Semnarea Acordului-Cadru de colaborare instituţională româno-italiană între Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestitoreanu” Bucureşti şi Instituto Nazionale dei Tumori Milano – Fondazione IRCCS va avea loc în data de 25 noiembrie a.c., orele 10.00, la sediul Rectoratului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti (strada Dionisie Lupu nr. 37, Sector 2).


Acordul-Cadru priveşte acordarea sprijinului reciproc pentru organizarea acţiunilor de solidaritate socială la nivel naţional, promovând şi susţinând activităţi de cercetare ştiinţifică, instruire şi formare în mediul sanitar, se arată într-un comunicat semnat de managerul Institutului, dr. Bogdan-Cosmin Tănase.

În cadrul aceluiaşi eveniment se va semna un Acord-Cadru de colaborare între Pariarhia Bisericii Ortodoxe Române şi Associazione Salute Donna, având ca obiect organizarea de activităţi filantropice adresate pacienţilor oncologici,

„Această iniţiativă va avea un efect pozitiv pe termen lung, dezvoltând acţiuni care vizează modalităţi de îmbunătăţire a serviciilor medicale, furnizarea cunoştinţelor corespunzătoare pentru îmbunătăţirea şi modernizarea serviciilor de prevenire, diagnosticare şi tratare ale cancerului”, se subliniază în document.

În aces sens, se va asigura o înaltă calitate a serviciilor medicale oferite populaţiei, răspunzând adecvat provocărilor, problemelor şi inegalităţilor curente, ce reprezintă factori agravanţi ai mortalităţii, sărăciei şi excluziunii sociale.

Colaborarea aduce plus valoare dezvoltării sistemului medical, prin îmbunătăţirea competenţelor profesioniştilor din acest domeniu la standarde europene şi introducerea de instrumente inovative necesare în lupta pentru viaţă.

„Astfel, vă invităm să vă alăturaţi evenimentului ce va marca un moment istoric în ceea priveşte extinderea graniţelor medicinei româneşti”, se arată în comunicatul evenimentului, al cărui organizator este MedicHub Media.
Oncolog