adulţi cu beta-talasemie care necesită transfuzii regulate de masă eritrocitară şi

•             anemiei care a eşuat pe tratamentul cu un agent de stimulare a eritropoiezei şi care necesită 2 sau mai multe unităţi de masă eritrocitară într-o perioadă de 8 săptămâni la pacienţi adulţi cu sindroame mielodisplazice cu sideroblaşti în formă de inel (SMD-SI) cu risc foarte scăzut până la intermediar sau cu sindroame mielodisplazice/neoplasm mieloproliferativ cu sideroblaşti în formă de inel şi trombocitoză (SMD/NMP-SI-T).

Reblozyl nu este indicat pentru utilizarea ca substituent al transfuziilor de masă eritrocitară la pacienţii care necesită corectarea imediată a anemiei.

Informaţii importante privind siguranţa - S.U.A.


ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII

Tromboză/tromboembolism

La pacienţii adulţi cu beta-talasemie, evenimentele tromboembolice (ETE) au fost raportate la 8/223 (3,6%) dintre pacienţii trataţi cu REBLOZYL. ETE au inclus tromboză venoasă profundă, embol pulmonar, tromboza venei porte şi accident vascular cerebral ischemic. Pacienţii cu factori de risc cunoscuţi pentru tromboembolism (splenectomie sau utilizare concomitentă de terapie de substituţie hormonală) pot avea un risc suplimentar crescut de afecţiuni tromboembolice. Luaţi în considerare tromboprofilaxia la pacienţii cu risc crescut de ETE. Monitorizaţi pacienţii pentru semnele şi simptomele evenimentelor tromboembolice şi instituiţi prompt tratamentul.


Hipertensiune arterială

Hipertensiunea arterială a fost raportată la 10,7% (61/571) dintre pacienţii trataţi cu REBLOZYL. În cadrul studiilor clinice, incidenţa hipertensiunii arteriale de gradul 3 până la 4 a fost cuprinsă între 1,8% şi 8,6%. La pacienţii cu beta-talasemie cu tensiune arterială normală la momentul iniţial, 13 (6,2%) pacienţi au dezvoltat tensiune arterială sistolică (TAS) ≥130 mm Hg şi 33 (16.6%) pacienţi au dezvoltat tensiune arterială diastolică (TAD) ≥80 mm Hg.  La pacienţii adulţi cu SMD cu tensiune arterială normală la momentul iniţial, 26 (29,9%) pacienţi au dezvoltat TAS ≥130 mm Hg şi 23 (16,4%) pacienţi au dezvoltat TAD ≥80 mm Hg. Monitorizaţi tensiunea arterială înainte de fiecare administrare. Gestionaţi hipertensiunea arterială nouă sau exacerbările hipertensiunii arteriale preexistente prin utilizarea agenţilor antihipertensivi.


Toxicitate embrio-fetală

REBLOZYL poate provoca leziuni fetale în cazul administrării la o femeie gravidă. REBLOZYL a produs creşterea pierderilor post-implantare, reducerea numărului de pui, precum şi o incidenţă crescută de variaţii scheletice în studiile desfăşurate pe femele gravide de şobolani şi iepuri. Informaţi femeile gravide cu privire la riscul potenţial pentru făt. Recomandaţi femeilor cu potenţial fertil să utilizeze metode eficiente de contracepţie în timpul tratamentului şi timp de cel puţin 3 luni după ultima doză.


REACŢII ADVERSE

Beta-talasemie

•             Reacţii adverse grave au apărut la 3,6% dintre pacienţii pe tratament cu REBLOZYL. Reacţiile adverse grave care au apărut la 1% dintre pacienţi au inclus accident vascular cerebral şi tromboză venoasă profundă. O reacţie adversă letală a apărut la 1 pacient tratat cu REBLOZYL, care a decedat din cauza unui caz neconfirmat de leucemie acută mieloidă (LAM).


•             Cele mai frecvente reacţii adverse (cel puţin 10% pentru REBLOZYL şi cu 1% mai mult decât cu placebo) au fost cefalee (26% faţă de 24%), durere osoasă (20% faţă de 8%), artralgie (19% faţă de 12%), fatigabilitate (14% faţă de 13%), tuse (14% faţă de 11%), durere abdominală (14% faţă de 12%), diaree (12% faţă de 10%) şi ameţeli (11% faţă de 5%)


Sindroame mielodisplazice

•             Reacţiile adverse de grad >3 (≥2%) au inclus fatigabilitate, hipertensiune arterială, sincopă şi durere musculo-scheletică. O reacţie adversă letală s-a produs la 5 (2,1%) pacienţi.

•             Cele mai frecvente (≥10%) reacţii adverse au inclus fatigabilitate, durere musculo-scheletică, ameţeli, diaree, greaţă, reacţii de hipersensibilitate, hipertensiune arterială, cefalee, infecţie a tractului respirator superior, bronşită şi infecţie a tractului urinar


ALĂPTAREA

Nu se cunoaşte dacă REBLOZYL este excretat în laptele uman sau este absorbit sistemic după ingestia de către un sugar alăptat. REBLOZYL a fost detectat în laptele şobolanilor care alăptau. Atunci când un medicament este prezent în laptele de animal, probabil că va fi prezent şi în laptele uman. Deoarece numeroase medicamente sunt excretate în laptele uman, precum şi din cauza efectelor necunoscute ale REBLOZYL la sugari, trebuie luată decizia de a întrerupe fie alăptarea, fie tratamentul. Din cauza potenţialului pentru reacţii adverse grave la copilul alăptat, alăptarea nu este recomandată în timpul tratamentului şi timp de 3 luni după ultima doză.