Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa a stabilit o serie de măsuri anti-incendiu care trebuie luate după ce, în urma controalelor efectuate în 35 de unităţi medicale, au fost depistate sute de nereguli. S-a cerut inclusiv expertizarea clădirii Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, unitate unde, la începutul lunii octombrie, au murit 7 pacienţi în urma incendiului de la secţia ATI.


Prefectul de Constanţa, Silviu-Iulian Coşa, a convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) în vederea votării Hotărârii nr. 156, care prevede aprobarea Procesului Verbal al Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de incendii şi incendii de vegetaţie, se arată într-un comunicat.

„Procesul verbal arată că au fost controlate 35 de obiective  - spitale clinice judeţene, spitale clinice municipale, spitale clinice orăşeneşti, centre medicale, spitale clinice private, spitale oftalmologice, sanatorii balneare. În urma controalelor, au rezultat 352 de nereguli şi s-au aplicat 310 avertismente şi 37 de amenzi, în valoare de 122.000 lei”, se spune în comunicatul Instituţiei Prefectului - Judeţul Constanţa.

În cadrul şedinţei CJSU au fost făcute mai multe recomandări, printre care expertizarea clădirii Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa.

„Referitor la clădirea Spitalului Municipal de Boli Infecţioase Constanţa, Grupul de suport tehnic propune expertizarea construcţiei. Ulterior, se vor întocmi proiectele tehnice de specialitate şi se vor operaţionaliza soluţiile tehnice stabilite prin expertize. Termenul de realizare va fi stabilit de către ISC”, se arată în comunicat.

O altă recomandare priveşte construcţiile în care funcţionează unităţi sanitare suport COVID, şi care nu sunt autorizate din punctul de vedere al securităţii la incendiu. S-a propus „realizarea bugetării şi întreprinderea demersurilor necesare, în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu pentru obiectivele care se încadrează în categoriile prevăzute de lege, de către factorii responsabili în acest sens”, termenul limită pentru obţinerea actului administrativ fiind 31 decembrie 2022.

În privinţa construcţiilor în care funcţionează unităţi sanitare suport COVID, Grupul de suport tehnic a propus mai multe soluţii, printre care eliminarea urgentă a improvizaţiilor, a supraîncărcării instalaţiei electrice, îndepărtarea şi interzicerea utilizării mijloacelor de încălzit de tipul radiatoarelor, reşourilor electrice, aerotermelor electrice, lumânărilor şi candelelor, efectuarea de verificări zilnic, monitorizarea permanentă a concentraţiei de oxigen şi aerisirea periodică a încăperilor în baza unui grafic afişat.

În privinţa utilizării oxigenului medicinal în spitalele suport COVID-19, s-a propus ca prioritate pentru îmbunătăţirea activităţii de apărare împotriva incendiilor realizarea bugetării, în vederea achiziţionării şi montării de aparatură specifică pentru detecţia/semnalizarea concentraţiei de oxigen, termenul de realizare fiind finele lunii noiembrie.

S-a stabilit ca DSP şi ISU Constanţa să realizeze un plan de monitorizare şi să efectueze acţiuni de verificare a stadiului de implementare a măsurilor dispuse.
 


Oncolog