Guvernul a aprobat joi, 22 februarie, ordonanţa de urgenţă iniţiată de Ministerul Sănătăţii ce include măsuri pentru menţinerea drepturilor şi indemnizaţiilor asiguraţilor în sistemul public de sănătate.

Astfel, persoanele care beneficiază de concediu medical pentru incapacitatea temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, pentru sarcină şi lăuzie, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi pentru risc maternal, vor beneficia de aceleaşi drepturi şi de acelaşi nivel al indemnizaţiei aflată în plată până la 1 ianuarie 2018.

Măsurile sunt tranzitorii şi se aplică până la 1 octombrie 2018 pentru persoanele care beneficiază sau urmează să intre în concediu medical pentru sarcină şi lăuzie, pentru îngrijirea copilului bolnav şi pentru risc maternal, respectiv până la 1 iulie 2018 pentru celelalte categorii de persoane asigurate care se află în concediu medical sau care urmează să intre în concediu medical în această perioadă.

Practic, în cazul în care transferul sarcinii fiscale duce la diminuarea indemnizaţiei, se plafonează contribuţiile de asigurări sociale datorate, astfel încât să se menţină indemnizaţiile la nivelul aflat în plată înainte de 1 ianuarie 2018. În cazul persoanelor care au primit deja indemnizaţii diminuate, angajatorul/plătitorul efectuează regularizarea sumelor prin depunerea declaraţiei rectificative şi plăteşte diferenţele de indemnizaţii persoanelor în drept până la 31 martie 2018.

Stagiul minim: 6 luni realizate în ultimul an

Începand cu data de 1 iulie 2018, stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediilor şi indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate va fi de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare perioadei pentru care se acordă concediul medical.

Până la 1 iulie se va menţine reglementarea în vigoare, adică stagiul minim de o lună realizată în anul care precedă perioada de concediu.

Excepţie vor face, în continuare, indemnizaţiile pentru concediile acordate pentru afecţiunile grave (neoplazii, HIV-SIDA, urgente  medico-chirurgicale, boli infecto-contagioase din grupa A, risc maternal) pentru care persoanele asigurate beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate fără sa fie necesar stagiul de cotizare.

Sistem informatic de telemedicină rurală, implementat până la sfârşitul anului

Ordonanţa de urgenţă aprobată joi prevede, de asemenea, ca până la finalul lui 2018 să fie implementat sistemul informatic de telemedicină rurală şi sistemul informatic de telemedicină al apărării, proiect ce va fi realizat etapizat de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Apărării Naţionale.

Sistemul informatic de telemedicină rurală va permite acordarea de servicii medicale la distanţă prin folosirea tehnologiei între cabinetele medicilor de familie din mediul rural şi medicii specialişti din spitalele judeţene.

În vederea îmbunătăţirii serviciilor de asistenţă medicală desfăşurată în unităţile de învăţământ, ordonanţa de urgenţă reglementează modul în care autorităţile administraţiei publice locale pot participa la finanţarea acestora cu sume alocate din bugetul local pentru plata cheltuielilor de personal.

De asemenea, actul normativ aprobat de guvern prelungeşte perioada de acordare a tratamentului în străinătate pentru persoanele rănite în Clubul Colectiv, în data de 30 octombrie 2015. În prezent, 23 de persoane mai au nevoie de îngrijiri medicale.