Legea nr. 65/2022 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, care oferă un cadru coerent pentru asistenţa medicală mobilă, a fost promulgată. Actul normativ e un pas înainte pentru sănătatea publică din mediul rural, în special în zonele defavorizate.


„Pornită din voluntariat şi dorinţa unor medici specialişti tineri de a oferi asitenţă medicală celor care dintr-o mie de motive nu îşi permit să iasă din satul lor şi să meargă la spitalul de la oraş, această lege le recunoaşte munca de peste 8 ani şi 120 de caravane medicale şi dă ocazia autorităţilor centrale şi locale să urmeze acest exemplu de bună practică şi să facă bine în propriile comunităţi”, se arată într-un comunicat emis de cabinetul deputatului Tudor Pop, membru în Comisia pentru Sănătate şi Familie.

Conform legii, în orice spaţiu autorizat sanitar se va putea organiza temporar un ambulatoriu mobil de specialitate, în care pacienţii asiguraţi şi neasiguraţi vor putea beneficia de servicii de prevenire şi screening al afecţiuni medicale prevalente, dar şi de investigaţii paraclinice.

Pacienţii vor beneficia de un control medical general pe an, controale de specialitate, analize medicale, medicamente din programele naţionale de sănătate pentru bolnavii cronici, programe de educaţie pentru sănătate. Gravidele, lăuzele minore şi copiii vor beneficia cu prioritate de aceste servicii medicale, iar gravidele vulnerabile social vor beneficia de decontarea transportului intrajudeţean sau interjudeţean, pentru deplasarea la spital, în vederea urmăririi sarcinii.

Medicii specialişti furnizează serviciile medicale atât ca independenţi, dar şi ca angajaţi ai unităţilor medicale. Activitatea prestată în deplasare le este recunoscută ca normă de lucru şi este remunerată în consecinţă. Specialiştii au în coordonare medici rezidenţi, şi alături de ei îşi desfăşoară activitatea asistenţi medicali, farmacişti, stomatologi, moaşe, asistenţi medicali comunitari, mediatori sanitari, paramedici, asistenţi sociali, consilieri din programele medicale, dar şi furnizori de servicii conexe actului medical.

Activitatea studenţilor la medicină şi farmacie care participă în caravanele medicale poate fi asimilată practicii medicale obligatorii desfăşurate pe perioada vacanţelor, se mai prevede în lege.

Baza sistemului medical este întărită prin colaborarea pe care o instituie legea între medicina de specialitate şi cea de familie, asistenţa medicală comunitară, lucrători sociali şi asistenţi medico-sociali ai organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul sănătăţii, furnizori de servicii medicale conexe actului medical.

Autorităţilor locale li se oferă ocazia să sprijine, prin facilităţi şi stimulente financiare, furnizorii de servicii medicale din zonele cu acces deficitar la servicii de sănătate. În comunităţile lipsite de medic de familie sau cu un număr insuficient de medici de familie, autorităţile vor asigura prezenţa cel puţin a unui asistent medical comunitar.

Finanţarea va fi asigurată anual de către Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin alocarea de fonduri din bugetul repartizat, care să facă posibilă organizarea periodică a unor ambulatorii de specialitate mobile menite să deservească cât mai bine comunitatea, dar să asigure şi decontarea transportului gravidelor în vederea urmării sarcinii.

„Legea Asistenţei medicale mobile instituie o schimbare de paradigmă în furnizarea serviciilor medicale prin orientarea clară către pacient şi nevoile lui, în mediul lui. Dacă până acum pacientul venea către sistemul medical, de azi sistemul vine la pacient acasă, mai ales în cele 300 de localităţi din România în care nu există nici măcar un medic de familie”, se subliniază în comunicat.
Medic