Ministerul Sănătăţii anunţă pe SICAP licitaţie pentru servicii de organizare a unei campanii de conştientizare asupra importanţei vaccinării, inclusiv în mediul audiovizual.


Valoarea totală estimată este de 6.524.510 lei, fiind vorba despre un program finanţat prin fonduri europene, în cadrul proiectului „Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde în Ministerul Sănătăţii ce optimizează procesele decizionale privind activitatea de vaccinare în România – ROVAC”, informează Agerpres.

Licitaţia este împărţită în două loturi. Primul se referă la derularea unor campanii prin instrumente audiovizuale, precum şi la organizarea de reuniuni de informare şi educare - valoare estimată 6.224.510 lei. În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară reprezintă 55%, numărul total propus pentru difuzarea spoturilor TV - 15%, numărul pentru difuzarea spoturilor radio - 10%, expertiza tehnică - 20%. Durata contractului va fi de 180 de zile.

Al doilea lot vizează servicii de realizare a unor seturi de obiecte promoţionale cu informaţii generale privind Strategia Naţională de Vaccinare - 300.000 de lei.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 30 ianuarie.

ORL