Prof. dr. Doina Cozman, preşedinte al Asociaţiei Române de Psihiatrie şi Psihoteprapie şi al Alianţei Române de Prevenţie a Suicidului, vorbeşte într-un interviu pentru MedicHub despre problemele cu care se confruntă medicii psihiatri, pe de o parte, şi pacienţii, pe de altă parte, în timpul pandemiei de COVID-19. În aceste zile, a crescut numărul solicitărilor de asistenţă medicală din partea pacienţilor, în ambulatoriile spitalelor, iar o explicaţie pentru acest lucru este accentuarea simptomatologiei anxioase şi depresive. Prof. dr Doina Cozman spune că telepsihiatria sau psihoterapia on-line reprezintă soluţia pentru ca medicii să intre în contact cu pacienţii lor. Aceştia trebuie să îşi continue tratamentul prescris de specialist, iar, dacă observă modificări în eficacitatea medicaţiei sau efecte adverse, să se înscrie la consultul de telepsihiatrie a ambulatoriului de care aparţin.

MedicHub: Cât de pregătit este sistemul de îngrijire spitalicesc psihiatric pentru a acoperi nevoile de tratament de urgenţă ale pacienţilor cu probleme de sănătate mintală?

Prof. dr. Doina Cozman: Toate spitalele de psihiatrie de monospecialitate, precum şi secţiile de psihiatrie din spitalele generale (municipale, judeţene) a trebuit să îşi regândească circuitele. În primul rând, s-au organizat la intrările din toate instituţiile medicale punctele de triaj epidemiologic. Apoi, în multe spitale şi secţii de psihiatrie, s-au adăugat departamente noi, precum:

- department de izolare pentru pacienţii care, după internarea de urgenţă prin camera de gardă, sunt ţinuti sub observaţie şi în izolare timp de 7 zile, apoi, dacă nu ridică suspiciuni de infecţie COVID-19, sunt transferaţi pe secţiile de psihiatrie acuţi;

- departament de supraveghere şi tratament pentru pacienţii care ridică suspiciune de COVID-19 la internare sau sunt diagnosticaţi pozitiv cu COVID-19 având o simptomatologie uşoară/moderată dar, concomitent şi o patologie psihiatrică severă (delirium, agitaţie psihomotorie, tentativă suicidară cu risc de repetiţie, etc).

MedicHub: Care sunt provocările pentru psihiatrii din ambulator ca să-şi îndeplinească activităţile prin telepsihiatrie? Cum reacţionează pacienţii la acest tip de consultaţie?

Prof. dr. Doina Cozman: De la începutul lunii martie (data de recunoaştere a prezenţei pandemiei COVID-19 pe teritoriul UE, inclusiv a României), am remarcat o creştere a solicitărilor de asistenţă medicală din partea pacienţilor, în ambulatoriile spitalelor, creştere cauzată de înmulţirea simptomatologiei anxioase şi depresive. Acestă simptomatologie era, în majoritatea cazurilor, de intensitate uşoară sau moderată, şi era prezentă atât la pacienţii cunoscuţi cu antecedente psihiatrice, cât şi la cei care au luat contact cu serviciile de psihiatrie pentru prima dată. Dar, în 23 martie 2020, prin Ordinul 74527 al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, statul român a hotărât ca activitatea în serviciile ambulatorii să se suspende. Din cauza numărului foarte mare de pacienţi care solicitau servicii medicale în ambulatoriu, activitatea în camera de gardă a spitalelor a fost inundată de un număr impresionant de consultaţii de pshiatrie, fără a predomina consultaţiile de urgenţă. La solicitarea expresă a unor organizaţii de specialitate, inclusiv cea a psihiatrilor, reprezentată de Asociaţia Română de Psihiatrie şi Psihoterapie, Guvernul a răspuns prin HG 252/2020, prin care a decis să permită consultaţiile de telemedicină (implicit cele de telepsihiatrie) în ambulatoriile neintegrate în spitale. De asemenea, serviciile medicale se pot acorda fără a mai fi nevoie de utilizarea cardului naţional de asigurări de sănătate. În momentul de faţă, nu intră în categoria prescripţiilor off-line acele substanţe care sunt cuprinse în TAB II şi TAB III, adică stupefiantele şi unele benzodiazepine, care se prescriu pe formularele galbene, respectiv verzi. În ceea ce priveşte reacţia pacienţilor la aceste măsuri, credem că ele au fost bine primite, concluzie care poate fi asumată prin observarea conformării pacienţilor la noile reglementări. E adevărat că o parte din pacienţii afiliaţi ambulatoriilor de specialitate din spitalele generale au fost dirijaţi către medicii de familie, care le rezolvă eliberarea reţetelor off-line, conform schemei de tratament anterior stabilite de medicul psihiatru.

MedicHub: Care sunt sfaturile dumneavoastră pentru pacienţii cu afecţiuni psihice?

Prof. dr. Doina Cozman: Să îşi continue tratamentul prescris de specialist. Dacă observă modificări în eficacitatea acestuia sau efecte adverse să se înscrie la consultul de telepsihiatrie a ambulatoriului de care aparţine. De asemenea, să apeleze la psihoterapia on-line. În subsidiar, trebuie să menţionez că, încă din anii trecuţi, mulţi psihologi au devansat timpurile de criză medicală, prestând şedinte de psihoterapie pe platforme on-line. În plus faţă de aceste măsuri de îngrijire este necesar să efectueze zilnic cel puţin 15 minute de exerciţii fizice, de tip gimnastică de înviorare, asociate cu un regim alimentar echilibrat caloric. Şi, nu în ultimul rând, să menţină o comunicare optimă cu membrii familiei, cu prietenii, vecinii, cunoştiinţele, bineînţeles, prin căile de comunicare la distanţă. Pot apela şi la diferite linii de tip help-line, crisis-line, Tel Verde.

MedicHub: Cum se desfăşoară o consultaţie în regim de telepsihiatrie?

Prof. dr. Doina Cozman: Toate reglementările consultaţiilor în regim de telepsihiatrie (telemedicină), pe perioada stării de urgenţă, sunt prevăzute în HG 252/31.03.2020.

MedicHub: În România, au fost lipsuri de medicamente pentru anumite afecţiuni. Ce se întâmplă cu medicamentele pentru afecţiunile mintale?

Prof. dr. Doina Cozman: Eu, personal, am observat doar lipsa unor antidepresive triciclice, precum: clomipramina şi amitriptilina.