Societatea Naţională de Medicina Familie (SNMF) şi Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) salută punerea în dezbatere a raportului privind piaţa serviciilor de asistenţă medicală din România şi a activităţilor conexe acestora, emis de Consiliul Concurenţei pe 11 mai, anul curent. Studiul realizat de Consiliul Concurenței va fi supus dezbaterii publice pe pagina web a instituției timp de 30 de zile.

Consiliul Concurenței sugerează că trebuie revizuite prevederile legate de stabilirea unui număr minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie, precum şi a reglementărilor care vizează denunţarea unilaterală de către Casa de Asigurări de Sănătate a contratelor încheiate cu cabinetele de medicină de familie deoarece acestea pot conduce la eliminarea de pe piaţă a unor entităţi care desfăşoară o activitate liberală.

Potrivit normelor în vigoare, Casa de Asigurări de Sănătate poate denunţa unilateral contractul încheiat cu un medic de familie organizat sub forma unui cabinet medical individual dacă numărul de persoane asigurate înscrise pe lista acestuia se menţine timp de 6 luni consecutiv la un nivel mai mic cu 20% din numărul minim stabilit pe unitate administrativă/zonă urbană.

 SNMF și FNPMF menționează că susțin ideea Consiliului Concurenţei de a se înfiinţa o bază de date on-line, administrată de Ministerul Sănătăţii sau de către Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene, care să cuprindă pentru fiecare judeţ serviciile medicale prestate contra cost şi tarifele aplicate în cabinetelor medicale.

„Din punctul de vedere al Consiliului Concurenței, principalul aspect care ar trebui să influențeze alegerea unui cabinet de medicină de familie este oferta de servicii medicale prestate în cadrul acestui cabinet. Concurența între cabinetele de medicină de familie se manifestă cu ocazia alegerii de către pacient a medicului de familie, în funcție de opțiunile proprii, legate, în principal, de elemente ce vizează reputația medicului și poziția geografică a cabinetului și ca urmare stabilirea unui număr maxim de persoane asigurate înscrise la un medic de familie ar fi justificat”, menționează reprezentanții Consiliului.

De asemenea, Consiliul Concurenţei recomandă modificarea prevederilor privind componenţa Comisiei care stabileşte numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie din mediu rural şi care decide, în fapt, intrarea pe piaţă a unor noi medici de familie. În prezent, Comisia are în componenţă şi reprezentanţi ai patronatelor judeţene ale medicilor de familie, respectiv asociaţiilor profesionale judeţene ale medicilor de familie.

Investigaţia începută de Consiliul Concurenței în luna mai 2013 pentru cunoaşterea pieţei serviciilor de asistență medicală a dus la inspecții neanunțate la sediile Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF) și ale Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie din municipiul București și din țară.

Documentele ridicate în cadrul inspecțiilor se află în analiza autorității române. Inspecțiile inopinate constituie o etapă preliminară a investigației, iar efectuarea lor nu reprezintă o antepronunțare a Consiliului Concurenței în ceea ce privește o posibilă încălcare a Legii concurenței, au subliniat reprezentanții Consiliului.

SNMF și FNPMF menționează că vor formula observaţii şi sugestii pentru raportul publicat de Consiliul Concurenței și le vor prezenta inclusiv presei până la data de 8 iunie 2017.