Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat Hotărârea numărul 33 privind stabilirea noilor criterii de exceptare de la măsurile de izolare/carantină aplicabile persoanelor care sosesc din ţările membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European precum şi aprobarea listei ţărilor terţe pentru care se aplică exceptarea.

Astfel, a fost stabilit drept criteriu pe baza căruia se face exceptarea de la măsurile de izolare/carantină aplicabile persoanelor care sosesc în România, din statele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, rata cumulată de incidenţă a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 100.000 de locuitori care trebuie să fie mai mică sau egală cu cea înregistrată în România, în perioada similară.

În baza acestui criteriu, Institutul National de Sănătate Publică stabileşte lista ţărilor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European pentru care persoanele care sosesc în România din acestea sunt exceptate de la măsurile de izolare/carantină pe care o supune aprobării Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

Lista se actualizează săptămânal, în fiecare zi de luni, de către Institutul National de Sănătate Publică, se aprobă de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi se publicată pe site-ul www.insp.gov.ro.

În adoptarea Hotărârii CNSU numărul 33 din 2 iulie s-a ţinut cont de recomandarea Consiliului Uniunii Europene cu numărul 2020/0134 (NLE) privind restricţia temporară asupra călătoriilor neesenţiale către UE, dar şi de recomandările formulate prin Hotărârea nr. 20 din 01.07.2020, a