Ministerul Sănătăţii anunţă pe SICAP licitaţie pentru implementarea sistemului informatic pentru registrele de sănătate - RegInterMed. Durata contractului va fi de 12 luni, iar valoarea totală estimată este de 52.374.000 lei. Proiectul va beneficia de finanţare europeană prin Programul Operaţional Competitivitate (POC).


Licitaţia vizează implementarea unui sistem informatic pentru registrele de sănătate, care va consta în servicii de livrare, instalare şi punere în funcţiune a echipamentelor hardware şi infrastructurii software, servicii de dezvoltare a aplicaţiei informatice, precum şi servicii de instruire a utilizatorilor, în cadrul proiectului „Sistem informatic pentru registrele de sănătate – RegInterMed”, informează Agerpres.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va reprezenta 40%, experienţa profesională a experţilor-cheie va avea o pondere de 35%, iar demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor - 25 %.

Ofertantul va trebui să demonstreze că a prestat şi dus la bun sfârşit, în ultimii trei ani, în cadrul a maximum trei contracte, servicii similare ca şi complexitate sau anvergură, în valoare cumulată de cel puţin 50.000.000 lei.

Termenul pentru primirea ofertelor este 23 februarie.

În septembrie 2021, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) şi Ministerul Sănătăţii anunţau lansarea proiectului „Sistem informatic pentru registrele de sănătate – RegInterMed”, care are rolul de a îmbunătăţi soluţiile informatice din sistemul de sănătate, inclusiv prin facilitarea accesării de către medici a istoricului bolilor pacienţilor, notează Agerpres.

Conform unui comunicat remis de ADR la momentul respectiv, sistemul urmează să furnizeze servicii online care vor folosi Ministerului Sănătăţii, prin monitorizarea şi evaluarea sănătăţii populaţiei, precum şi prin posibilitatea realizării unor statistici, în baza informaţiilor deţinute într-o bază de date reală şi actualizată.

La rândul lor, medicii vor beneficia de pe urma acestui sistem informatic prin centralizarea informaţiilor într-o bază unică, prin păstrarea istoricului pentru fiecare pacient şi prin urmărirea eventualelor interferenţe ale diverselor tratamente acordate într-o anumită perioadă de timp, putând astfel să ia decizii medicale optime.

Sistemul informatic va fi interoperabil cu alte sisteme existente în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi cu sistemele informatice ale unităţilor medicale.

Prin utilizarea standardelor informatice medicale, proiectul RegInterMed va asigura interoperabilitatea la nivel european şi schimbul de informaţii pentru pacienţii care solicită servicii medicale transfrontaliere, iar baza de date constituită în cadrul proiectului reprezintă o arhivă electronică şi un back-up al informaţiilor fiecărui pacient, potrivit ADR.

Alergologia