Activitatea echipei conduse de ministrul interimar Cseke Attila s-a desfăşurat în valul IV al pandemiei de COVID-19, fotoliul interimar fiind preluat pe data de 8 septembrie a.c.


Într-un comunicat, se arată că, în calitate de ministru interimar al Sănătăţii, Cseke Attila a avut ca principale obiective:

 • aprovizionarea unităţilor sanitare cu medicamentele necesare pentru tratarea pacienţilor infectaţi cu SARS-Cov-2,
 • creşterea numărului de paturi ATI pentru pacienţii cu forme severe de boală,
 • asigurarea bugetului necesar pentru continuarea activităţilor medicale în domeniul sanitar.

Din punct de vedere legislativ, s-au luat măsuri de stimulare a vaccinării anti-COVID-19:

- Elaborarea metodologiei de acordare a voucherelor pentru persoanele vaccinate anti-COVID-19 cu schema completă: Ordinul ministrului Sănătăţii privind acordarea alocaţiei de hrană sub forma tichetelor de masă persoanelor care se vaccinează cu schema completă de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2.

Participarea la elaborarea condiţiilor de înscriere la Loterie a persoanelor vaccinate anti-COVID-19: Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Economiei, Anteprenoriatului şi Turismului privind condiţiile de înscriere la Loteria de vaccinare şi stabilirea atribuţiilor instituţiilor implicate.

Elaborarea proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi private. Documentul a fost propus şi depus în Parlamentul României de un grup de parlamentari şi prevede ca personalul din cadrul unităţilor sanitare cu paturi publice şi private să aibă obligaţia de a prezenta  un certificat digital al UE privind COVID-19, în vederea desfăşurării activităţii.

Certificatul trebuie să ateste îndeplinirea uneia din următoarele condiţii: a) vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete; b) posesorul se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; c) prezintă rezultat negativ certificat al unui test RT-PCR sau al unui test antigen rapid, pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului Sănătăţii.

Alte măsuri luate de Minister au fost:

- Aprobarea ca părinţii infectaţi cu SARS-CoV-2 să se trateze în secţiile de pediatrie, alături de copiii lor. Ministerul Sănătăţii a modificat Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţa.

- Plata salariilor restante pentru personalul medical implicat în procesul de vaccinare. Identificarea fondurilor şi achitarea salariilor restante din lunile mai-august 2021 pentru personalul din centrele de vaccinare în cuantum de peste 115,8 milioane de lei.

- Aprovizionarea spitalelor cu medicamentele necesare asigurării tratamentelor necesare pacienţilor COVID-19

La acest din urmă capitol, Ministerul Sănătăţii a asigurat zilnic aprovizionarea cu medicamentele necesare pacienţilor COVID-19, după cum urmează:

 • Remdesivir

În perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021 au fost distribuite catre spitale 170.000 de flacoane de remdesivir, iar pentru perioada septembrie – noiembrie au fost achiziţionate 172.000 de flacoane de medicament.

În perioada 1 septembrie – 20 noiembrie au fost distribuite 167.250 de flacoane de remdesivir către toate spitalele din România care îngrijesc pacienţi COVID-19.

În data de 24 noiembrie s-a semnat contractul pentru achiziţia unui număr de 70.000 flacoane de remdesivir, care vor fi livrate până la data de 15 decembrie a.c.

 • Anticorpi monoclinali casivirimab/imdevimab

Prin contractul subsecvent nr. 123/20.10.2021 între Minister şi Roche Romania, pentru punerea în practică a acordului-cadru SANTE/2020/C3/091 încheiat între Comisia Europeană şi Roche, s-au achiziţionat 10.000 doze de produs (DCI casirivimab/ imdevimab), iar 10.000 de doze de produs au fost livrate la data de 2 noiembrie către Minister.

La aceeaşi dată, Ministerul a distribuit cantitatea de 7.700 doze către 148 spitale.

Au mai fost primite si distribuite 2603 doze anticorpi provenite din donaţie din Italia prin Mecanismul European de Protecţie Civil şi 1500 doze anticorpi, donaţie din Serbia.

Tot ca donaţie, în cadrul Mecanismului European au fost primite 12.700 doze de anticorpi monoclonali din Germania.

Până la această dată au fost distribuite către 150 de spitale 11.803 doze de anticorpi monoclonali.

 • Tocilizumab

În perioada 1.01.2021- 1.09.2021 au fost distribuite către spitale 48.390 de flacoane de RoActemra (tocilizumab) de diverse concentraţii.

În perioada 1.09.2021 – 20.11.2021 au fost încheiate 5 contracte subsecvente cu firma producătoare, prin care au fost achiziţionate şi predate către spitale, prin direcţiile de sănătate publică teritoriale, un număr de 24.180 de flacoane de RoActemra (tocilizumab) de diverse concentraţii.

La data de 24 noiembrie s-a semnat contractul pentru achiziţionarea a 1.650 de flacoane de tocilizumab de 80 mg şi 105 flacoane de 200 mg, care vor fi livrate la data de 26 noiembrie a.c..

Sunt în curs de achiziţionare 1.755 de flacoane RoActemra de diverse concentraţii, care vor ajunge în spitale începând cu 29 noiembrie.

 • Medicamente pentru ATI, destinate pacienţilor COVID-19

Prin Mecanismul European de Protecţie Civilă, au fost aduse din  Austria şi Franţa 8.418 cutii de medicamente necesare în secţiile ATI, care au fost repartizate către 77 de spitale cu terapie intensive din ţară:

-Midazolam – 6 260 cutii
-Atracurium Medis – 440 cutii
-Tracrium – 383 cutii
-Atracurium Kalaceks – 1052 cutii
-Sedalor – 32 cutii
-Esketamin – 95 cutii
-Vendal – 80 cutii
-Thiopental – 35 cutii
-Ketanest – 41 cutii
 
 • Favipiravir

Ministerul a semnat un contract de donaţie pentru 50.000 de cutii de favipiravir, care au fost distribuite în 200 de spitale din ţară.

 • Anakinra (Kineret)

Este în curs de derulare procedura de achiziţie pentru cel puţin 10.000 de cutii de Kineret, medicament utilizat pentru formele de COVID- 19 unde sunt prezente pneumonia şi procesul inflamator în creştere, mai ales dacă administrarea de corticoizi nu a dus la regresia bolii, se arată în comunicat.

În perioada imediat următoare se va finaliza procedura de achiziţie, iar medicamentele vor fi repartizate imediat către spitale.

 • Molnupiravir şi inhibitori de protează

Pentru 2022, România utilizează Mecanismul European de Achiziţie pentru noi medicamente în lupta anti-COVID, se arată în documnet.

Astfel, România a optat penru achiziţionarea a 600.000 de capsule molnupiravir, cu drept de contractare, şi 200.000 de capsule fără obligaţie contractuală, precum şi 15.000 de doze de inhibitori de protează, cu drept de contractare, la fel ca 5.000 de doze fără obligaţie contractuală. Aceste achiziţii sunt în curs de derulare, iar medicamentele vor sosi începând cu primul trimestru al anului 2022.

Ministerul Sănătăţii a solicitat Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) activarea Mecanismului de protecţie civilă al Uniunii Europene pentru asigurarea tratamentului cu anticorpi monoclonali neutralizanţi a unui număr de 40.000 bolnavi COVID-19.

Ministerul Sănătăţii a aprobat, începând cu data de 12 octombrie 2021, actualizarea protocolului de tratament al pacienţilor cu COVID-19, prin care a fost facilitată asigurarea medicamentului favipiravir în ambulatoriu, cu prescripţie medicală, conform recomandărilor specialiştilor din Comisia de specialitate de boli infecţioase pentru pacienţii aflaţi la debutul bolii.

 • Măşti de protecţie FFP2

La data de 19.11.2021, Ministerul Sănătăţii a repartizat 362.000 de măşti către personalul medical din direcţiile de sănătate publică teritoriale, personalul medical din spitalele  COVID-19 şi medicilor de familie.

Tot la capitolul măsuri luate de Minister se menţionează asigurarea bugetului necesar pentru continuitatea activităţii în domeniul Sănătăţii.

Astfel, au fost solicitate şi obţinute 4 suplimentări de buget în cuantum de aproximativ 830 milioane de lei într-un interval de 2 luni şi jumătate, din Fondul de Rezervă al Guvernului României, după cum urmează:

– 457 milioane de lei pentru achiziţia de medicamente destinate pacienţilor infectaţi cu SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea finanţării programului de monitorizare, tratament şi îngrijire a pacienţilor critici din secţiile ATI.

– 10 milioane de lei pentru achiziţionarea vaccinului diftero-tetano-pertussis acelular – DTPA. Fondurile au fost necesare pentru deblocarea şi finalizarea contractului de 71.000 doze de vaccin, pentru care Ministerul Sănătăţii are încheiat un acord cadru.

– 332,5 milioane de lei, din care suma de 152,5 milioane de lei va fi destinată pentru continuarea programelor naţionale de sănătate, alte 120 milioane de lei din fondurile alocate pentru achiziţionarea a 70.000 de doze de remdesivir, suma de 30 milioane de lei pentru finanţarea cheltuielilor necesare funcţionării centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 şi cu alte 30 milioane de lei suplimentarea numărului de tichete de masă acordate persoanelor cu schema completă de vaccinare.

– 30 milioane de lei pentru continuarea activităţilor derulate de către serviciile de ambulanţă pentru gestionarea cazurilor care reprezintă o urgenţă medicală, determinate de infectarea cu virusul SARS-CoV-2, dar şi generate de alte cauze medicale.

O altă activitate în care s-a implicat Ministerul a fost participarea la activarea Mecanismului de Protecţie Civilă pentru transferul pacienţilor infectaţi cu SARS-CoV-2 în stare critică şi care aveau nevoie de asistenţă medicală în secţii ATI. 

Începând cu data de 14 octombrie, Ministerul Sănătăţii a contribuit la demararea procedurilor pentru transferul mai multor pacienţi infectaţi cu SARS-CoV-2, aflaţi în stare critică care necesitau asistenţă medicală de specialitate într-o secţie de anestezie-terapie intensivă.

În perioada de vârf a valului IV pandemic, au fost transferaţi 86 de pacienţi în 7 state membre ale UE  (Ungaria, Polonia, Austria, Germania, Cehia, Danemarca şi Italia) care au răspuns apelului Ministerului Sănătăţii şi al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Alte activităţi care au mai fost desfăşurate de Ministerul Sănătăţii sunt:

- Organizarea concursului de rezidenţiat

La data de 21 noiembrie, Ministerul Sănătăţii a organizat cu succes, în condiţiile speciale, impuse de contextul epidemiologic actual, concursul de intrare în rezidenţiat.

Un număr record de 12.564 candidaţi au concurat pe un număr de 6.311 locuri şi posturi pe cele 3 domenii de pregătire, astfel:  3.942 locuri şi posturi pentru domeniul medicină, câte 1.190 locuri pentru medicină dentară şi 1.087 locuri pentru farmacie, un număr de 92 locuri pentru ministerele cu reţea sanitară proprie.

În luna octombrie a.c. Ministerul Sănătăţii a suplimentat cu 439 cifra de şcolarizare pentru rezidenţiat.

- Controalele Inspecţiei Sanitare de Stat

Inspecţia Sanitară de Stat monitorizează, în teren, situaţia paturilor de terapie intensivă COVID-19 începând din data de 21 septembrie. Peste 180 de inspectorii sanitari de stat din cadrul direcţiilor de sănătate publică verifică, zilnic, numărul paturilor de terapie intensivă desemnate pentru tratarea pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 din secţiile de terapie intensivă ale unităţilor sanitare cu paturi.

Inspectorii sanitari se asigură că paturile există fizic şi că sunt utilizate în conformitate cu deciziile asumate din planurile de rezilienţă întocmite la nivelul fiecărui judeţ, se arată în comunicat.

- Demararea Campaniei de vaccinare antigripală

Deşi procedura anuală în baza acordului cadru încheiat în 2019 pentru achiziţia vaccinului gripal a fost finalizată în luna martie a acestui an, contractele pentru aprovizionare au fost semnate la începutul lunii octombrie a.c.

Până în prezent au fost distribuite un număr de 1.200.000 de doze de vaccin gripal:

-300.000 doze – 14.10.2021
-200.000 doze- 25-26.10.2021
-300.000 doze – 2-3.11.2021
-400.000 doze- 10-11.11.2021

La data de 10 noiembrie 2021, MS a alocat suplimentar 26 milioane de lei care vor fi utilizate pentru achiziţia următoarei tranşe de 700.000 de doze de vaccin gripal în vederea continuării campaniei de vaccinare antigripală gratuită.

Până la data de 14 noiembrie, ultima raportare, au fost vaccinate de 320.614 de persoane în cadrul campaniei de vaccinare antigripală a MS.

 

Farmacist