Membrii Comisiei de Neonatologie şi cei ai Comisiei de Obstetrică-Ginecologie din cadrul Ministerului Sănătăţii au elaborat „Metodologia privind naşterea la gravidele cu infecţie suspicionată/confirmată cu SRARS-CoV-2/COVID-19, preluarea, îngrijirea şi asistenţa medical a nou născutului”. Metodologia a fost elaborată, ca urmare a Adresei 14274/20.03.2020 a Ministrului Secretar de Stat Conf. Dr. Horaţiu Moldovan, potrivit căreia se solicită diseminarea ei către toţi medicii de obstetrică-ginecologie şi neonatologie.

În adresa transmisă, Conf. Dr. Horaţiu Moldovan menţionează că transmiterea acestor metodologii pe calea uzuală, prin DSP-uri, este în aceste momente, imposibilă din cauza volumului mare de muncă din aceste instituţii.

De aceea vă rugăm mult să participaţi, şi în acest mod, la efortul colectiv al corpului medical.

Textul integral al Metodologiei privind naşterea la gravidele cu infecţie suspicionată/confirmată cu SRARS-CoV-2/COVID-19, preluarea, îngrijirea şi asistenţa medical a nou născutului” îl puteţi accesa aici https://bit.ly/2JbK6jg