La solicitarea Ministerului Sănătăţii şi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Guvernul României a aprobat ordonanţa pentru modificarea OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, astfel încât pacienţii cu arsuri grave să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate pe toată perioada de tratament, până la vindecare, inclusiv pentru perioada de recuperare.


Totodată, noile modificări prevăd ca indemnizaţia brută lunară pentru incapacitate temporară de muncă determinată de arsurile grave, inclusiv pentru perioada de recuperare, să fie de 100% din baza de calcul stabilită conform legii, se arată într-un comunicat.

Ordonanţa a fost elaborată de Ministerul Sănătăţii şi CNAS cu consultarea Comisiei Multidisciplinare de Arsuri a Ministerului Sănătăţii.

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a constituit pe 27 mai a.c., pentru prima dată în România, Comisia Multidisciplinară de Arsuri a Ministerului Sănătăţii, organism consultativ al ministerului menit să furnizeze expertiza necesară coordonării din punct de vedere ştiinţific, profesional şi metodologic a asistenţei medicale specializată în tratarea arsurilor, şi care include specialişti din toate ariile terapeutice implicate în îngrijirea pacientului cu arsuri severe (chirurgie plastică, ATI, boli infecţioase, epidemiologie, recuperare medicală, medicină de urgenţă), se mai arată în document.

 

Alergologia