Reprezentanţii Solidarităţii Sanitare participă astăzi la şedinţa Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Sănătăţii, iar potrivit acestora, un punct important pe ordinea de zi este Proiectul Hotărârii de Guvern de modificare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006.


Potrivit unui comunicat de presă, în materia protecţiei muncii, Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România a solicitat Ministerul Sănătăţii modificarea actului normativ în sensul:

- declarării COVID-19 ca boală profesională pentru salariaţii din sănătate;

- introducerea procedurilor de protecţie a salariaţilor aflaţi la nivelul maxim al riscului de deces din cauza COVID-19;

- stabilirea rolului specific al Comitetelor de sănătate şi securitate în muncă din cadrul unităţilor sanitare în lupta împotriva infectării salariaţilor cu SARS-CoV-2.

De asemenea, reprezentanţii „Solidarităţii Sanitare”, au solicitat introducerea pe ordinea de zi pentru dezbatere a următoarelor puncte conexe protecţiei muncii:

a. Problema declarării epidemiei de către Ministerul Sănătăţii, raportat la drepturile salariaţilor la sporul de combatere a epidemiei. Suntem într-o situaţie de epidemie constată/declarată printr-o serie întreagă de acte normative, inclusiv ordine ale Ministrului Sănătăţii.

b. Soluţionarea solicitărilor (repetate) ale Federaţiei „Solidaritatea Sanitară”, adresate Ministerului Sănătăţii, de negociere a anexelor la contractul colectiv de muncă la nivel de sector bugetar sănătate, având în vedere faptul că ele vizează inclusiv aspecte esenţiale privind protecţia muncii.

c. Solicitarea Federaţiei „Solidaritatea Sanitară”, adresate Ministerului Sănătăţii, de reducere a timpului de lucru (6 ore/zi) pentru salariaţii implicaţi în tratamentul pacienţilor COVID-19 şi suspecţi/care poartă PPE specific acestei pandemii.

d. Activarea unor mecanisme specifice de dialog social menite să permită apărarea de către organizaţiile sindicale a sănătăţii şi securităţii membrilor de sindicat aflaţi în lupta împotriva COVID-19.

e. Instituirea unei strategii naţionale de testare a salariaţilor în privinţa infecţiei cu SARS-CoV-2.